Valtioneuvosto

Maa- ja metsätalousajoneuvojen tyyppihyväksyntään ehdotetaan muutoksia

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 10:21 EET

Komissio teki elokuussa 2010 ehdotuksen maa- ja metsätalousajoneuvojen markkinoille pääsyyn vaadittavan tyyppihyväksynnän muuttamisesta. Valtioneuvosto päätti torstaina 4. marraskuuta lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi.

Komission asetuksella vahvistettaisiin yhdenmukaiset säännöt traktorien, perävaunujen, vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden sekä liikkuvien koneiden hyväksymiselle. Tavoitteena on parantaa ajoneuvojen käyttö- ja työturvallisuutta. Ehdotus sisältää yleiset liikenneturvallisuusvaatimukset sekä työturvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Tarkemmat tekniset vaatimukset annettaisiin erikseen komission asetuksilla.

Traktoreille EU-tyyppihyväksyntä olisi ensisijainen reitti markkinoille. Muut ajoneuvoluokat pääsisivät markkinoille joko EU-tyyppihyväksyttyinä tai kansallisten sääntöjen mukaan. Asetusluonnoksessa määritellään selkeästi valmistajan velvollisuudet, tyyppihyväksynnän prosessi sekä vaatimustenmukaisuuden valvonta. Pieninä sarjoina ja yksittäin valmistettavien koneiden hyväksynnästä voidaan säätää kansallisesti edellyttäen, että EU-tyyppihyväksyntää vastaava turvallisuustaso varmistetaan.

Tyyppihyväksyntä olisi mahdollinen jatkossa myös perävaunuille ja hinattaville laitteille sekä ajettaville koneille. Tämän arvioidaan aiheuttavan pienten sarjojen valmistajille noin 500-1500 euron lisäkustannukset konetta kohti, jos he haluavat laitteelleen EU-tyyppihyväksynnän. Jos valmistajat erikoistuvat kotimaan markkinoille ja hyväksyttävät laitteensa ainoastaan kansallisten sääntöjen mukaisesti, lisäkuluja ei tule. Liikenteen turvallisuusvirasto toimisi myös uusien ajoneuvoluokkien hyväksyntäviranomaisena.

Asetuksella yksinkertaistettaisiin tyyppihyväksyntäjärjestelmää koskevaa EU-tason sääntelyä. Asetus korvaisi tyyppihyväksynnän puitedirektiivin, ja lisäksi sillä kumottaisiin 24 teknisiä vaatimuksia koskevaa direktiiviä.

Komission asetus on voimaan tullessaan suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä jäsenmaissa. Sen seurauksena Suomen lainsäädäntöön olisi tehtävä joitakin tarkistuksia. Komission tavoite on, että asetusta sovellettaisiin 1. tammikuuta 2014 lähtien.

Valtioneuvosto suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti. Valtioneuvosto pitää kuitenkin tärkeänä, että perävaunujen, vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden ja liikkuvien koneiden EU-tyyppihyväksynnälle on olemassa kansallinen vaihtoehto. Lisäksi erityisen tärkeää on, että ajoneuvojen nopeusrajoituksista voidaan säätää kansallisesti.

Lisätietoja kehityspäällikkö Markus Pyykkönen, p. 040 719 5774, etunimi.sukunimi@stm.fi
hallitussihteeri Tuula Andersin, p. 09 160 73105, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla verkossa  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0395:FIN:FI:PDF

http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%A4/