Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maahanmuuttajat tyytyväisiä Itä-Suomen kuntien kotouttamispalveluihin

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 22:36 EET

Itä-Suomeen tulleet maahanmuuttajat ovat tyytyväisiä alueen kuntien palveluihin kokonaisuutena huolimatta byrokratiasta ja monen luukun asioinnista aiheutuvista vaikeuksista. Toisaalta maahanmuuttajat ovat asiakaskuntana vaatimattomia, sillä monet vertaavat palveluiden tilaa oman kotimaansa vastaavaan. Kuntien viranomaisten mielestä kotouttamispalvelut ovat onnistuneet kohtalaisesti. Oikea-aikainen tiedottaminen on avainasemassa maahanmuuttajan tukemisessa kunnan palveluita hyödynnettäessä.

Maahanmuuttajien tilannetta selvitettiin tutkimuksella, jossa kerättiin tietoa Itä-Suomen alueella asuvilta maahanmuuttajilta sekä heille palveluja järjestäviltä kuntien viranomaisilta. Tutkimuksen tulokset koottiin Maahanmuuttajat kuntalaisina -Selvitys maahanmuuttajien elämäntilanteesta ja palveluista Itä-Suomessa 2010 –julkaisuun.

 

Selvityksen päätarkoituksena oli tuottaa tietoa Itä-Suomen maahanmuuttajaväestöstä ja hei­dän asemastaan kuntalaisina. Tavoitteena oli myös saada ajantasaista ja luotettavaa tietoa Itä-Suomen maahanmuuttajaväestöstä ja heidän asemastaan kuntalaisina.

 

Tulosten pohjalta on tavoitteena ke­hittää Itä-Suomen alueen kuntien ja muiden viran­omaistahojen valmiuksia huomioida tämänhetkinen ja tuleva maahanmuutto siten, että palvelutarjon­taa, viranomaistoimenpiteitä, työkäytäntöjä ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä voidaan kehittää yhä enemmän maahanmuuttajien tarpeita vastaavaksi.

 

Selvitys toteutettiin osana ESR-rahoitteista Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi eli M14-hanketta, jonka tarkoituksena on edistää työperäistä maahanmuuttoa sekä edesauttaa maassa olevien maahanmuuttajien työllistämistä. Selvityksen toteutti Net Effect Oy touko-marraskuun 2010 välisenä aikana yhteistyössä M14-hankkeen kanssa.

Maahanmuuttajat kuntalaisina. Selvitys maahanmuuttajien elämäntilanteesta ja palveluista Itä-Suomessa 2010 (pdf)

 

Petri Uusikylä, Net Effect Oy, p. 050 521 7500, petri.uusikyla(at)neteffect.fi

Lisätietoja:

Mirke  Turunen, projektipäällikkö, p. 050 395 2633, mirke.turunen(at)ely-keskus.fi