Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maantien 18565 parantaminen välillä Mattilanperä – Kopsa Raahessa

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 15:07 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt maantien 18565 parantamisen tiesuunnitelman laatimisen välillä Mattilanperä – Kopsa. Hankkeen tavoitteena on tien kantavuuden, liikenteen turvallisuuden ja liikennöinnin parantaminen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille yleisötilaisuudessa tiistaina 22.11.2011 klo 17.30 alkaen Kopsan seurantalolla osoitteessa Kopsantie 41.  Tilaisuudessa on mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja keskustella suunnittelijoiden kanssa.

Tiesuunnitelmien valmistuttua tammikuussa 2012 tiesuunnitelmat lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmista pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Raahen kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelmat nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen vuoden 2012 keväällä. 

Maantie levennetään suunnittelualueen osalta vähintään 6 m leveäksi, kantavuutta parannetaan ja tie päällystetään. Tien geometriaa parannetaan Romuvaaran liittymän ja uusittavan Pattijoen sillan kohdalla. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 1,9 M€ euroa (alv 0 %). Alustavasti rakentamisen ajankohdaksi on suunniteltu vuotta 2012, mutta toteutumisajankohta päätetään loppuvuoden 2011 aikana.

Lisätietoja antavat:
hankevastaava Ari Kuotesaho puh. 0400 382 327, Pohjois-Pohjanmaan ELY–keskus,
hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, puh. 040 595 7440, TTC INFRA Oy, projektipäällikkö Keijo Verronen, puh. 010 2414 619, AIRIX Ympäristö Oy, toimistoinsinööri Paula Pihkanen puh. 040 830 3171, Raahen kaupunki.