GeoDrill

Maalämpö: Energiakentät uusiutuvan energian hybridiratkaisuissa

Lehdistötiedote   •   Heinä 30, 2013 15:44 EEST

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa, joka valitaan yhä useamman kiinteistön lämmitysjärjestelmäksi. Uraauurtavat erikoisratkaisut, joissa maalämpöä käytetään hyväksi ovat yleistymässä liikekiinteistöissä, koulurakennuksissa ja asunto-osakeyhtiöissä. Suurissa hankeissa voidaan puhua energiakentistä, joissa monta energiakaivoa yhdistetään toisiinsa ja lopuksi pumppukeskukseen kiinteistön tekniseen tilaan.

Suuret kiinteistöt käyttävät useimmiten varalla toista lämmitysjärjestelmää varmistaakseen toimivuuden 110 prosenttisesti. Tämä ei ole vaatimus maalämmön toimivuuden takaamiseksi, mutta moneen kohteeseen on sisällytetty esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämiseen tarkoitettu järjestelmä parantamaan kokonaishyötysuhdetta entisestään.

Sakarinmäen koulukeskukseen Östersundomissa Scancool on yhteistyössä GeoDrillin kanssa suunnitellut Helsingin Energialle uusiutuvan energian hybridiratkaisun, jossa käytetään maalämpöä ja bioöljyä sekä aurinkokeräimiä lämmittämään suomen- ja ruotsinkielisestä alakoulusta, yläasteesta ja päiväkodista koostuvaa koulukeskusta. Aurinkolämpökeräimien avulla lämmitetään porakaivoista lämpöpumpuille tulevan kiertonesteen lämpötilaa, jolloin saavutetaan korkeampi hyötysuhde.

Aurinkolämpö kattaa näin 5 % ja maalämpö 79 % vuosittaisesta lämmitystarpeesta. Loppu hoidetaan edelleen bioöljyllä, etenkin talvisin. Hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt vä­he­ne­vät 240 000 ki­los­ta 59 000 ki­loon vuo­des­sa. GeoDrill on porannut kohteeseen 21 energiakaivoa, joista jokainen on 300 metriä syvä. Kaiken kaikkiaan alueelle porattiin 6300 metriä kaivoja. GeoDrill on vastannut hankkeen aikana kaikesta maalämpöön liittyvästä. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2014. Hienoa on myös, että ala-asteikäiset lapset ovat saaneet tutustua tarkemmin erilaisiin energiajärjestelmiin koulussa järjestetyissä työpajoissa.

Muita kesän kohteita, joihin energiakenttä on suunniteltu ja toteutettu GeoDrillin toimesta ovat muun muassa Imatralla sijaitseva ABC sekä Parikkalan S-Market. Näihin kohteisiin on myös asennettu jäähdytys samasta järjestelmästä saatavan maakylmän avulla. Luonnollisesti tämäkin entisestään parantaa järjestelmän hyötysuhdetta.  

GeoDrill on kuluneen vuoden aikana erikoistunut suurien hankkeiden energiakenttien suunnitteluun sekä toteuttamiseen. GeoDrill tarjoaa myös erilaisia yhdistelmäratkaisuja, mikäli olemassa olevaa lämmitysjärjestelmää halutaan hyödyntää yhdessä maalämmön kanssa. Etenkin omakotitalohankkeissa korostuu, että lämpökaivot eivät saa olla 15 metriä lähempänä toisiaan, jotta ne eivät ns. varasta lämpöä toisiltaan. Energiakenttien suunnittelun lähtökohtana on käytettävissä olevan tilan määrä. Perusmalli on X määrä kaivoja 15 metrin etäisyydellä toisistaan. Jos tilaa ei ole käytettävissä tarpeeksi, voidaan kaivot sijoittaa jopa parin metrin välein, kunhan porausreiät kaavoitetaan vinoon toisistaan ja varmistetaan näin, että kaivot saavat kuitenkin riittävästi lämpöä kalliosta.

GeoDrill on maalämpötoimialalla toimiva yritys joka perustettiin 2010. Yrityksellä on ollut voimakas kasvu ja nykyinen liikevaihto on noin 7 milj €. GeoDrillillä on toimipisteet Pietarsaaressa ja Nurmijärvellä. Nykyinen toiminta on maan kattavaa. Enemmän tietoa löytyy kotisivuilta www.geodrill.fi