GeoDrill

Maalämpöprosessi

Lehdistötiedote   •   Heinä 26, 2012 09:12 EEST

Maalämpöasennusprosessin aloittamista ennen on hyvä tehdä pieniä valmisteluja, jotta takapakkia töissä ei tulisi. Toimilupa tulee hankkia ennen jokaisen porausprojektin aloittamista. Lupa vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä uudisrakennukseen tuleva maalämpöporaus vai jo olemassa olevan kiinteistön lämmitysjärjestelmän muutostyöt. Uudisrakennuksissa lupa sisällytetään rakennuslupaan, mutta jo olemassa olevaan rakennukseen tulee hakea erikseen toimenpidelupaa – tästä syystä kannattaakin huomata uudisrakentamisessa jo rakennuslupaa hakiessa, että huomaa hakea luvan samalla myös maalämmölle. Luvan hakeminen kotikunnan rakennusvalvontaviranomaiselta kannattaa tehdä ajoissa, sillä lupaprosessi saattaa kestää useamman viikon riippuen käsiteltävien lupien  määrästä.

Valmistelut

Ennen, kun porauskalusto voi saapua paikalle suorittamaan töitä, on tehtävä joitakin valmisteluja. Maalämpöprosessia varten tarvitaan toimilupa. Lupa vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä uudisrakennukseen tuleva maalämpöporaus vai jo olemassa olevan kiinteistön lämmitysjärjestelmän muutos. Uudisrakennuksissa lupa sisällytetään rakennuslupaan, mutta jo olemassa olevaan rakennukseen tulee hakea erikseen toimenpidelupaa – tästä syystä kannattaakin huomata uudisrakentamisessa jo rakennuslupaa hakiessa, että huomaa hakea luvan samalla myös maalämmölle. Luvan hakeminen kotikunnan rakennusvalvontaviranomaiselta kannattaa tehdä ajoissa, sillä lupaprosessi saattaa kestää useamman viikon riippuen käsiteltävien lupien  määrästä.

Luvan saaminen edellyttää myös luvan kysymystä naapureilta. Naapuriluvat voi hoitaa itse käymällä pyytämässä rakennusvalvontaviranomaiselta saataviin lomakkeisiin allekirjoitukset, tai pyytää kuntaa hoitamaan asia pois päiväjärjestyksestä. Naapuriluvat kannattaa hoitaa omatoimisesti, sillä se on edullisempaa sekä nopeampaa ja näin maalämpöprosessin aloitus sujuu jouhevammin.

Porakaivon sijainti kannattaa myös suunnitella etukäteen maalämpöprosessin helpottamiseksi. Porakaivon tulisi sijaita lähellä rakennuksen teknistä tilaa (esimerkiksi autotalli tmv), normaalisti porakaivo sijoitetaan noin 5 metrin päähän rakennuksesta, mutta minimietäisyys on vähintään 3 metriä. Lisäksi kahden porakaivon välillä tulisi olla vähintään 15 metrin matka (kannattaa siis selvittää, onko naapuritontilla porakaivo ja jos on, missä se sijaitsee), jottei niiden toiminta heikentyisi toistensa vaikutuksesta. Lisäksi porauspaikan lähellä tulee olla pistoke (220 volttia) sekä vesihana. Porakaivon sijainti on myös oltava esteetön, jotta porauskalusto pääsee perille ongelmitta ja paikan ympärillä tulee olla riittävästi tilaa porauksen suorittamiseksi.

Porauksesta syntyy melkoinen määrä porausjätettä, jonka käsittely kannattaa myös miettiä etukäteen. GeoDrilliltä voi tilata lisäpalveluna kontin, johon porauksesta syntynyt jäte kerätään ja toimitetaan pois jätteineen. Näin maalämpöprosessin jäljet tontilla jäävät olemattomiksi.

Poraus

Maalämpöprosessin porausvaihe suoritetaan kahden kuorma-autollisen voimin, mutta mikäli jätekontti on tilattu palvelun jatkeeksi, tulee myös kolmas auto pihapiiriin päivän ajaksi. Toisessa autossa on mukana pora ja kompressori, toisessa laitteet energiakaivoa varten. Projekti käydään läpi vaiheittain asiakkaan kanssa, sillä porausprosessi ei liene kovin tuttu monelle ja on mukava tietää, mitä tontilla puuhataan.

Telaketjuilla kulkeva porauskalusto ei jätä yleensä pahoja jälkiä maahan, mutta puutarhan vahinkojen minimoimiseksi kaluston reitti mietitään yhdessä GeoDrillin poraustiimin kanssa, jotta maalämmön poraus sujuisi vahingoitta. Maalämpöporauksen yhteydessä maahan porataan kolmemetriset suojaputket. Teräsputket mahdollistavat kallioporauksen ja suojaavat maanvyörymiltä. Poran saavuttaessa kallion, porakruunu vaihdetaan toiseen. Halkaisijaltaan 115 mm (4,5”) leveä reikä porataan suunniteltuun syvyyteen.
Lämmönkeruuputkiston asennus on maalämpöprojektissa oleellinen osuus. Lämmönkeruuputket täytetään jäänestoliuoksella (30 % etanolia, 70 % vettä). Letku hivutetaan varovasti porakaivoon koneen avulla, mikä estää lämmönkeruuputkien vaurioitumisen. Energiakaivon lämmönkeruuputket hitsataan kiinni maanalaiseen putkeen, joka viedään rakennuksen tekniseen tilaan, jonne maalämpöpumppu sijoitetaan.

Porauksen jälkeen

Poraustiimi pyrkii aina jättämään jälkeensä mahdollisimman vähän tuhoja ja suorittamaan työn mahdollisimman siististi, jotta pihamaa jäisi samanlaiseen kuntoon, kuin tullessa. Ennen lähtöä tarkastetaan vielä, että kaikki on kunnossa ja maalämpöporaus on valmis maalämpöpumpun asennustöitä varten. Asennuksen jälkeen asiakas saa vielä jälkikäteen sähköpostitse porausraportin tehdystä työstä.