Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maakunnalliset ympäristöpalkinnot 2011 jaettu

Lehdistötiedote   •   Kesä 05, 2011 11:13 EEST

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakoi Joensuussa 3.6.2011 maakunnalliset ympäristöpalkinnot.

Palkinto jaetaan vuosittain Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineelle henkilölle, yhteisöille ja/tai yrityksille tunnustuksena vuoden aikana toteutetusta ympäristönsuojelutyöstä tai pitkäjänteisestä työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tärkeää on se, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Pohjois-Karjalassa.

Yrityssarjassa palkittiin kiteeläinen BioKymppi Oy, yhteisösarjassa Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta  Nurmeksesta ja henkilösarjassa Tuovi Vaaranta Rääkkylästä.

BioKymppi Oy on erilaisten orgaanisen jätteiden käsittelyyn erikoistunut ympäristöteknologian yritys, joka on lähtenyt rohkeasti kehittämään biokaasualaan liittyviä teknisiä palveluja sekä asiantuntija- ja koulutuspalveluja. Kiteen biokaasulaitoksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota suljettuun ravinnekiertoon, laajaan raaka-ainevalikoimaan ja luomulannoitetuotantoon. Ympäristönsuojelulliset näkökulmat on huomioitu toiminnassa erittäin hyvin, biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset ovat positiiviset.
Laitos on toistaiseksi ainoa Pohjois-Karjalan alueella Eviran hyväksynnän saanut biojätteiden ja jätevesilietteiden käsittelylaitos, joten sillä on suuri paikallinen merkitys jätehuoltopalveluiden tuottajana kunnille, kaupoille ja elintarviketeollisuudelle. Laitos on nostanut biohajoavien jätteiden käsittelyn tasoa maakunnassa ja  toteuttanut siten erittäin hyvin Itä-Suomen jätesuunnitelman tavoitteita.

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta on hoitanut valmistuneen, osittain valtion vesihuoltotyönä toteutetun, vesihuoltohankkeen erittäin mallikkaasti. Hanke on ollut ympäristön kannalta erityisen merkittävä, sillä se sijaitsee pääosin I-luokan pohjavesialueella. Yhteistyö Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten kanssa on toiminut hyvin ja kitkattomasti ja osuuskunnan  asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Tuovi Vaaranta on vetänyt Onkamojärvien ympärille rakennettua hankekokonaisuutta ansiokkaasti. Erityisesti hän on onnistunut kokoamaan monet eri toimijat niin paikallisesti kuin maakunnallisesti työskentelemään yhteisen päämäärän hyväksi. Hankkeissa on toteutettu useita konkreettisia toimia vesistön tilan parantamiseksi.
Lisäksi hän on  onnistunut hankkimaan erillistä kansallista rahoitusta hankkeille mm. kuluvan vuoden valtion talousarvioon. Tuloksekas hanketoiminta on myös herättänyt mielenkiintoa muualla. Onkamojärvien hankkeisiin on osoitettu kiinnostusta myös maakunnan ulkopuolella ja häntä on pyydetty eri tilaisuuksiin kertomaan toimintamallista.

Palkintoina joensuulaisen Sirkku Mäkisen (1955 - 2011) taideteokset.  

Lisätietoja:
Juha Kokkonen, puh. 040 716 8730, juha.kokkonen(at)ely-keskus.fi
Ari Niiranen, puh. 050 305 4998, ari.niiranen(at)ely-keskus.fi