Marimekko

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 11:59 EET

Tammi-syyskuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman; liikevoitto
parani merkittävästi. Liikevaihto laski 1,0 % ja oli 51,2 milj. euroa (51,8
milj. euroa). Lasku selittyy osittain vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä
varastojen pienentämiseksi toteutetusta mittavasta hintavetoisesta kampanjasta.
Lisäksi edellisvuoden vastaavan kauden liikevaihtoon sisältyi yksittäisistä
kampanjoista kertyneitä myyntituloja, jotka olivat tänä vuonna määrältään
pienempiä. Liikevoitto nousi 51,9 % ja oli 6,0 milj. euroa (3,9 milj. euroa).
Kauden tulos verojen jälkeen oli 4,4 milj. euroa (3,0 milj. euroa) ja
osakekohtainen tulos 0,55 euroa (0,37 euroa).

Yhtiö tarkisti 25.10.2010 arviotaan vuoden 2010 liikevoiton osalta johtuen
ennakoitua paremmasta keskimääräisestä myyntikatteesta ja kulukehityksestä.
Liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2009. Liikevoiton arvioidaan
lisäksi olevan hieman parempi kuin vuoden 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä. Vuoden 2009 liikevoittoon sisältyi henkilöstövähennyksiin liittyvä
0,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Arvio liikevaihdosta on ennallaan.
Liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2010 olevan suunnilleen vuoden 2009 tasolla.

1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
2010 2009 % 2009

Liikevaihto, 1 000 euroa 51 223 51 754 -1,0 72 473
Liikevoitto, 1 000 euroa 5 981 3 938 51,9 6 291
Voitto ennen veroja,
1 000 euroa 5 969 3 985 49,8 6 354
Kauden voitto, 1 000 euroa 4 421 2 962 49,3 4 701
Tulos/osake, euroa 0,55 0,37 0,59
Oma pääoma/osake, euroa 4,06 3,74 8,6 3,96
Liiketoiminnan rahavirta,
1 000 euroa 922 5 368 9 941
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,3 12,8 14,8
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI), % 24,8 17,3 20,1
Omavaraisuusaste, % 80,4 77,8 77,7

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

”Tammi-syyskuussa 2010 konsernin liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla.
Marimekon kannattavuuden kehitys oli katsauskaudella varsin hyvä, jopa hieman
ennakoitua parempi. Liikevoitto parani 51,9 % ja nousi 6,0 miljoonaan euroon.
Vuonna 2009 toteutetut toiminnan tehostamistoimet sekä liiketoiminnan jatkuva
kehittäminen tuottavat tulosta. Keskimääräisen myyntikatteen parantumisella on
suuri vaikutus yhtiön kannattavuuteen. Myyntikatteen koheneminen johtuu osittain
siitä, että olemme kuluvana vuonna toteuttaneet vähemmän hintavetoisia
kampanjoita kuin viime vuonna. Kannattavuutta nosti myös yhtiön hyvä
kulukehitys. Kauden tulokseen vaikuttivat parantavasti vertailukautta
alhaisemmat toiminta- ja markkinointikulut. Koko vuoden markkinointikulut
tulevat olemaan vuoden 2009 tasolla.

Elokuussa kerroimme kansainvälistymishankkeista Yhdysvalloissa,
Pohjois-Euroopassa ja Itä-Aasiassa. Ne ovat edenneet suunnitelmiemme mukaisesti:
Marimekko-shop-in-shop Crate and Barrelin Sohon-myymälässä New Yorkissa ja
ensimmäinen Etelä-Korean-myymälä Soulissa avautuivat lokakuun puolivälissä.
Uudet omat vähittäismyymälät Berliinissä ja Malmössä avataan marraskuussa.
Yhtiön toiminta kehittyy oikeaan suuntaan, ja etenemme vakaasti valitsemallamme
strategialla. On kuitenkin muistettava, että toteutetut panostukset erityisesti
tuotevalikoiman kehittämiseen ja uusien myymälöiden ja jakelukanavien avaamiseen
rasittivat tulosta toisella ja kolmannella neljänneksellä, ja tämä tulee
jatkumaan myös loppuvuonna. Yhtiön tuloskehityksen varjopuolina voidaankin
mainita kansainvälistymisen vaatimat - mutta mielestäni pitkällä aikajänteellä
perustellut - panostukset tulevaisuuteen sekä ainakin lyhyemmällä aikavälillä
puuvillan hinnan voimakas nousu.”

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Pakarinen
Puh. 09 758 7293
Faksi 09 755 3051
Sähköposti: piia.pakarinen@marimekko.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja
vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita,
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään noin 40
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa.
Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto oli 72,5 miljoonaa euroa, josta kansainvälisen
myynnin osuus oli 27,3 %. Konsernin palveluksessa on noin 370 henkeä. Yhtiön
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

MARKKINAKATSAUS

Suomessa ja koko Euroopassa talouden kasvu vauhdittui alkusyksyllä. Suomessa oli
nähtävissä voimakasta talouden elpymistä kesällä. Yhdysvalloissa hidastunutta
talouden kasvuvauhtia pidetään huonona enteenä. Kuluttajien luottamus ei ole
missään vaiheessa kohonnut Euroopan tasolle, ja maan talouskehityksen suunnan
määrää kotimaisen kysynnän ja työllisyyden kehitys. Myös Japanissa talouden
kasvu hidastui. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Talouskatsaus, suhdanteet,
17.9.2010) Suomen vähittäiskaupan myyntiodotukset ovat myönteiset, ja myynnin
ennakoidaan vauhdittuvan hieman joulun lähestyessä (Elinkeinoelämän keskusliitto
EK: Luottamusindikaattorit, lokakuu 2010). Tammi-syyskuussa 2010 Suomen
vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,9 % (Tilastokeskus: Kaupan
liikevaihtokuvaaja 2010, syyskuu, pikaennakko). Tammi-elokuussa 2010 vaatteiden
vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) nousi 3,2 % (Tekstiili- ja Muotialat
TMA). Naisten vaatteiden myynti kasvoi 2,7 %, miesten vaatteiden 5,6 % ja lasten
vaatteiden 1,3 %. Laukkujen myynti kasvoi 2,5 %. Tammi-elokuussa 2010 vaatteiden
(SITC 84) vienti laski 5 % ja tuonti nousi 1 %; tekstiilien (SITC 65) vienti
laski 7 % ja tuonti nousi 16 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, elokuu 2010).

LIIKEVAIHTO

Heinä-syyskuu
Heinä-syyskuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 0,1 % ja oli 19 468
tuhatta euroa (19 492 tuhatta euroa). Suomessa myynti laski 2,5 % ja oli 13 828
tuhatta euroa (14 183 tuhatta euroa). Ero vertailukauteen johtuu edellisvuoden
vastaavalle ajanjaksolle kohdistuneesta yksittäisestä kampanjatoimituksesta.
Kansainvälinen myynti kasvoi 6,2 % ja oli 5 640 tuhatta euroa (5 309 tuhatta
euroa). Kasvu kertyi kahden uuden jälleenmyyjäomisteisen Marimekko-myymälän
alkuvarastojen toimituksista.

Tammi-syyskuu
Tammi-syyskuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 1,0 % ja oli 51 223
tuhatta euroa (51 754 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto supistui 2,1 % ja oli
35 426 tuhatta euroa (36 173 tuhatta euroa). Lasku selittyy osittain vuoden 2009
ensimmäisellä neljänneksellä varastojen pienentämiseksi toteutetusta mittavasta
hintavetoisesta kampanjasta. Lisäksi edellisvuoden vastaavan kauden
liikevaihtoon sisältyi yksittäisistä kampanjoista kertyneitä myyntituloja, jotka
olivat tänä vuonna määrältään pienempiä. Kansainvälinen myynti nousi 1,4 % ja
oli 15 797 tuhatta euroa (15 581 tuhatta euroa). Kasvu kertyi kahden uuden
jälleenmyyjäomisteisen Marimekko-myymälän alkuvarastojen toimituksista vuoden
kolmannella neljänneksellä. Kansainvälisen myynnin osuus konsernin
liikevaihdosta oli 30,8 % (30,1 %).

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 39,8 %,
sisustus 42,8 % ja laukut 17,4 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli
seuraava: Suomi 69,1 %, muut Pohjoismaat 10,4 %, muu Eurooppa 7,5 %,
Pohjois-Amerikka 5,0 % ja muut maat (Japani sekä muut Euroopan ja
Pohjois-Amerikan ulkopuoliset alueet) 8,0 %.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Vaatetus
Tammi-syyskuussa 2010 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto laski 4,1 % ja oli 20 376
tuhatta euroa (21 253 tuhatta euroa). Suomessa ja markkina-alueella muu Eurooppa
myynti laski. Muilla markkina-alueilla myynti kasvoi. Kansainvälisen myynnin
osuus vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 26,1 %.

Sisustus
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto nousi 4,2 % ja oli 21 906 tuhatta euroa (21 029
tuhatta euroa). Kasvu kertyi lähes kokonaan Pohjois-Amerikasta sekä
markkina-alueilta muu Eurooppa ja muut maat. Suomessa ja markkina-alueella muut
Pohjoismaat myynti kasvoi hieman. Kansainvälisen myynnin osuus
sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 35,4 %.

Laukut
Laukut-tuotelinjan liikevaihto laski 5,6 % ja oli 8 941 tuhatta euroa (9 472
tuhatta euroa). Myynti kasvoi Pohjois-Amerikassa ja markkina-alueella muu
Eurooppa. Muilla markkina-alueilla myynti laski. Kansainvälisen myynnin osuus
laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 30,6 %.

Kotimaanmyynti
Tammi-syyskuussa 2010 Marimekon vähittäismyynti eli omien kotimaanmyymälöiden
myynti laski 3,7 %. Tukkumyynti Suomessa laski 1,9 %. Vähittäismyynnin lasku
johtui osittain myyntipinta-alan muutoksista Helsingin myymälöissä. Sekä
vähittäis- että tukkumyyntiin kotimaassa vaikutti heikentävästi vuoden 2009
ensimmäisellä neljänneksellä varastojen pienentämiseksi toteutettu mittava
hintavetoinen kampanja.

Kansainvälinen myynti
Tammi-syyskuussa 2010 Marimekon kansainvälinen myynti (ent. vienti ja
ulkomaantoiminnot) nousi 1,4 % ja oli 15 797 tuhatta euroa (15 581 tuhatta
euroa). Liikevaihtoa kasvattivat kahden uuden jälleenmyyjäomisteisen
Marimekko-myymälän alkuvarastojen toimitukset vuoden kolmannella neljänneksellä.
Pohjois-Amerikassa liikevaihto nousi vertailukaudesta 10,3 % ja oli 2 546
tuhatta euroa (2 309 tuhatta euroa). Muilla vientimarkkinoilla myynti oli
vertailukauden tasolla: markkina-alueella muut Pohjoismaat liikevaihto oli 5 315
tuhatta euroa (5 317 tuhatta euroa), markkina-alueella muu Eurooppa 3 830
tuhatta euroa (3 843 tuhatta euroa) ja markkina-alueella muut maat 4 106 (4 112
tuhatta euroa). Suurimmat vientimaat olivat Japani, Ruotsi, Yhdysvallat, Tanska
ja Norja.

Lisenssimyynti
Kauden lisenssitulot kasvoivat selvästi. Valtaosa kasvusta tuli Yhdysvalloista
ja Japanista.

Tuotanto
Tammi-syyskuussa 2010 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä nousi 1,1 %.
Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä väheni jonkin verran verrattuna edellisen vuoden
vastaavan kauteen. Kiteen-tehtaan tuotantomäärä laski huomattavasti vuonna 2009
toteutettujen tuotantorakenteen muutosten johdosta.

TULOS

Heinä-syyskuu
Heinä-syyskuussa 2010 konsernin liikevoitto nousi vertailukaudesta 43,7 % ja oli
4 170 tuhatta euroa (2 901 tuhatta euroa). Tulos osaketta kohden oli 0,38 euroa
(0,27 euroa). Edellisen vuoden vastaavan kauden liikevoittoon sisältyi
henkilöstövähennyksiin liittyvä 0,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Kauden
tulosta paransivat keskimääräisen myyntikatteen kohoaminen, pienentyneet
toimintakulut ja kasvaneet rojaltitulot. Tulosta heikensi puolestaan se, että
yksittäisistä kampanjoista kertyneet myyntitulot olivat tänä vuonna määrältään
pienempiä kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella.

Tammi-syyskuu
Tammi-syyskuussa 2010 konsernin liikevoitto kasvoi 51,9 % ja oli 5 981 tuhatta
euroa (3 938 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 11,7 % (7,6
%). Kauden markkinointikulut olivat 1 882 tuhatta euroa (2 217 tuhatta euroa),
joka on 3,7 % (4,3 %) konsernin liikevaihdosta.

Kauden tulosta paransivat keskimääräisen myyntikatteen kohoaminen ja
vertailukautta alhaisemmat toiminta- ja markkinointikulut sekä kasvaneet
rojaltitulot. Koko vuoden markkinointikulut tulevat olemaan vuoden 2009 tasolla.
Panostukset tuotekehitykseen ja kansainvälisen jakeluverkoston kehittämiseen
puolestaan vaikuttivat tulokseen heikentävästi. Lisäksi tulosta heikensi se,
että yksittäisistä kampanjoista kertyneet myyntitulot olivat tänä vuonna
määrältään pienempiä kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella.

Konsernin poistot olivat 1 108 tuhatta euroa (1 031 tuhatta euroa) eli 2,2 %
(2,0 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 12 tuhatta euroa
(nettorahoitustuotot 47 tuhatta euroa) eli 0,02 % (0,1 %) liikevaihdosta.

Kauden tulos verojen jälkeen oli 4 421 tuhatta euroa (2 962 tuhatta euroa) eli
8,6 % (5,7 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,37 euroa).

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 689 tuhatta euroa (782 tuhatta euroa) eli
1,3 % (1,5 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui
tietojärjestelmien hankintoihin ja päivityksiin.

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden päättyessä 80,4 % (77,8 % 30.9.2009, 77,7
% 31.12.2009). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan
pääomaan (gearing) oli -21,0 %, kun se edellisvuoden vastaavan kauden lopussa
oli -20,3 % (-32,2 % 31.12.2009).

Konsernin rahoitusvelat olivat kauden lopussa 0 euroa (0 euroa). Katsauskauden
päättyessä konsernin rahavarat olivat 6 860 tuhatta euroa (6 092 tuhatta euroa).

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Osakepääoma
Kauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma
oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.

Osakeomistus
Katsauskauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 676 (6 723)
osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 14,5 % ja ulkomaalaisten
omistuksessa 15,8 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa
tai välillisessä omistuksessa oli 1 086 440 osaketta eli 13,5 % yhtiön
osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 30.9.2010

Osakkeita Osuus osakkeista
ja ääniä, kpl ja äänistä, %

1. Muotitila Oy 1 045 200 13,00
2. Semerca Investment Ltd 850 377 10,58
3. ODIN Finland 400 218 4,98
4. Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma 385 920 4,80
5. Sijoitusrahasto Nordea Nordic
Small Cap 269 204 3,35
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen 265 419 3,30
7. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö 220 000 2,74
8. Sairanen Seppo 71 379 0,89
9. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi 58 555 0,73
10. Liikesivistysrahaston
Kannatusyhdistys ry 50 000 0,62
11. Scanmagnetics Oy 40 000 0,50
12. Fromond Elsa 37 000 0,46
13. Haapanala Auvo 35 000 0,43
14. Westerberg Olof 33 600 0,42
15. Karvonen Eero 27 900 0,34
Yhteensä 3 789 772 47,14
Hallintarekisteröidyt 1 167 358 14,52
Muut 3 082 870 38,34
Yhteensä 8 040 000 100,00

Liputukset
SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
nousi 5.2.2010 tehdyllä osakekaupalla 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen.

SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä laski 0,00 %:iin eli 0 osakkeeseen osakelainan johdosta
15.4.2010 ja palautui 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen osakelainan päättyessä
28.4.2010.

Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien yhteisöjen yhteenlaskettu osuus Marimekko
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi 5,60 %:iin eli 450 000 osakkeeseen
20.4.2010 tehdyllä osakekaupalla. Kaupan jälkeen Credit Suisse Securities
(Europe) Ltd omisti 400 000 osaketta ja Credit Suisse Securities (USA) LLC
50 000 osaketta. Edellä mainittujen Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien
yhteisöjen yhteenlaskettu osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
laski 23.4.2010 tehdyllä osakekaupalla alle 5,00 %:iin.

Valtuutukset
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia
osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden
ostoon tai luovuttamiseen.

Osakkeiden vaihto
Katsauskauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 730 312 kappaletta
eli 9,1 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli
8 129 599 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 10,00 euroa, ylin 13,29 euroa ja
keskikurssi 11,19 euroa. Kauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 11,28 euroa.
Yhtiön markkina-arvo 30.9.2010 oli 90 691 200 euroa (83 374 800 euroa 30.9.2009,
82 812 000 euroa 31.12.2009).

HENKILÖSTÖ

Tammi-syyskuussa 2010 henkilöstöä oli keskimäärin 372 (408) ja kauden lopussa
378 (403). Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 18 (16)
henkilöä.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA

Minna Kemell-Kutvonen aloitti 1.7.2010 Marimekko-konsernin kaikkien
tuotelinjojen taiteellisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Marimekon omista
kotimaanmyymälöistä vastannut, johtoryhmän jäsen Piia Rossi erosi yhtiön
palveluksesta 16.8.2010. Konsernin myyntijohtajaksi, vastuullaan myynti ja
myymälät, nimitettiin 16.8.2010 alkaen Päivi Lonka. Nimitetyt henkilöt toimivat
ennestään yhtiön johtotehtävissä.

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Marimekon riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä keskeisistä
riskeistä on kerrottu vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöstiedotteessa.
Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia hallituksen
toimintakertomuksessaan 2.2.2010 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan
erityiset riskit liittyvät kuluttajien ostokäyttäytymisen kehittymiseen.

Lisäksi yhtiö seuraa erityisesti puuvillan lähiajan hintakehitystä.
Raaka-aineiden hinnanmuutoksiin liittyvistä riskeistä on kerrottu vuoden 2009
vuosikertomuksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. Marimekon tuotteiden
valmistuksessa käytetään monia raaka-aineita, joista tärkein on puuvilla.
Toistaiseksi puuvillan hinnannousulla ei ole ollut vaikutusta yhtiön toiminnan
tulokseen. Raaka-aineiden hintojen muutoksiin liittyviä riskejä pienennetään
ottamalla muutokset huomioon tuotteiden hinnoittelussa. Mikäli puuvillan hinta
pysyy nykyisellä korkealla tasollaan tai nousee edelleen eikä nousseita
raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, tällä saattaa olla
vaikutusta yhtiön toiminnan tulokseen.

Lähiajan riskienhallinnassa korostuvat yhtiön liiketoiminnan muutosvaiheen
hallinta ja seuranta, riittävän ydinosaamisen varmistaminen sekä puuvillan
hinnankehityksen seuranta ja tarvittavat toimenpiteet.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät
mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon
liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan
valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Ympäristö-, terveys- ja
turvallisuusasioista kerrotaan vuoden 2009 vuosikertomuksessa. Raportoinnin
viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu
pörssitiedotteessa 15.4.2010 sekä osavuosikatsauksissa 6.5.2010 ja 12.8.2010.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Muutokset yhtiön johdossa
Marimekon tuotannosta, hankinnasta ja sisustus-tuotelinjasta vastanneen
johtajan, Helinä Uotilan, jäätyä eläkkeelle 1.11.2010 yhtiön kaikki kolme
tuotelinjaa siirtyivät yhden tuotejohtajan, Niina Nenosen, alaisuuteen.
Aikaisemmin Nenonen vastasi yhtiön vaatetus- ja laukut-tuotelinjoista. Vuoden
2010 aikana toteutetuilla organisatorisilla muutoksilla pyritään eri
tuotelinjojen designin yhtenäistämiseen, tuotannon ja hankinnan tehostamiseen
sekä valikoimasuunnittelun kehittämiseen vastaamaan paremmin eri jakelukanavien
tarpeita. Marimekko-konsernin johtoryhmän muodostavat 1.11.2010 alkaen Mika
Ihamuotila puheenjohtajana sekä jäseninä Thomas Ekström (talous ja hallinto),
Malin Groop (markkinointi), Minna Kemell-Kutvonen (design), Päivi Lonka
(myynti), Niina Nenonen (tuotelinjat).

Kansainväliset hankkeet
Marimekko ilmoitti 12.8.2010 toteuttavansa merkittäviä kansainvälistymiseen
liittyviä hankkeita loppuvuoden 2010 aikana.

Lokakuussa 2010 Yhdysvaltoihin perustettiin tytäryhtiö, Marimekko North America
LLC, joka vastaa USA:n toiminnoista ja niiden kehittämisestä yhdessä
brändinhallintaan erikoistuneen C2Groupin kanssa. Maineikas sisustusliikeketju
Crate and Barrel avasi Marimekko-shop-in-shopin Sohon-myymälässään New Yorkissa
lokakuun puolivälissä. Lisäksi Marimekko ja Crate and Barrel tutkivat
mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä tulevaisuudessa avaamalla vastaavanlaisia
shop-in-shopeja myös muissa Crate and Barrelin myymälöissä sekä lisäämällä
verkkokauppaa. Marimekon pitkän aikavälin tavoitteena on laajentaa jakeluaan
USA:ssa korkeatasoisten tavaratalojen ja erikoisliikkeiden kautta sekä avaamalla
uusia Marimekko-myymälöitä.

Etelä-Korean ensimmäinen Marimekko-konseptimyymälä avattiin Soulissa lokakuun
puolivälissä. Myymälän omistaa Marimekon japanilaisen yhteistyökumppanin Look
Inc:n tytäryhtiö I.D. Look Co., Ltd. Marraskuussa 2010 Marimekko avaa kaksi
uutta omaa vähittäismyymälää, toisen Berliinissä ja toisen Malmössä.

LOPPUVUODEN 2010 NÄKYMÄT

Marimekko Oyj toimii alalla, jolla suhdanteiden vaihtelut heijastuvat yhtiön
liiketoimintaan. Tammi-syyskuussa 2010 liikevaihto laski hieman, mutta
liiketulos parani selvästi. Kauden tulosta paransivat keskimääräisen
myyntikatteen kohoaminen ja vertailukautta alhaisemmat toiminta- ja
markkinointikulut sekä kasvaneet rojaltitulot. Koko vuoden markkinointikulut
tulevat olemaan vuoden 2009 tasolla. Panostukset tuotekehitykseen ja
kansainvälisen jakeluverkoston kehittämiseen puolestaan vaikuttivat tulokseen
heikentävästi. Lisäksi tulosta heikensi se, että yksittäisistä kampanjoista
kertyneet myyntitulot olivat tänä vuonna määrältään pienempiä kuin edellisvuoden
vastaavalla kaudella.

Konsernin liikevaihdosta suurin osa kertyy Suomesta. Kansainvälisen myynnin
merkitys yhtiön liikevaihdon kasvattamisessa on kuitenkin lisääntynyt viime
vuosina. Vuonna 2010 kansainvälisen myynnin arvioidaan kasvavan hieman.
Konsernin liikevaihtoon ja tuloskertymään sisältyi vuonna 2009 yksittäisistä
kampanjoista syntyneitä merkittäviä myyntituloja; tänä vuonna vastaavanlaisten
liikevaihtoa lisäävien ja tulosta parantavien myyntitulojen arvioidaan olevan
määrältään pienempiä. Tulosta vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä
rasittaneet lisäpanostukset tuotekehitykseen ja kansainvälisen jakeluverkoston
kehittämiseen jatkuvat ja tulevat vaikuttamaan tulokseen heikentävästi myös
loppuvuonna.

Yhtiö tarkisti 25.10.2010 arviotaan vuoden 2010 liikevoiton osalta johtuen
ennakoitua paremmasta keskimääräisestä myyntikatteesta ja kulukehityksestä.
Liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2009. Liikevoiton arvioidaan
lisäksi olevan hieman parempi kuin vuoden 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä. Vuoden 2009 liikevoittoon sisältyi henkilöstövähennyksiin liittyvä
0,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.

Osavuosikatsauksessa 12.8.2010 annettu arvio liikevaihdosta on ennallaan.
Liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2010 olevan suunnilleen vuoden 2009 tasolla.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja
tuloskertymä painottuvat yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä vähittäiskaupan osuus myynnistä on merkittävä.

Helsingissä 4. marraskuuta 2010

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin tunnuslukuja
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain
Segmenttitiedot
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin

Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.
Laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Vuonna 2010
voimaan tulleilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla, joiden sisältö on
esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä, ei ole ollut vaikutusta
osavuosikatsauksen tietoihin.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos/osake (EPS), euroa:
(Voitto ennen veroja - tuloverot) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden
aikana)

Oma pääoma/osake, euroa:
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 30.9.

Oman pääoman tuotto (ROE), %:
(Voitto ennen veroja - tuloverot) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden
aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:
(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen loppusumma
- korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma

KONSERNITULOSLASKELMA

(1 000 euroa) 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2010 2009 2010 2009 2009

LIIKEVAIHTO 19 468 19 492 51 223 51 754 72 473
Liiketoiminnan
muut tuotot 3 4 13 35 41
Valmiiden ja
keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos -42 1 163 -1 072 1 396 -2 135
Aineiden ja
tarvikkeiden käyttö 7 051 6 695 19 860 19 212 26 890
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut 3 786 4 349 12 459 13 542 18 202
Poistot 385 334 1 108 1 031 1 394
Liiketoiminnan
muut kulut 4 121 4 054 12 900 12 670 17 602

LIIKEVOITTO 4 170 2 901 5 981 3 938 6 291

Rahoitustuotot 3 7 9 60 86
Rahoituskulut -40 -7 -21 -13 -23
-37 0 -12 47 63

VOITTO ENNEN VEROJA 4 133 2 901 5 969 3 985 6 354

Tuloverot 1 075 741 1 548 1 023 1 653

TILIKAUDEN TULOS 3 058 2 160 4 421 2 962 4 701

Tuloksen jakautuminen
emoyhtiön
osakkeenomistajille 3 058 2 160 4 421 2 962 4 701

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu laimentamaton
ja laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen
tulos, euroa 0,38 0,27 0,55 0,37 0,59

LAAJA TULOSLASKELMA

(1 000 euroa) 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2010 2009 2010 2009 2009

Tilikauden tulos 3 058 2 160 4 421 2 962 4 701
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoeron muutos -4 -10 -5 -9 4

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 3 054 2 150 4 416 2 953 4 705

Tuloksen jakautuminen
emoyhtiön
osakkeenomistajille 3 054 2 150 4 416 2 953 4 705

KONSERNITASE

(1 000 euroa) 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 9 184 9 739 9 805
Aineettomat hyödykkeet 619 417 409
Myytävissä olevat rahoitusvarat 12 20 20
9 815 10 176 10 234

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 16 708 15 548 15 229
Myyntisaamiset ja
muut saamiset 7 188 6 605 5 241
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 18 268 18
Rahavarat 6 860 6 092 10 245
30 774 28 513 30 733

VARAT YHTEENSÄ 40 589 38 689 40 967

OMA PÄÄOMA JA VELAT

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE
KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 8 040 8 040 8 040
Muuntoerot -3 -11 2
Kertyneet voittovarat 24 586 22 044 23 783
Oma pääoma yhteensä 32 623 30 073 31 825

PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 692 688 683

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 7 274 7 928 7 874
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat verovelat - - 585
7 274 7 928 8 459

Velat yhteensä 7 966 8 616 9 142

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 40 589 38 689 40 967

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden
puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia.

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 euroa) 1-9/ 1-9/ 1-12/
2010 2009 2009
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tilikauden voitto 4 421 2 962 4 701
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 1 108 1 031 1 394
Rahoitustuotot ja -kulut 12 -47 -63
Verot 1 548 1 024 1 653
Rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta 7 089 4 970 7 685

Käyttöpääoman muutos -3 670 1 403 2 997
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+) -1 594 -486 834
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) /
vähennys (+) -1 479 1 737 2 055
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys (-) / vähennys (+) -597 152 108
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä ja veroja 3 419 6 373 10 682

Maksetut korot ja maksut
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista -21 -14 -24
Saadut korot 9 94 120
Maksetut verot -2 485 -1 085 -837

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 922 5 368 9 941

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin
ja aineettomiin hyödykkeisiin -689 -782 -1 202

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -689 -782 -1 202

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lyhytaikaisten
lainojen takaisinmaksut - -185 -185
Maksetut osingot -3 618 -4 422 -4 422

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 618 -4 607 -4 607

Rahavarojen muutos -3 385 -21 4 133

Rahavarat kauden alussa 10 245 6 112 6 112
Rahavarat kauden lopussa 6 860 6 091 10 245

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(1 000 euroa) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Kertyneet Oma
Osake- Muunto- voitto- pääoma
pääoma erot varat yhteensä

Oma pääoma
1.1.2009 8 040 -2 23 504 31 542

Tilikauden laaja tulos -9 2 962 2 953

Osingonjako -4 422 -4 422

Oma pääoma
30.9.2009 8 040 -11 22 044 30 073


Oma pääoma
1.1.2010 8 040 2 23 783 31 825

Tilikauden laaja tulos -5 4 421 4 416

Osingonjako -3 618 -3 618

Oma pääoma
30.9.2010 8 040 -3 24 586 32 623

TUNNUSLUKUJA
1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
2010 2009 % 2009

Tulos/osake, euroa 0,55 0,37 48,6 0,59
Oma pääoma/osake, euroa 4,06 3,74 8,6 3,96
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,3 12,8 14,8
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI), % 24,8 17,3 20,1
Omavaraisuusaste, % 80,4 77,8 77,7
Nettovelkaantumisaste
(gearing), % -21,0 -20,3 -32,2
Bruttoinvestoinnit,
1 000 euroa 689 782 -11,9 1 202
Bruttoinvestoinnit,
% liikevaihdosta 1,3 1,5 1,7
Vastuusitoumukset,
1 000 euroa 9 142 16 828 -45,7 11 306
Henkilöstö keskimäärin 372 408 -8,8 400
Henkilöstö kauden lopussa 378 403 -6,2 370
Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa (1 000 kpl) 8 040 8 040 8 040
Liikkeessä olevien
osakkeiden määrä
keskimäärin (1 000 kpl) 8 040 8 040 8 040

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

(1 000 euroa) 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
2010 2009 % 2010 2009 % 2009

Suomi 13 828 14 183 -2,5 35 426 36 173 -2,1 52 711
Muut
Pohjoismaat 1 881 2 029 -7,3 5 315 5 317 0,0 7 042
Muu Eurooppa 1 382 1 374 0,6 3 830 3 843 -0,3 4 821
Pohjois-
Amerikka 935 746 25,3 2 546 2 309 10,3 3 003
Muut maat 1 442 1 160 24,3 4 106 4 112 -0,1 4 896
YHTEENSÄ 19 468 19 492 -0,1 51 223 51 754 -1,0 72 473

LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN

(1 000 euroa) 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
2010 2009 % 2010 2009 % 2009

Vaatetus 7 434 7 693 -3,4 20 376 21 253 -4,1 27 466
Sisustus 8 281 8 091 2,3 21 906 21 029 4,2 32 687
Laukut 3 753 3 708 1,2 8 941 9 472 -5,6 12 320
YHTEENSÄ 19 468 19 492 -0,1 51 223 51 754 -1,0 72 473

SEGMENTTITIEDOT

(1 000 euroa) 1-9/2010 1-9/2009 Muutos, % 1-12/2009

Marimekko-liiketoiminta
Liikevaihto 51 223 51 754 -1,0 72 473
Liiketulos 5 981 3 938 51,9 6 291
Varat 40 569 38 689 4,9 40 967

LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1 000 euroa) 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/
2010 2010 2010 2009

Liikevaihto 19 468 15 747 16 008 20 719
Liiketulos 4 170 588 1 223 2 353
Tulos/osake, euroa 0,38 0,05 0,12 0,22

(1 000 euroa) 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/
2009 2009 2009 2008

Liikevaihto 19 492 15 999 16 263 22 061
Liiketulos 2 901 1 058 -21 1 845
Tulos/osake, euroa 0,27 0,10 0,00 0,17


Source: Millistream