Valtioneuvosto

Maa- ja metsätalousministeriö selvittää susikannan taantumista

Lehdistötiedote   •   Helmi 13, 2011 18:44 EET

Seuratakseen Suomen susikannan kehitystä maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta (RKTL) ajantasaisen arvion susikannasta. RKTL:n juuri valmistunut arvio Suomen susikannasta osoittaa, että susikanta on taantunut. Tällä hetkellä susikannan koon arvioidaan olevan vain noin 135-145 yksilöä. Arvio on pienempi kuin vuoden 2010 helmikuussa tehty arvio todennäköisestä kannasta (150-160 sutta). Huolestuttavaa on lisääntyvien ja toimintakykyisten susilaumojen vähentyminen. Tänä talvena Suomen rajojen sisäpuolella olevien susilaumojen määrä on vain kahdeksaan (8) laumaa, kun viime vuonna vastaava arvio oli 16 laumaa. Venäjän ja Suomen rajan läheisyydessä elää edellä mainittujen kahdeksan lauman lisäksi 11 susilaumaa, jotka liikkuvat osaksi Venäjän puolella.

Maa- ja metsätalousministeriö selvittää pikaisesti toimenpiteitä susikannan taantuman pysäyttämiseksi. Selvityksessä tullaan ottamaan kantaa mm. poikkeuslupien jäädyttämiseen poronhoitoalueen ulkopuolella, Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittämiseen sekä toimenpiteisiin, joilla entistä tehokkaammin puututaan susien laittomaan tappamiseen.

Suurpetojen laittomaan tappamiseen liittyen lainsäädäntöä on viime vuosina kehitetty. Vuodesta 2008 lähtien vahinkoa tai uhkaa aiheuttavien suurpetojen metsästyksen poikkeuslupien päätöksentekoa on siirretty alueille lähemmäs paikallisia ihmisiä. Vuonna 2010 voimaan tulleen riistavahinkolainsäädännön myötä susien aiheuttamia vahinkoja korvataan entistä kattavammin. Elävien riistaeläinten ohjeellisia arvoja on merkittävästi nostettu keväällä 2010. Eduskunta on tällä viikolla hyväksynyt hallituksen esityksen uuden törkeän metsästysrikoksen säännöksen lisäämisestä rikoslakiin. Tämä lainmuutos mahdollistaa aiempaa tehokkaammat keinot metsästysrikosten ennaltaehkäisemiseen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ylitarkastaja Janne Pitkänen, puh. 040 867 2667
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 040 733 6229
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, puh. 0400 238 505