Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Mäenkylän silta uusitaan Mynämäellä - liikenne ohjataan kiertotielle 1.3.–13.7.2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 21:38 EET

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii ensi kesän aikana yhdystiellä 1933 sijaitsevan Mäenkylän sillan. Silta puretaan, koska se on erikoistarkastuksessa luokiteltu erittäin huonokuntoiseksi. Liikenne sillalla joudutaan katkaisemaan purku- ja uuden sillan rakennustöiden ajaksi 1.3. – 13.7.2011. Kyseisenä aikana yleinen liikenne ohjataan viitoituksilla kiertotiereitille. Kiertotiereittinä käytetään yhdystietä 1930 (Asemantie) ja valtatietä 8 (Porintie), sekä yhdystietä 1950 (Kirkkokatu). Kevytliikenne ohjataan siltapaikan ohi Mäenkyläntien kautta. Pahoittelemme liikenteelle korjaustöiden liikenteelle aiheuttamia haittoja.

Mynäjoen ylittävän Mäenkylän silta uusitaan kokonaisuudessaan. Sillan purku- ja rakennustyöt aloitetaan maaliskuun alussa viikolla 9 ja rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan syyskuussa 2011. Samanaikaisesti siltatöiden kanssa Keskuskadulla ja Kirkkokadulla suoritetaan kunnallisteknisiä töitä ja liittymien korjauksia. Liikenne ohjataan kiertotielle 1.3.–13.7.2011 väliseksi ajaksi. Sen lisäksi liikennettä voidaan joutua ajoittain rajoittamaan yhdelle ajoradalle heinä- ja elokuussa, jolloin liikenteenohjaus suoritetaan liikennevaloilla tai liikenteenohjaajilla.

Nykyinen puupaaluille perustettu teräksinen palkkisilta korvataan uudella teräspaaluille perustetulla jännitetyllä betonisella ulokepalkkisillalla. Uudella sillalla ajoradan leveys on 3,4 m + 3,4 m ja molemmille reunoille tulee 3,25 m leveä kevyen liikenteen väylä, kun nykyisellä sillan kevyen liikenteen väylän leveys on 1,5 m + 1,5 m.  Uuden sillan hyödyllinen leveys (ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen ajoratojen yhteisleveys) on 1,85 m suurempi kuin vanhan sillan.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA:
- Varsinais-Suomen ELY: projektipäällikkö Sakari Hurskainen puh.
0400 611 054
- Destia Oy: työpäällikkö Jarmo Koskinen puh.
0400 128 286

LIITE: Kiertotiekartta