Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maakuntaliittojen yhteistyökokouksen satoa

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:30 EEST

VT 8 ykköshankkeena

Valtatie 8:n parantaminen Turun ja Porin välillä, Rauman meriväylän syventäminen, Turun satamayhteyksien parantaminen, Kokemäki-Tampere –rataosan peruskorjaus, Turku-Toijala –radan tavaraliikenteen edellytysten parantaminen sekä Turun Kehätien toimivuuden varmistaminen on kirjattu Lounais-Suomen liikennestrategiaan lähivuosien tärkeimpinä konkreettisina toimina. Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitukset käsittelivät strategian yhteiskokouksessaan Porin Noormarkussa maanantaina.

Liikennestrategia perustuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan laajempiin kehittämistavoitteisiin, joihin liikennejärjestelmän toimenpiteillä pyritään vastaamaan. Alueen keskeiset menestystekijät ovat elinkeinoelämän avainalojen kilpailukyky sekä verkostoituvien kaupunkiseutujen kestävä kasvu.

Yhteistoiminta-alueella vaikutetaan uuteen liikennepoliittiseen selontekoon siten, että valtatie 8 Turku-Pori ‑yhteysvälihanke otetaan selonteossa huomioon ja sen toteutus aloitetaan alueen ykköshankkeena 2011. Yhteisenä tavoitteena on lisäksi kehittää logistisia palveluita ja kansainvälisiä yhteyksiä satamien yhteydessä. Telakkateollisuuden ja sen alihankintaverkoston toimintakykyä ja osaamista ylläpidetään ja meritekniikan kehittämiskeskuksen perustamisen avulla vahvistetaan meriklusteria.

Yliopistotason osaamista vahvistetaan

Alueen osaamista vahvistetaan vaikuttamalla yliopistojen perusvoimavarojen korotukseen sekä Turun yliopiston ja kauppakorkeakoulun Porin yksikön toiminnan vakiinnuttamiseen ja rahoituksen siirtämiseen emoyliopistojen budjetteihin.

Ympäristösektorilla laajaa yhteistyötä

Yhteistoiminta-alueella tehdään ympäristösektorilla laajaa yhteistyötä Saaristomeren ja Selkämeren hyvän tilan eteen. Teho Plus –hanke eli maatalouden vesiensuojelun toimenpideohjelma pyrkii erityisesti kehittämään ja soveltamaan maatalouden vesiensuojelun menettelyjä. Hankkeen rahoitusesitys vuosille 2011-2012 on suuruudeltaan neljä (4) miljoonaa euroa.

Lounais-Suomen soiden moninaiskäytön selvitys sisältyy samoin yhteisiin hankkeisiin. Selvityksessä tukeudutaan mm. valtakunnalliseen suo- ja turvemaastrategiaan. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on tarkoitus käynnistää. Yhteistyötä tehdään myös VELHO-hankkeessa, mikä koskee vesien ja luonnonhoidon alueellista ja paikallista toteuttamista Lounais-Suomen vesistöalueilla.

- - - - - -

Satakunta ja Varsinais-Suomi muodostavat alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisen yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminnan piiriin kuuluu sellaisten aluekehittämistehtävien käsittely ja niitä koskeva päätöksenteko, jotka: 1) ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä; 2) sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin; sekä 3) koskevat koko yhteistoiminta-aluetta.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pertti Rajala, Satakunta p. 050 552 3827, maakuntajohtaja Juho Savo, Varsinais-Suomi, p. 0400 485 333