Deloitte

Maailman mullistukset näkyvät ruuan ja energian hinnoissa

Lehdistötiedote   •   Touko 13, 2011 13:07 EEST

Deloitten Global Economic Outlook Q2/2011 -raportti

Viimeaikaiset luonnonkatastrofit ja Lähi-idän poliittinen kuohunta ovat nostaneet energian ja ruuan hintoja. Tuloerojen kasvu ja sen synnyttämät kulutustottumusten muutokset vaikuttavat myös ruuan hintakehitykseen.

Deloitten tuoreimman, huhtikuun lopussa 2011 ilmestyneen Global Economic Outlook –katsauksen mukaan maailman talous on hitaasti elpymässä kehittyneillä markkinoilla. Taistelua talouden ylikuumentumista vastaan käydään kehittyvillä markkinoilla. Lisäksi talouselämässä mustiksi joutseniksi kutsutut odottamattomat tapahtumat niin Lähi-idässä kuin Japanissa ovat vaikuttaneet talouden kehityksen ennusteisiin.

”Yllättävät tapahtumat kuluneen kevään aikana varjostavat maailman talouden positiivisista kehitystä”, toteaa Suomen Deloitten toimitusjohtaja Teppo Rantanen. ”Näillä tapahtumilla on vielä pitkäkestoisia seurauksia yleiseen talouden kehitykseen. Nähtäväksi jää, miten ne vaikuttavat esimerkiksi energian ja ruuan hinnan kehitykseen raaka-ainemarkkinoilla ja sitä kautta kuluttajahintoihin”, hän jatkaa.

Kehittyvien markkinoiden väestörakenteen muutoksilla on myös vaikutuksensa ruuan hintakehitykseen. Tuloerojen kasvu ja keskiluokan vahvistunut kulutusvoima vaikuttavat tuotteiden kysyntään ja nostavat hintoja.

”On myös muistettava, että tuloerojen kasvu ei ole ainoastaan kehittyvien maiden ongelma. Esimerkiksi Yhdysvalloissa työttömyyden hidas aleneminen kasvattaa tuloeroja, mikä hidastaa Yhdysvaltojen talouden elpymistä”, Rantanen sanoo.

Positiivisia talouden kasvumerkkejä ja varovaista optimismia      • Japanissa päättäjien on seurattava tarkasti valuuttakehitystä, ettei jenin arvo nouse liian nopeasti. Toisaalta asiantuntijaennusteiden mukaan Japanin maanjäristyksen ja tsunamin vaatima jälleenrakentaminen saattaa kiihdyttää paljon kaivattua inflaatiota.
      • Yhdysvaltojen talousnäkymät ovat optimistisia. Vaikka kulutushyödykkeiden hintojen uskotaan nousevan samoin kuin maailmanlaajuisen inflaation, asiantuntijat odottavat likviditeetin parantuvan yleisesti Yhdysvaltojen markkinoilla, mikä edesauttaa maailmantalouden elpymistä.
      • EU:ssa taloudellinen elpyminen on paljastanut erot jäsenvaltioiden välillä: velkaantuminen on runsasta EU:n reuna-alueilla, kun taas keskusvaltioita vaivaa korkea inflaatio. Asiantuntijat ennustavat erityisesti Ison-Britannian markkinoille kasvua, mutta sen voimakkuus on riippuvainen yksityisen sektorin kyvystä kasvattaa kysyntää ja kompensoida valtiovallan vähentyneitä investointeja.
      • Talouskehitys on asiantuntijoiden mukaan terveellä pohjalla sekä Intiassa että Brasiliassa. Maltilliset veroratkaisut vaikuttavat myönteisesti molempien markkinoiden kehitykseen ja edesauttavat kulutusta ja investointeja. Ruuan ja energian hinnannousu huolestuttavat myös Intian ja Brasilian markkina-alueilla.
      • Kohonneet energian hinnat ja väestölliset muutokset edesauttavat Kiinan talouden nykyistä maltillisempaa kehitystä ja rauhoittavat kuumentuneita markkinoita
      • Tällä hetkellä Venäjän talous hyötyy merkittävästi korkeista energiahinnoista. Asiantuntijat kuitenkin muistuttavat, että talouden kestävä kehitys on riippuvainen energian tuotannon investoinneista, ennakonpidätysten alentamisesta ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä.
Global Economic Outlook -katsaus luotaa maailmantaloutta

Deloitten Global Economic Outlook -raportti luo neljä kertaa vuodessa katsauksen maailmantalouden tilanteeseen, talouskehityksen syihin ja seurauksiin sekä taustalla vaikuttaviin ilmiöihin.

Vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteestawww.deloitte.com/globaleconomicoutlook.

Lisätietoja:
Teppo Rantanen
Toimitusjohta, Deloitte
puh. 020 755 5353
teppo.rantanen@deloitte.fi

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 170 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on noin 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 6 aluetoimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi