Aluehallintovirasto

Maistraatin toimialue samaksi aluehallintoviraston kanssa Itä-Suomessa

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 11:12 EET

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon työryhmän esityksestä maistraattien toimialuejaoista ja erikoistumisesta  (Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010). Maistraattien toimialueita on esitetty laajennettavaksi. Suomeen muodostettaisiin 11 maistraatin aluetta ja Itä-Suomessa alue käsittää Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat.                          

Aluehallintovirasto kannattaa työryhmän esitystä, jonka mukaan maistraatin toimialue Itä-Suomessa on yhtenäinen aluehallintoviraston rajan kanssa, koska se parantaa hallinnon välistä yhteistyötä.

 

Maistraattien toimialuemuutoksissa tulee varmistaa, että kansalaisille turvataan maistraattien palvelujen saatavuus läheisyysperiaatteella tai verkottuen yhteispalvelupisteisiin. Maistraattien palveluja tulee kehittää entistä asiakaskeskeisemmäksi ja palveluja monikanavaiseksi.

 

Maistraatin päätoimipaikan sijoittamisessa Itä-Suomessa tulee asettaa etusijalle ne kaupungit, jotka ovat olleet valtion työpaikkojen suurimpia menettäjiä.  

Yhteispalveluja lisättävä maistraatin palveluverkon harventuessa

 

Maistraatin toimialueita laajennettaessa Itä-Suomessa tulee kehittää palveluja yhteispalveluna ja etäpalveluina yhteistyössä kuntien kanssa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan maakunnan pohjoisosa jää kohtuuttoman kauaksi maistraatin palvelupisteistä, mikäli Juuan yksikköä mahdollisesti lakkautetaan.  

Etäpalveluja ja tilauspohjalta asiantuntijapalveluja tulisi saada yhteispalvelupisteisiin. Näin voitaisiin tehdä myös nyt lopetettavassa Pieksämäen yksikössä. Maistraattien tulee asiakaspalvelujen parantamiseksi osallistua yhteispalveluun myös siellä, missä toimipiste on jo lopetettu aiemmin. Toimipaikkamuutosten valmisteluissa tulee palvelujen järjestelyistä käydä neuvotteluja kuntien ja kaupunkien johdon kanssa, jotta kuntasektori on ajan tasalla.

 

Monikanavaiseen ja asiakaskeskeiseen palveluntuotantoon  

Maistraattien alueellisia toimivaltasäännöksiä tulee purkaa ja lisätä erikoistumista sekä tehtävien siirtoa eri maistraattien välillä. Keskitettäessä palveluja ja suunniteltaessa erikoistumistehtävien paikkakuntia on otettava huomioon erityisesti Itä-Suomi, koska valtion hallinnon työpaikkoja on siirtynyt enemmän pois kuin alueellistaminen on tuonut alueelle.   

 

Viranomaisten välisiä yhteyksiä tulee kehittää paremmaksi siten, että viranomaiset voisivat tarkistaa suoraan toisen viranomaisen rekistereistä asiakasta koskevia asioita. 

Palveluja tulee kehittää entistä asiakasystävällisemmiksi ja asiointi on voitava hoitaa myös pelkästään sähköisesti tai etäpalveluna. Asia tulisi saada vireille missä tahansa maistraatin palvelupisteessä tai etäpalvelupisteessä. Maistraatin palveluja käyttää entistä suurempi määrä myös muun muassa kesäasukkaita, jotka hoitavat asioitaan kesäasuntopaikkakunnillaan.

                                            
Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Tuula Kääriäinen, p. 0400 760 731, tuula.kaariainen(at)avi.fi