Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Maitokiintiövaatimus poistuu uusista investointitukipäätöksistä

Lehdistötiedote   •   Joulu 16, 2011 09:47 EET

Valtioneuvoston hyväksymän asetuksen mukaan uusiin navetoiden investointitukipäätöksiin ei enää aseteta maitokiintiövaatimusta. Ehdon poistaminen tulevilta tuen saajilta jättää enemmän kiintiöitä tukipäätöksen aiemmin saaneiden käyttöön, minkä arvioidaan hillitsevän kiintiöhinnan nousua. EU:n maitokiintiöjärjestelmä päättyy 31.5.2015.

Lypsykarjatalouden investoinneissa on aiemmin ollut tuen ehtona maitokiintiövaatimus (8 100 litraa per parsipaikka), joka tuli täyttyä viiden vuoden kuluessa investointituen myöntämisestä.  Vuodelle 2011 ehtoa muutettiin siten, että kiintiö on tullut hankkia viimeistään 31.3.2015. Mikäli ehto ei täyty, investointituki suhteutetaan tarkasteluajankohdan maitokiintiöön ja eläinpaikkamäärään.

Kiintiövaatimuksen poiston osalta uutta asetusta sovelletaan myös vuoden 2011 viimeisenä hakuaikana 1.9 – 17.10 vireille tulleisiin tukihakemuksiin. Tätä aikaisemmin investointitukea saaneilla kiintiövaatimus säilyy tuen myöntämisajankohtana voimassa olleiden ehtojen mukaisena.

Vaikka kiintiöt eivät ole jatkossa enää investointituen ehtona, on kiintiöjärjestelmä voimassa vuoteen 2015 ja maakiintiön ylittyessä peritään tilakiintiön ylittäviltä litroilta ylitysmaksua. Kansallinen litrakohtainen pohjoinen tuki maksetaan täysimääräisenä tilan kiintiöön saakka ja kiintiön ylittäviltä tuotetuilta litroilta tuki maksetaan myöhemmin arvioitavan tasausprosentin mukaan.

Vuonna 2012 myönnettävän tuen ensimmäinen hakuaika on alkanut 7.12.2011 ja päättyy 20.1.2012. Tukipäätökset pyritään tekemään noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä. Vuoden 2012 muut hakuajat ovat 6.2 – 30.3, 16.4 – 17.8 ja 3.9 – 19.10. Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tukea voi kuitenkin hakea jatkuvasti.

Lisätietoja:
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 
asiantuntija Henna Aapro, puh.             040 7171 284      .