Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maatalouden investointi-into edelleen maan kärkeä Pohjois-Pohjanmaalla

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 14:59 EET

Maatalousyrittäjien kiinnostus tilojen investointeihin on hienoisesta laskusta huolimatta edelleen maakuntien kolmen kärjessä. Vain Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa olivat edellä vuonna 2010. Vaikka lypsykarjanavettainvestointien lukumäärä on huippuvuosista jonkin verran laskenut, ovat sen sijaan investointien  keskikustannukset nousseet. Ilmiö liittyy maatilojen määrän vähenemiseen ja tilakokojen kasvuun. Lypsykarjanavetan uudisrakentamisen keskikustannus oli vuonna 2010 noin 0,84 milj. euroa. Myös lypsävien lukumäärä on kasvanut; investoivilla lypsykarjatiloilla keskikoko nousee keskimäärin yli 70 lehmään.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutu ja energia –yksikkö myönsi viime vuonna avustuksia maatiloille yhteensä noin 9,4 miljoonaa euroa (v. 2009: 10,6 milj.€). Maatalouden tulotukia maksettiin alueen viljelijöille lähes 193 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutu ja energia –yksikkö myönsi viime vuonna avustuksia maatiloille yhteensä noin 9,4 miljoonaa euroa (v. 2009: 10,6 milj.€). Tilanpidon aloittamisia oli vuonna 2010 hivenen enemmän (57 kpl)  kuin edellisvuonna (2009: 46 kpl). ELY-keskuksen maaseutu ja energia –yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi toivoo sukupolvenvaihdosten edelleen lisääntyvän jatkossa. ”Toivon että nuorilla riittää rohkeutta lähteä maatalousyrittäjiksi, uskon että maatalous on edelleen vahvasti tulevaisuuden ala” , kannustaa Lehtiniemi.

Maatalouden tulotukien saaminen edellyttää  laajenevaa peltovalvontaa

Maataloustukien valvonnoissa ELYssä kamppaillaan lisääntyvien valvontamäärien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan maataloudet saivat viime vuonna yhteensä lähes 193  miljoonaa euroa tulotukia. Tukien maksamisen edellytyksenä on, että ELY on suoriutunut tukien valvonnoista annetuissa määräajoissa. Tiloilla tapahtuvaa peltoalavalvontaa tehdään kesällä-loppusyksyllä  ja eläinvalvontaa ympäri vuoden. Valvontojen määrä vaihtelee vuosittain edeltävän vuoden valvontojen seuraamusten perusteella. Tänä vuonna peltovalvonnan määrä nousee noin 30 % edellisvuoteen verrattuna.

Ympäristötuen erityistuilla lisätuloja tiloille ympäristönhoidon ja luomutukien kautta

Ympäristötuen erityistukisopimusten kautta maksettiin viime vuonna 6,28 milj. euroa Pohjois-Pohjanmaan tiloille. Suurimpana tukityyppinä luonnonmukaisen tuotannon sopimukset, joiden kautta tiloille on maksettu 2,98 milj. euroa vuonna 2010. Luonnonmukainen viljely ei ole Pohjois-Pohjanmaalla ollut nosteessa, kuten monessa muussa maakunnassa Suomessa. Viime vuonna luomusopimuksista jäi pois 24 tilaa ja vain 8 uuttaa luomutilaa tuli tilalle. Luomutiloja on nyt 390 kpl. Luonnonmukaisessa tuotannossa olevien kotieläinten määrätkään eivät ole olleet nousussa. Vuonna 2011 ELY-keskus on valinnut  luonnonmukaisen tuotannon kehittämisen yhdeksi painopistealueeksi ja tietoa tästä viljelytavasta pyritään levittämään. Elintarvikejalostus on heräämässä luonnonmukaiseen tuotantoon Suomessa ja kysyntään tulisi pystyä vastaamaan.  Ympäristöhoidollisien perinnebiotooppien hoitoa rahoitettiin maatiloille reilulla miljoonalla eurolla.

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseutu- ja energia –yksiköstä: 
Yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi, puh. 044 436 8101
Valvontapäällikkö Jukka Tuovinen, puh. 044 436 8127
Asiantuntija Johanna Helkimo, puh. 044 436 8134