Eduskunta

Makeisten ja jäätelön hinnat nousevat

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2010 22:01 EET

Eduskunnan hyväksymä uusi laki nostaa makeisten hintoja arviolta 1-15 prosenttia. Jäätelön hinta voi kallistua tätä enemmän. Virvoitusjuomaveron korotuksen arvioidaan nostavan hintoja 0,5-5 prosenttia.

Uuden lain myötä otetaan käyttöön makeisille ja jäätelölle uusi valmistevero ja nykyiset virvoitusjuomaveroa koskevat säännökset siirretään samaan lakiin makeisten ja jäätelön kanssa.

Lain ensisijaisena tavoitteena on lisätä valtion verotuloja. Verotuottojen lisäykseksi arvioidaan noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Eduskunta hyväksyi lakimuutokset asian toisessa käsittelyssä. Asia hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan mietinnön (VaVM 39/2010 vp) mukaisena. Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa sokeria sisältävien elintarvikkeiden valmisteverotuksen kehittämistä siten, että terveysvaikutukset asetetaan nykyistä selkeämmin lain tavoitteeksi ja että erityisesti selvitetään tuotteiden sokeripituisuuden käyttöönotto veron perusteena.