Valtioneuvosto

Maatalous- ja kalastusneuvoston kokous 27.9.2010 Brysselissä: Neuvosto keskusteli GMO-vapaudesta ja maitoalan kehittämisestä

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 00:39 EEST

EU:n maatalousministerit keskustelivat syyskuun kokouksessaan jäsenmaiden vapaudesta päättää muuntogeenisten kasvien viljelystä. Asialistalla olivat myös maitoalan tuleva politiikka ja ruoka-apuohjelma.

Komissio antoi heinäkuussa asetusehdotuksen geenitekniikkadirektiivin muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan jäsenmaille annettaisiin lopullinen päätösvalta muuntogeenisten kasvien viljelyn rajoittamisesta tai kieltämisestä alueellaan. Ministeri Sirkka-Liisa Anttila kertoi, että Suomi suhtautuu myönteisesti ehdotukseen laajentaa jäsenmaiden päätösvaltaa muuntogeenisestä viljelystä. Päätös asiasta tehdään ympäristöneuvostossa, mutta siitä keskusteltiin myös maatalousneuvostossa, koska asia liittyy kasvien viljelyyn.

Suomessa ei ole tällä hetkellä kaupallisessa viljelyssä muuntogeenisiä kasveja. Suomen olosuhteisiin sopivia lajikkeita ei ole EU:ssa hyväksytty markkinoille lukuun ottamatta Amflora-perunalajiketta.

Neuvosto ei päässyt yhteisymmärrykseen maitoalan kehittämistä koskevista päätelmistä, joten ne hyväksyttiin puheenjohtajan päätelminä. Komission johdolla kokoontunut maitoalan korkean tason työryhmä sai kesäkuussa valmiiksi joukon suosituksia maitoalan kehittämiseksi. Päätelmät noudattavat näitä suosituksia. Suomi kannatti päätelmien hyväksymistä.

Määräenemmistö jäsenmaista kannatti korkean tason työryhmän suosituksia, joten komissio antaa niiden pohjalta lainsäädäntöehdotuksen. Suositusten mukaan tuottajien asemaa elintarvikeketjussa on syytä parantaa. Keinoiksi tähän esitetään mm. sopimusjärjestelyjen kehittämistä, tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden lainsäädännön tarkentamista, markkinoiden läpinäkyvyyden lisäämistä ja maitotuotteiden merkintöjen selventämistä. Komission lainsäädäntöehdotuksia odotetaan joulukuussa.

Komissio esitteli neuvostolle uuden ehdotuksen EU:n vähävaraisimmille tarkoitetun ruoka-apuohjelman uudistamisesta. Komission alkuperäinen esitys on ollut neuvoston pöydällä pitkään. Osa jäsenvaltioista katsoo, ettei ruoka-apuohjelmaa pitäisi rahoittaa maatalousmenoista, osa taas on vastustanut komission esitystä siitä, että jatkossa jäsenmaiden tulisi rahoittaa osa kansallisten ohjelman menoista.

Uuden ehdotuksen mukaan EU rahoittaisi koheesiomaiden ohjelmista 90 prosenttia ja muiden maiden ohjelmista 75 prosenttia. Ehdotusta käsitellään lokakuussa neuvoston työryhmässä ja päätökseen pyritään loppuvuodesta.

Lounaalla ministerit keskustelivat EU:n eläintautilainsäädännön rahoituksesta. EU:n arvioinnin mukaan nykyinen korvausjärjestelmä ei riittävästi kannusta tuottajia vastuulliseen toimintaan ja tautien ennaltaehkäisyyn. Taustalla on myös huoli EU:n budjetin riittävyydestä isojen eläintautiepidemioiden yhteydessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Kari Valonen, p. 09 160 52428, 040 751 8407
osastopäällikkö Matti Aho, p. 09 160 53380, 040 516 9857 (GMO-vapaus ja eläintautilainsäädäntö)