Valtioneuvosto

Maa- ja metsätalousministeriö ei valmistele EU:n kilpailulainsäädännön vastaisia säädöksiä

Lehdistötiedote   •   Syys 22, 2010 16:46 EEST

Viime päivinä on esiintynyt täysin vääriä uutisia, joissa on väitetty maa- ja metsätalousministeriön valmistelevan EU:n kilpailulainsäädännön vastaista lainsäädäntöä. Tämä ei pidä paikkaansa.

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan lakia, jolla mahdollistetaan jo muualla EU:n alueella käytössä olevien maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden perustaminen. Lain valmistelu on aloitettu hallituksen kesäkuussa antaman lausuman perusteella. Lausuma annettiin hallituksen päättäessä hallituksen esityksestä uudeksi kilpailulaiksi.

Lain valmistelu on aloitettu ministeriössä normaalin lainvalmistelukäytännön mukaisesti. Valmistelun aikana kuullaan sidosryhmiä ja tehdään yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön ja Kilpailuviraston kanssa. Hallituksen esityksestä järjestetään vielä kirjallinen lausuntokierros ja se annetaan eduskunnalle tämän vuoden aikana. On selvää, että säädösten ja niiden perusteella hyväksyttyjen tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden tulee olla EU-säännösten mukaisia.

Valmistelussa oleva maataloutta koskeva lakiluonnos ei salli sopimista hinnoista eikä maatalouden tuottajien kartellia. Se määrittelisi kilpailulakiin sisältyvien poikkeusten tapaan tiukat reunaehdot, joiden puitteissa tuotannon rajoittamisesta voitaisiin sopia.

Tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden perustaminen on toimijoille täysin vapaaehtoista. Laki ainoastaan tarjoaisi tähän mahdollisuuden. Tuottaja- ja toimialaorganisaatioita koskevia kansallisia säädöksiä on annettu mm. Ranskassa, Belgiassa ja Espanjassa.

Maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sopivat kesällä 2010, että maa- ja metsätalousministeriö vastaa maataloutta koskevien poikkeussäännösten valmistelusta. Yhteistyötä tehdään työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden viranomaisten kanssa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Minna-Mari Kaila, p. 09 160 53323, 040 775 6060
lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, p. 09 160 52331, 040 733 6228