Valtioneuvosto

Maatalous- ja kalastusneuvosto jatkaa keskustelua maatalouspolitiikan tulevaisuuden haasteista

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 15:31 EET

EU:n maatalousministerit jatkavat helmikuun kokouksessaan Brysselissä keskustelua EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Lisäksi esillä ovat munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimukset. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

Neuvosto jatkaa keskusteluaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta puheenjohtajamaa Unkarin laatimien kysymysten pohjalta. Kysymykset koskevat tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaamista ja sitä, miten yhteisellä maatalouspolitiikalla voidaan parhaiten tukea maaseutualueiden työllisyyttä ja parantaa ja monipuolistaa maaseutualueiden taloutta sekä pienten maatilojen tilannetta. Lisäksi kysytään, missä määrin maaseutualueiden elinvoimaisuus ja mahdollisuudet riippuvat kilpailukykyisestä ja dynaamisesta, nuorille maanviljelijöille houkuttelevasta maataloussektorista.

Suomi katsoo, että tulevan maaseudun kehittämisohjelman tulee tukea maaseudun innovaatiojärjestelmää. Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi on panostettava erityisesti maaseutuelinkeinojen monipuolistamiseen; elintarvikeketjun toimintaan, lähiruokaan, biotalouden uusiin mahdollisuuksiin, bioenergiaan, palvelualojen kehitykseen kuten matkailuun ja hyvinvointipalveluihin sekä maaseudun asukkaita yhteistoimintaan kannustavan LEADER-toimintatavan edistämiseen.

Maatalouspolitiikan tulisi Suomen mielestä jatkossakin antaa mahdollisuus erikokoisille ja erilaista maataloutta harjoittaville tiloille koko EU:n alueella jatkaa ja kehittää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Tuotannon kannattavuuden turvaamisen tulisi olla ensisijainen keino nuorten viljelijöiden kannustamiselle ja heidän asemansa parantamiselle. Tämä ei kuitenkaan kokonaan poista tarvetta erityistoimenpiteille kuten nuorten viljelijöiden aloitustuelle.

Maatalousministerit keskustelevat myös munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin soveltamisesta ja täytäntöönpanosta. Suomen kanta on, että kanojen hyvinvointia koskeva direktiivi on pantava täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa nykyisessä muodossaan ilman muutoksia tai pidennettyjä siirtymäaikoja. EU:n kananmunantuottajia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan myöntämällä poikkeuksia niille tuottajille, jotka eivät ole pitkän siirtymäajan kuluessa tehneet tarvittavia investointeja ja muutostöitä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, p. (09) 160 52428, 040 751 8407 (maatalous)
osastopäällikkö Matti Aho, p. (09) 160 53380, 040 516 9857 (eläinten hyvinvointi)