Valtioneuvosto

Maatalouslomitusten suunnitelmallisuutta lisätään

Lehdistötiedote   •   Syys 11, 2010 08:07 EEST

Maatalouslomitusten suunnitelmallisuutta ja lomittajien perehdytystä ehdotetaan lisättäväksi. Paikallisyksikkönä toimivan kunnan ja vuosilomaan oikeutetun maatalousyrittäjän olisi yhdessä laadittava maatilalle palvelusuunnitelma. Suunnitelma olisi tarkistettavavähintään joka kolmas vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä.

Lisäksi paikallisyksikön ja yrittäjän olisi huolehdittava siitä, että tilalle osoitetut maatalouslomittajat saavat perehdytystä tilan lomitustehtäviin.

Palvelusuunnitelma edistäisi lomitusten toimivuutta ja tilojen työturvallisuutta, ja maatalouslomittajien perehdyttäminen parantaisi lomitustyön laatua.

Valtio korvaisi paikallisyksikölle palvelusuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta aiheutuneet matkakustannukset sekä lomittajien perehdyttämisestä aiheutuvia kustannuksia. Edellytyksenä on, että kustannukset perustuvat Melan ohjeiden mukaisesti toteutettuun toimintaan.

Lomituspalvelulakiin kirjattaisiin myös keskeiset perusteet vuosilomaoikeuteen vaikuttavan kotieläinyksikön määräytymisestä. Oikeus vuosilomaan edellyttäisi jatkossakin, että tilalla on vähintään neljä kotieläinyksikköä. Kotieläinyksikön koosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella, jota on tarkoitus muuttaa siten, että kaksi hevosta riittäisi muodostamaan yhden kotieläinyksikön. Hevosyrittäjä saisi oikeuden vuosilomaan, jos tilalla on vähintään kahdeksan hevosta.

Lomituksen paikallishallintoon maksettavan valtion korvauksen määräytymisperusteita yksinkertaistettaisiin. Lisäksi kunnat palauttaisivat lomituskustannuksiin liikaa saamansa ennakot valtion sijasta suoraan Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle, joka voisi käyttää ne suoraan uusien valtion korvausten maksamiseen.

Hallitus päätti perjantaina 10. syyskuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2011.

Lisätietoja Hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 09 160 74360

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/toimeentulo/tuet_ja_etuudet/erityisryhmat/maatalousyrittajat