Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Mahdollisuuksia maa- ja metsätalousalueiden luonnonhoitoon - hyviä kohteita esitellään kartoilla

Lehdistötiedote   •   Marras 21, 2011 16:21 EET

Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle. Maanomistajilla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Suunnittelutyötä tekee Silvestris Oy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta.

Alueiden luonnoskartat ovat kaikkien tutustuttavissa Somerolla Kiiruun koululla 23.11. klo 18-20  ja Tarvasjoella Tarvashovissa 30.11. klo 18-20.

Lisäksi tilaisuuksissa voi keskustella asiantuntijoiden kanssa ja saada lisätietoa sekä metsän että maatalousalueiden luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutoimien tukimahdollisuuksista.

Samanaikaisesta metsäluonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelusta on myös tuloksia valmiina, ja niille metsänomistajille, joilla on mahdollisia METSO-kohteita maillaan onkin jo tiedotettu erikseen.

Suunnittelualueilta löytyi maatalouden luonnon monimuotoisuuskohteita ja kosteikkojen perustamiseen sopivia paikkoja. Lisäksi päivitettiin yli kymmenen vuotta sitten tehtyä suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmaa. Luonnon monimuotoisuuskohteita ovat mm. paahteiset pellonreunat ja peltosaarekkeet, joissa esiintyy monipuolista kasvillisuutta. Myös kovasti vähentyneitä luonnonlaitumia esiintyy vielä alueella. Kosteikoille soveltuvista kohteista yleisimpiä ovat peltojen väliset ojanotkot ja alavat, märät painanteet.  Metsäkohteita käytiin maastossa läpi noin 60, ja näistä valikoitui METSO-keinoilla suojeltavaksi sopivia kaksikymmentä. Yleisimpiä löytyneitä kohteita olivat runsaslahopuustoiset kangasmetsät. 

Suunnittelun avulla sekä maatalous- että metsäympäristöä kohentavat tuet voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisimmin, mutta toimenpide-ehdotusten toteuttaminen on maanomistajille vapaaehtoista – merkinnät suunnittelukartoissa eivät velvoita mihinkään toimenpiteisiin. Suunnittelu ei myöskään rajaa kartoituksen ulkopuolisia alueita mitenkään tukien ulottumattomiin.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus:
ylitarkastaja Anni Karhunen, p. 040 769 9034
ylitarkastaja Mikko Jaakkola, p. 040 769 9031
ylitarkastaja Leena Lehtomaa, p. 040 086 6279

Lounais-Suomen Metsäkeskus:
metsänhoitopäällikkö Hannu Heikkilä, p. 020 772 6305
metsäsuunnittelija Heljä Juuti, p. 040 525 3678