Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maatalouden investointitukien vuoden viimeinen hakuaika on käynnissä

Lehdistötiedote   •   Syys 07, 2010 22:28 EEST

Maatalouden investointitukien vuoden 2010 viimeinen hakuaika käynnistyi syyskuun 1. päivä ja päättyy lokakuun 15. päivä. Päätökset hakemuksiin tehdään 2 - 3 kuukauden kuluessa.

Vuonna 2010 Kainuun ELY-keskukseen on tullut yhteensä 32 maatalouden tukihakemusta. Hakemuksista kuusi kohdistuu lypsykarjanavetoihin ja kuusi valtiontakaukseen lypsykarjainvestointeihin.  Tilanpidon aloittamiseen liittyvällä nuoren viljelijän aloitustuella on jatkuva haku. 

Kainuun ELY-keskus on tehnyt vuonna 2010 elokuun loppuun mennessä maatalouden investointitukihakemuksiin päätöksiä yhteensä 1,79 miljoonan euron edestä. Myönteisistä päätöksistä kolme on kohdistunut tilanpidon aloittamiseen (yhteensä 0,2 miljoonaa euroa), ja neljä lypsykarjanavettainvestointeihin (yhteensä 1,36 miljoonaa euroa).

Investointitukea on mahdollista hakea vuonna 2010 mm. lypsy- ja nautakarjatalouden investointiin, salaojitukseen, lämpökeskukseen ja rehunjakovaunuihin sekä lypsylehmien parsipeteihin. Myös maatilakohtaiset biokaasulaitokset ja lämpökeskukset ovat tuen piirissä.

Tukea myönnetään avustuksena ja lainan korkotukena. Korkotukilainan enimmäismäärä on 70–80 % ja avustus on pääasiassa 10–30 %. Eläinten hyvinvointi-investointeihin, esimerkiksi lehmien parsipeteihin, avustus on jopa 75 %. Nuoret yrittäjät saavat muutamiin avustuksiin esimerkiksi navetan rakentamiseen 10 %:n korotuksen.

Investointitukihakemus on toimitettava Kainuun ELY-keskukseen hakuajan puitteissa. Hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Tarvittavat luvat: ympäristölupa ja rakennuslupa, kannattaa hakea jo hyvissä ajoin ennen tukihakemuksen jättämistä. Rakentamiseen liittyvä valtiontakaushakemus pitää jättää yhtä aikaa varsinaisen investointitukihakemuksen kanssa. Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa ennen kuin ELY-keskus on antanut hakemuksesta tukipäätöksen hakuajan jälkeen. Rahoitusta haetaan laaditun kustannusarvion tai tarjouksen perusteella. Maatalouden investointitukea haetaan lomakkeella nro 2314 ja valtiontakaus nro 2337.

Nuoren viljelijän aloitustukea tilanpidon aloittamiseen voi hakea koko vuoden. Se on tarkoitettu ensimmäistä kertaa tilanpidon aloittavalle viljelijälle. Tukea täytyy hakea ennen kuin täyttää 40 vuotta. Aloitustuki on avustuksena joko 35 000 e tai 5 000 e ja lainan korkotuki 35 000 e tai 20 000 e riippuen maatalouden yrittäjätulon määrästä. Korkotukilainaa voidaan myöntää enintään 80 % ja 150 000 e maatilan hankintamenoista. Tuettavia kustannuksia ovat myös vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittavien yritystoiminnan kannalta tarpeellisten maatalouskoneiden ja tuotantoeläinten hankinta. Nuoren viljelijän aloitustukea haetaan lomakkeella nro 2319.

Tuettavaksi maataloudeksi luetaan mm. peltoviljely, karjatalous, tai muu tuotantoeläinten pito, kasvihuonetuotanto, puutarha- ja taimitarhaviljely, turkistarhaus, hevostalous (kasvatus), porotalous, mehiläistalous, ammattimainen metsästys, marjastus tai sienestys.

Lisätietoja maatilojen investointituesta saa mm. Kainuun ELY-keskuksen Maaseutu ja energia -yksiköstä, Proagriasta ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta sekä Maaseutuviraston Internet-sivuilta www.mavi.fi.

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, yritystutkija Eeva Heikkinen, puh. 044-774 6086, eeva.heikkinen@ely-keskus.fi