Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maatilojen pinta-alavalvonnat on saatu päätökseen Pohjois-Savossa

Lehdistötiedote   •   Marras 07, 2011 14:00 EET

Pohjois-Savon maatiloilla tehtävät pinta-alatarkastukset ja kokotilavalvonnat ovat sujuneet tänä vuonna aikataulun mukaisesti. Viikolla 41 tarkastettiin viimeiset tilat, joille tehtiin kokotilavalvonta. Peltolohkorekisterin ristiintarkastusvalvonnat saatiin päätökseen viikolla 44. Yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta voidaan tilatuen sekä luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen loppuosa maksaa viljelijöille valvonnan osalta aikataulun mukaisesti. Luonnonhaittakorvauksesta ja ympäristötuesta on maksettu syyskuussa ennakkoon 75 %.

Viime vuoden tapaan tiloilla tarkastettiin kaikki maatalouskäytössä olleet lohkot sekä lähinnä ympäristöntukeen ja – lainsäädäntöön liittyvät asiapaperit. Lohkoista 27 % mitattiin satelliittipaikannukseen perustuvilla menetelmillä. Valtaosalla lohkoista mittaus perustuu havainnointiin ilmakuvalta paikan päällä ja tietokoneen näytöllä tehtävään lohkon rajojen korjaamiseen.

Alustavan tilastoinnin mukaan eniten puutteita tiloilla on asiapapereissa. Lähes kymmenellä prosentilla tarkastetuista tiloista puuttui joitain tukiehtojen määrittelemiä asiakirjoja tai asiakirjat olivat puutteellisia. Useissa tapauksissa viljavuustutkimukset olivat vanhentuneet tai näytteiden ottotiheys ei ollut säädösten mukainen. Pinta-aloihin tai viljelyyn liittyviä seuraamuksia aiheutti 0,35 % valvotusta alasta. Lohkoja tarkastettiin lähes yhdeksän tuhatta hehtaaria.

Verkkopalvelut viljelijän apuna 

On havaittu, että Pohjois-Savossa nopeasti edennyt tukihakemusten ja karttakorjausten jättäminen verkkopalvelujen kautta, on vähentänyt huomattavasti virheitä hakemuksissa sekä nopeuttavan käsittelyä ja valvontaa.  Esimerkiksi VIPU-palvelun kautta jätetyistä karttakorjauksista vain 12 % tulee ELY-keskukseen tarkastettavaksi. Vastaavasti  paperilla jätettyjen karttakorjausten osalta prosentti on yli 50.  Pohjois-Savossa verkkopalvelujen käyttö viljelijöiden keskuudessa on maan kärkiluokkaa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valvontapäällikkö Pauli Lehtonen kertoo, että hieman  viime vuotta pienempi peltojen keskipinta-ala otannassa olleilla tiloilla nopeutti valvontaa ja helpotti valvonnan työmäärää.  – Hyvä sää on myös edistänyt valvontojen tekemistä, kertoo Lehtonen.

Maaseutuviraston tavoitteellisen maksatussuunnitelman mukaan maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen toisen erän sekä tilatuen maksatus voidaan aloittaa joulukuussa 2011, mikäli pinta-alavalvonnat on saatu suoritettua. Tukihakemuksen on jättänyt tänä vuonna 4273 pohjoissavolaista viljelijää.

Lisätietoja:
valvontapäällikkö Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh.  040 5316 678 pauli.lehtonen(at)ely-keskus.fi