Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maantien 749 (Pohjoisväylä) ja Ykspihlajan radan tasoristeyksen parantaminen, Kokkola

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:58 EEST

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Kokkolan kaupunki laativat tiesuunnitelmaa Pohjoisväylän (maantie 749) ja Ykspihlajan radan tasoristeyksen parantamiseksi Kokkolassa. Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikennöitävyyden parantaminen. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle keskiviikkona 27.10. klo 18 Kokkolan kaupungintalolla.

Tiesuunnitelma sisältää ylikulkusillan rakentamisen ajoneuvoliikenteelle ja kevyen liikenteen alikulun rakentamisen Ykspihlajan teollisuusraiteen tasoristeykseen. Lisäksi ylikulkusillan aukkoon tehdään tilavaraus kevyen liikenteen väylän jatkamiseksi suurteollisuusalueelle Ykspihlajaan. Maantielle 749 tehdään myös pohjavesisuojaus. Ykspihlajan vanhan asevarikon liittymää siirretään pohjoiseen. Myös asemakaavan liikennealuetta on tarpeen muuttaa.

Ylikulkusillan ja kevyen liikenteen alikulun toteuttaminen parantavat lii-kenneturvallisuutta nykyisin puolipuomilaittein varustetussa tasoristeyksessä. Myös liikennöitävyys ja liikenteen sujuvuus paranevat. Kevyen liikenteen väyläverkko täydentyy Ykspihlajan suurteollisuusalueen suuntaan ja pyöräilyn edellytykset työmatkoilla paranevat.

Hankkeen alustava kustannusarvio on 3,7 M€. Hankkeelle on saatu Euroopan aluekehitysrahaa (EAKR).

Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2010 lopussa, minkä jälkeen siitä hankitaan lausunnot Kokkolan kaupungilta ja eri viranomaisilta. Kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi ja kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen jälkeen tiesuunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi Liikenneviraston tieosastolle. Hankkeen rakentamisen aikataulusta ei ole vielä tehty päätöksiä.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille keskiviikkona 27.10.2010 klo 18.00 Kokkolan kaupungintalolla.

Lisätietoja:

Siltainsinööri Markku Rintamäki
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
puh. 0400 610 275

Projektipäällikkö Esa Nyrhinen
WSP Finland Oy
puh. 0400 161 857

Kaupungininsinööri Heikki Penttilä
Kokkolan kaupunki
puh. 044 780 9332

Asemakaavoitus:
Kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivu
Kokkolan kaupunki
puh. 044 780 9360