Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu valmistumassa Pihtiputaalla

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2011 13:07 EET

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelu on valmistumassa Elämäjärven, Peningin, Rönnyn ja Liitonjoen alueella Pihtiputaalla. Suunnitelma ohjaa ja tehostaa maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden hoitoa ja vesiensuojelua.  

Suunnittelualueelta löytyi kesän aikana mukavasti maatalouden erityistukeen soveltuvia kohteita. Erityisesti perinnebiotooppeja, kuten metsälaitumia ja hakamaita, alueelta löytyi odotettua runsaammin: 17 kohdetta ja 24 hehtaaria. Muita luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon kannalta tärkeitä alueita löytyi 26 kappaletta ja 16 hehtaaria. Suojavyöhykkeitä suunnitelmassa on esitetty 28 hehtaarin alueelle järvien ja jokien varsiin sekä tulvapelloille. Vesiensuojeluun soveltuvia kosteikonpaikkoja suunnittelussa löytyi 5.

Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen on viljelijöille vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Kohteiden perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityistukia tai ei-tuotannollisten investointien tukia. Myös rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea useimpia tukia. Seuraava erityistukien hakuaika on keväällä 2012.

Suunnitelmajulkaisu valmistuu loppuvuodesta. Suunnitelman laatii Keski-Suomen ELY-keskus yhteistyössä maataloustuottajien, paikallisten viranomaisten, MTK Keski-Suomen sekä ProAgria Keski-Suomen kanssa. Yleissuunnittelun rahoitus tulee maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Tiedotustilaisuudet Pihtiputaalla 21.11

Suunnitelmaa esitellään kiinnostuneille TÄKY+ -hankkeen järjestämissä maatilan ympäristönhoidon teemapäivissä maanantaina 21. marraskuuta.

– kello 10.00 Elämäjärven Mäntypirtillä (Niittypolku 62, 44910 Elämäjärvi).

– kello 18.00 Rönnyn Kyläkammarissa (Rönnyntie 16, 44800 Pihtipudas)  

Teemapäivien tarkemmat ohjelmat löytyvät MTK Keski-Suomen verkkosivuilta: www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/hankkeet
(Hankkeen ajankohtainen toiminta). 

Ilmoittautumiset tilaisuuksiin:

Pertti Ruuska, pertti.ruuska@mtk.fi, puh. 040 551 5769
Ilona Helle, ilona.helle@ely-keskus.fi, puh. 040 152 9946

Lisätietoja yleissuunnittelusta:

www.ymparisto.fi/ksu/lumo-yleissuunnittelu 

Suunnittelija Elina Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 040 672 2798, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Projektisuunnittelija Ilona Helle, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 040 152 9946, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi