Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2011 14:22 EET

Maahanmuuttajien määrä Pirkanmaalla on edelleen melko pieni, mutta eräillä aloilla ulkomailta Suomeen muuttaneiden työntekijöiden panos on jo pitkään ollut merkittävä, ja merkitys kasvaa useilla aloilla nopeasti. Maahanmuuttajat ovat edelleen osin hyödyntämätön voimavara Pirkanmaalla. Maahanmuuttajien merkitys työvoimana tulee kasvamaan tulevaisuudessa erityisesti niillä aloilla, joilla eläkepoistuma on suuri ja joille on vaikea saada riittävästi työvoimaa Suomesta.

Työvoiman tarve on suuri Pirkanmaalla erityisesti hoiva-alalla, turvapalveluissa, kaupan alalla, kiinteistönhuollossa, liikenteessä ja logistiikassa sekä ravitsemusalalla. Teollisuuden puolella erityisesti teknologiateollisuudessa sekä metalliteollisuudessa on työvoimaa rekrytoitu suoraan ulkomailta. Työvoimatarpeita esiintyy niin kaupunkiseuduilla kuin kaupunkien ulkopuolella. Talouden taantuma on kuitenkin hidastanut merkittävästi työperusteista maahanmuuttoa viime vuosina.

Maahanmuuttopolitiikka on kunnissa nähtävä osana työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa. Vaikka Pirkanmaa ja erityisesti Tampere ovat Suomen sisällä vetovoimaisia kohteita, on syytä kysyä, miten hyvin maakunta tulevina vuosina pärjää työperusteisen maahanmuuttajien houkuttelussa. Kilpailu osaavasta työvoimasta tulee olemaan tiukkaa. Samanaikaisesti tulee kehittää sekä vetovoimatekijöitä että niitä tekijöitä, jotka saavat ihmiset viihtymään ja pysymään alueella. Pirkanmaalla jo asuvat maahanmuuttajat tulisi hyödyntää potentiaalisena työvoimana.

Erityistä huomiota tulisi suunnata Pirkanmaalla opiskeleviin ulkomaalaisiin opiskelijoihin, jotta heille tarjoutuisi entistä paremmat mahdollisuudet jäädä työskentelemään Pirkanmaalle. 1.9.2011 voimaan astuneen kotoutumislain toimenpiteitä, kuten alkukartoituksien järjestämistä, tulisi soveltaa ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden kohdalla työllistymisen tehostamiseksi. Suomen kielen opiskelumahdollisuuksia oppilaitoksissa tulisi parantaa, ja ulkomailta tulleita opiskelijoita tulisi vahvasti kannustaa suomen kielen opiskeluun.

Kaikki ulkomaalaiset työntekijät eivät jää pysyvästi Pirkanmaalle tai Suomeen asumaan. Silti kaikkiin ulkomailta tuleviin työntekijöihin tulisi panostaa, sillä väliaikaisetkin tulijat tuovat mukanaan tietotaitoa ja verkostoja, joita voi hyödyntää henkilöiden muutettua muualle. Peruspalveluiden kehittämisessä tulisi huomioida, että palvelut joustavat erilaisten tarpeiden ja käyttäjäryhmien mukaan.

Selvityksen on tilannut Pirkanmaan Ennakointipalvelu -hanke, jota rahoittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Selvityksen on toteuttanut Ramboll Management Consulting.

Selvitys valmistuu marraskuun lopussa, ja selvityksen alustavia havaintoja esitellään Talent Needed -seminaarissa 10.11.2011 (Technopolis Tampere Yliopistonrinne, Kalevankatu 2, Tampere).

Lisätietoja:

Pirjo Pajunen, maahanmuuttopäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus
puh. 040 549 5590, sähköposti:
pirjo.pajunen@ely-keskus.fi

Mikael Andolin, projektipäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ennakointipalvelu
puh. 050 312 8660, sähköposti: mikael.andolin@ely-keskus.fi

Risto Karinen, manager, Ramboll Management Consulting
puh. 050 535 1820, sähköposti: risto.karinen@r-m.com