Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maaseudun luonnon monimuotoisuutta kartoitettiin Outokummussa

Lehdistötiedote   •   Marras 29, 2010 14:28 EET

Kesällä 2010 Outokummussa on kartoitettu maaseutuympäristöä laatimalla alueelle LUMO- eli luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma. Sen avulla etsitään kohteita, jotka lisäävät maaseudun luonnon monimuotoisuutta ja edistävät vesiensuojelua. Maanomistajat voivat halutessaan hakea kohteille EU:n ympäristötuen erityistukea sitoutuessaan niiden säilyttämiseen ja tekemällä niillä tarvittavia hoito- ja kunnostustöitä. Tänä vuonna keskityttiin erityisesti kosteikkojen rakentamiseen sopivien paikkojen etsimiseen.

Suunnittelualue käsitti maatilat, jotka sijaitsevat Sysmäjärven ympäristössä ja Viinijärven länsiosan peltovaltaisilla alueilla. Sysmäjärvi ja Viinijärven länsiosat kuuluvat vesienhoidon suunnittelun painopistealueisiin Pohjois-Karjalassa.

Yleissuunnitelman teosta vastasi Pohjois-Karjalan ELY-keskus yhdessä ProAgrian ja Outokummun kaupungin kanssa. Mukana suunnitelman teossa ovat olleet alueen asukkaat, viljelijät, kylätoimikunnat, yhdistykset ja paikalliset viranomaiset. Suunnittelun alustavia tuloksia esitellään tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Outokummun kaupungin valtuustosalissa keskiviikkona 1.12.2010 alkaen kello 18.00.

LUMO –yleissuunnitelman keskeisenä tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta maatalousalueilla. Sen avulla halutaan lisätä maatalouden ympäristötuen erityistuen käyttöä ja suunnata sitä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden kannalta merkittäville kohteille. Lisäksi yleissuunnitelmalla ohjataan erityistukialueille tehtäviä tarkempia hoitosuunnitelmia ja kannustetaan viljelijöitä hakemaan tukea kohteiden perustamiseen ja/tai hoitoon.

Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelun tarkoituksena on osoittaa valuma-alueilta luontaisia tai muutoin soveltuvia kohteita, joihin voisi perustaa erilaisia vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä kosteikkoja. Kosteikkoja voidaan toteuttaa mm. kaivamalla, patoamalla, pohjapadoilla, allasrakenteilla tai tulva-alueiden palauttamisella.

Nyt tehtävä yleissuunnitelma on järjestyksessään kahdeksas Pohjois-Karjalassa. Aikaisempina kesinä maaseutuympäristön monimuotoisuutta on kartoitettu Kiteellä, Tohmajärvellä, Valtimolla, Nurmeksessa, Polvijärvellä ja Joensuun Kiihtelysvaarassa. LUMO-yleissuunnitelman teko on lisännyt selvästi ympäristötuen erityistukisopimusten määrää suunnittelualueilla.

Lisätietoja

Biologi Arvo Ohtonen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, LUMO-ohjausryhmän pj., puh. 040 547 6530, arvo.ohtonen(at)ely-keskus.fi,