Martela

MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 13:03 EEST

Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli
kasvua edelliseen vuoteen 4,6 prosenttia. Kolmannen neljänneksen liikevaihto
nousi 26,1 milj. euroon (25,8), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 0,9
prosenttia. Tammi-syyskuun liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,4)ja kolmannen
neljänneksen liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (1,2). Liiketoiminnan rahavirta
tammi-syyskuulta oli -1,6 milj. euroa (9,5). Omavaraisuusaste oli 56,9
prosenttia (58,1) ja nettovelkaantumisaste oli -17,9 prosenttia (-31,5).

Martela Oyj on 29.9.2010 tehdyllä kaupalla ostanut Tanskan pitkäaikaisen
yhteistyökumppaninsa ja tuotteidensa maahantuojan Martela A/S:n liiketoiminnan.
Yhtiö vahvistaa kaupalla rooliaan ja asemaansa kokonaispalvelutoimittajana
Tanskan markkinoilla. Martela A/S:n ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna
2009 oli noin 4,0 milj. euroa. Liiketoiminta siirtyy Martelalle 1.11.2010.
Martela Oyj:n kesäkuussa ostama Pa-Ri Materia Oy:n liiketoiminta siirtyi
Martelalle 1.8.2010. Martela Oyj on elokuussa 2010 perustanut oman tytäryhtiön
Unkariin.

Keskeiset tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| meur | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 26,1 | 25,8 | 74,4 | 71,1 | 95,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos % | 0,9 | -15,8 | 4,6 | -28,9 | -32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman | 2,0 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| kertaluonteisia eriä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto % | 7,5 | 4,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto % | | | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto % | | | -1,3 | 0,0 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste % | | | 56,9 | 58,1 | 57,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste % | | | -17,9 | -31,5 | -33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, eur | | | -0,07 | 0,00 | 0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake (laimennettu), | | | -0,07 | 0,00 | 0,03 |
| eur | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | | | 594 | 639 | 636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto/henkilö, teur | | | 125,2 | 111,3 | 149,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin
vaatimuksia. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2009 tilinpäätöksen
kanssa.

Markkinatilanne

Suomessa on valmistunut toimistorakennuksia tänä vuonna (tammi-kesäkuu) vähemmän
kuin viime vuonna (-14%). Rakennuslupia on vastaavana aikana myönnetty enemmän
(+53%) kuin viime vuonna ja toimistorakennuksia on myös aloitettu rakentamaan
selvästi enemmän viime vuoteen verrattuna (+155%).

Konsernirakenne

Martela Oyj on elokuussa 2010 perustanut oman tytäryhtiön Unkariin.
Konsernirakenteessa ei tapahtunut muita muutoksia.

Segmenttiraportointi

Osavuosikatsauksessa esitetyt segmentit on tehty yhtiön segmenttijaon
mukaisesti. Myös vertailuvuoden luvut on muutettu vastaavasti.
Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen
ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin.

Segmenttien välinen myynti raportoidaan osana segmenttien liikevaihtoa.
Segmenttituloksena esitetään liiketulos, sillä vero- ja rahoituseriä ei
kohdisteta segmenteille. Konsernin varoja ja velkoja ei kohdisteta eikä seurata
segmenttikohtaisesti sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa. Liikevaihto ja
liiketulos ovat konsernitilinpäätöksen mukaiset.

Tulosyksikkö Suomi vastaa myynnistä ja markkinoinnista sekä palveluiden ja
tuotteiden tuotannosta Suomessa. Martelalla on Suomessa koko maan kattava
myynti- ja palveluverkosto; palvelupisteitä on 27. Tulosyksikön
logistiikkakeskus sijaitsee Nummelassa.

Tulosyksikkö Ruotsi & Norjan myynti tapahtuu noin 70 jälleenmyyjän kautta
Ruotsissa ja Norjassa. Yksiköllä on omat myynti- ja näyttelytilat Tukholmassa,
Bodaforsissa ja Oslossa. Yksikön logistiikkakeskus ja tilaustenkäsittely
sijaitsee Ruotsin Bodaforsissa.

Tulosyksikkö Puola hoitaa Martelan tuotteiden myynnin ja jakelun Puolassa ja
itäisessä Keski-Euroopassa. Puolassa myynti on organisoitu oman myyntiverkoston
kautta ja Unkariin on elokuussa 2010 perustettu oma tytäryhtiö. Palvelupisteitä
Puolassa on yhteensä 7. Tulosyksikön tärkeimmät vientimaat ovat Ukraina, Tsekki
ja Slovakia, joissa vakiintuneet jälleenmyyjät vastaavat myynnistä. Tulosyksikön
päätoimipaikka on Varsovassa, missä sijaitsee logistiikkakeskus ja hallinto.

Liikevaihto

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua
edelliseen vuoteen 4,6 prosenttia. Tulosyksikkö Ruotsi & Norjan liikevaihto on
kasvanut 5,9 prosenttia ja tulosyksikkö Puolan laskenut 24,1 prosenttia
paikallisissa valuutoissa. Valuutan kokonaisvaikutus konsernin liikevaihtoon on
noin +3 prosenttiyksikköä. Kolmannen neljänneksen liikevaihto nousi 26,1
milj. euroon (25,8), jossa oli kasvua 0,9 prosenttia.


Segmenttien liikevaihto

--------------------------------------------------------------------------------
| meur | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tulos-yk | Tulos-yk | Tulos-yks | Muut | Yhteensä |
| | sikkö | sikkö | ikkö | segmentit | |
| | Suomi | Ruotsi & | Puola | | |
| | | Norja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010-30.9.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 49,5 | 12,9 | 6,2 | 5,8 | 74,4 |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 11,3 | 11,8 |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä 2010 | 49,5 | 13,4 | 6,2 | 17,1 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009-30.9.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 47,5 | 11,1 | 7,4 | 5,1 | 71,1 |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 12,6 | 13,0 |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä 2009 | 47,5 | 11,4 | 7,5 | 17,7 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 4,2 % | 15,6 % | -16,4 % | 14,4 % | 4,6 % |
| liikevaihto muutos | | | | | |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Muut segmentit sisältää P.O Korhonen Oy, Kidex Oy sekä Tulosyksikkö
International, joka vastaa vientimarkkinoista.


Ulkoisen liikevaihdon muutos ja osuus konsernin liikevaihdosta

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9 | 1-9 | | | 1-12 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| meur | 2010 | 2009 | Muutos | Osuus | 2009 | Osuus |
| | | | % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulosyksikkö | 49,5 | 47,5 | 4,2 % | 66,5 % | 63,9 | 67,0 % |
| Suomi | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulosyksikkö | 12,9 | 11,1 | 15,6 % | 17,3 % | 15,8 | 16,6 % |
| Ruotsi & Norja | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulosyksikkö | 6,2 | 7,4 | -16,4 | 8,4 % | 9,5 | 9,9 % |
| Puola | | | % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut segmentit | 5,8 | 5,1 | 14,4 % | 7,8 % | 6,2 | 6,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 74,4 | 71,1 | 4,6 % | 100,0 % | 95,3 | 100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tulos

Kumulatiivinen liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,4). Tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä (2009 ja 2010). Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 2,0
milj. euroa (1,2).

Tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa (0,1) ja tulos verojen jälkeen oli -0,3
milj. euroa (0,0).

Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,5 (0,6).


Segmenttien liikevoitto

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| meur | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulosyksikkö Suomi | 2,0 | 2,8 | 3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulosyksikkö Ruotsi & Norja | -0,4 | -0,9 | -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulosyksikkö Puola | -1,0 | -0,3 | -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut segmentit | 0,1 | 0,0 | -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -0,3 | -1,2 | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


Muut segmentit sisältää P.O Korhonen Oy, Kidex Oy sekä Tulosyksikkö
International, joka vastaa vientimarkkinoista. Muut kohdassa esitetään
jakamattomat konsernitoiminnot sekä kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot.


Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema on vahva. Korolliset velat olivat kauden lopussa 6,8
milj. euroa (9,5) ja nettovelka oli -5,4 milj. euroa (-9,9).
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa oli -17,9 prosenttia (-31,5) ja
omavaraisuusaste oli 56,9 prosenttia (58,1). Nettorahoituskulut olivat -0,2
milj. euroa (-0,3).

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuulta oli -1,6 milj. euroa (9,5).

Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 53,5 milj. euroa (54,6).


Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-syyskuulta olivat 3,1 milj. euroa (1,7).
Investoinnit olivat lähinnä tuotannon korvausinvestointeja ja tietotekniikkaa.


Henkilöstö

Konsernin työskentelevien henkilöiden määrä oli keskimäärin 594 henkilöä (639),
jossa oli vähennystä 7,0 prosenttia.

Henkilöstö keskimäärin alueittain

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 445 | 486 | 479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia | 54 | 62 | 62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola | 90 | 90 | 94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä | 5 | 1 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 594 | 639 | 636 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tuotekehitys ja mallisto
 
Tuotekehityksestä ja malliston hallinnasta vastaa kaksi konsernitason
organisaatiota. Malliston ja brändin hallinnasta vastaa Brand & Product
Portfolio -yksikkö. Tuotekehitys- ja Markkinointiyksikkö vastaa innovatiivisten
tuotteiden kehittämisestä ja markkinointiviestinnästä konsernissa.
 
Vuoden 2010 alkupuolella on lanseerattu mielenkiintoisia uutuuksia. James
-työtuolisarja täydentyi isommalla James+ -tuolilla. Iiro Viljasen suunnittelema
työtuoli ylläpitää monipuolisten säätöjensä ansiosta istujan hyvinvointia.
Aiemmin konsepteina esitellyt MyBox -työpöytä ja Book -tilanjakaja/ hylly ovat
nyt tuotannossa. Näissä uutuuksissa on yhteistä monikäyttöisyys sekä uusi ja
innovatiivinen ajattelu. Iiro Viljasen suunnitteleman Mybox-pöydän kansi voidaan
sulkea, jolloin sisälle jäävät työvälineet ovat sekä suojassa, että pöydän pinta
siisti vaikkapa neuvottelua varten. Pekka Toivolan suunnittelemassa Bookissa
yhdistyvät tilanjakajan ja säilytystilan ominaisuudet uudella tavalla.
Kokonaisuuden ilmettä ja rajaavuutta voidaan helposti varioida yhdistelemällä
elementtejä eri tavoin.

Suomessa palvelutuotemallisto laajeni vuoden alussa innovatiivisella uutuudella.
Martela nosti toimitilojen kokonaispalvelun uudelle tasolle ja esitteli uuden
ratkaisun toimitilojen käyttöomaisuuden hallintaan. Tunnistus- ja
etähallintatekniikkaan (RFID) perustuva tapa hallita toimistojen
käyttöomaisuutta on ainutlaatuinen. Tuote on saanut erittäin positiivisen
vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa.


Osake

Tammi-syyskuun aikana yhtiön A-osakkeita vaihtui NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
892 466 kappaletta (624 743), mikä vastaa 25,1 prosenttia (17,6) A-osakkeiden
kokonaismäärästä.

Vaihdon arvo oli 6,3 milj. euroa (4,3) ja vuoden alussa osakkeen arvo oli 7,13
euroa ja kauden lopussa 6,59 euroa. Tammi-syyskuun aikana osakkeen kurssi on
ollut ylimmillään 8,60 euroa ja alimmillaan 6,26 euroa. Syyskuun lopussa oma
pääoma/osake oli 7,46 euroa (7,82).


Omat osakkeet

Tammi-syyskuun aikana yhtiö ei ole ostanut omia osakkeitaan. Omia A-osakkeita
omistettiin 30.9.2010 yhteensä 67 700 kappaletta ja ne on ostettu 10,65 euron
keskihintaan. Omien osakkeiden määrä vastaa 1,6 prosenttia kaikista osakkeista
ja 0,4 prosenttia kaikista äänistä.

Osakepalkkiojärjestelmään liittyvien osakkeiden hankinta ja järjestelmän
hallinnointi on ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle Evli Alexander
Management Oy:lle. Osakkeet on vuonna 2009 konsernitilinpäätöksessä käsitelty
omassa pääomassa. Järjestelmään liittyviä jakamattomia osakkeita on 30.9.2010
jäljellä 57 625 kappaletta.


Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 16.3.2010. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti jakaa osinkona 0,45 euroa osakkeelta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman,
Heikki Martela, Pekka Martela, Jaakko Palsanen sekä uutena jäsenenä Pinja
Metsäranta. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi kokouskutsussa mainitut hallituksen ehdotukset koskien
valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden
luovuttamisesta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa
yhtiön yhtiöjärjestystä (kokouskutsun toimittamisen osalta).

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.


Lähiajan riskit

Suurin riski tuloskehitykselle liittyy yleiseen talouden epävarmuuteen ja sen
myötä toimistokalusteiden kokonaiskysynnän kehittymiseen.

Riskeistä on yksityiskohtaisemmin kerrottu yhtiön vuosikertomuksessa.


Näkymät vuodelle 2010

Vuoden 2009 alussa alkanut matalan kysynnän vaihe on jatkunut vuonna 2010. Tämä
vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2010.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1000 EUR)

2010 2009 2010 2009 2009
1-9 1-9 7-9 7-9 1-12

Liikevaihto 74.360 71.108 26.070 25.825 95.349
Liiketoiminnan muut tuotot 0.202 0.620 0.053 0.232 0.746
Työsuhde-etuuksista aih. kulut -19.723 -19.733 -6.132 -5.819 -25.988
Muut liiketoiminnan kulut -52.510 -49.277 -17.432 -18.245 -66.206
Poistot ja arvonalentumiset -1.969 -2.290 -0.599 -0.805 -3.109

Liikevoitto/-tappio 0.360 0.428 1.960 1.188 0.793

Rahoitustuotot ja -kulut -0.211 -0.280 -0.102 -0.092 -0.365

Voitto/tappio ennen veroja 0.149 0.148 1.858 1.096 0.427

Verot -0.448 -0.140 -0.645 -0.304 -0.291

Tilikauden voitto/tappio -0.299 0.008 1.213 0.792 0.137

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot 0.239 0.020 0.109 0.102 0.077

Tilikauden laaja tulos yhteensä -0.060 0.028 1.322 0.894 0.214

Laimentamaton tulos/osake, € -0.07 0.00 0.30 0.20 0.03
Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, € -0.07 0.00 0.30 0.20 0.03

Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -0.299 0.008 1.213 0.792 0.137

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -0.060 0.028 1.322 0.894 0.214


KONSERNITASE (1000 EUR) 30.9.2010 31.12.2009 30.09.2009

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1.775 0.716 0.766
Aineelliset hyödykkeet 12.068 11.862 12.173
Sijoitukset 0.010 0.038 0.039
Laskennalliset verosaamiset 0.314 0.262 0.301
Lainasaamiset 0.017 0.000 0.000
Eläkesaaminen 0.197 0.197 0.072
Sijoituskiinteistöt 0.600 0.600 0.600

Yhteensä 14.981 13.675 13.951

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 11.221 9.408 8.950
Saamiset 15.115 13.210 12.320
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 1.104 1.094 1.089
kirjattavat rahavarat
Rahavarat 11.067 18.211 18.323
Yhteensä 38.507 41.923 40.682

Varat yhteensä 53.488 55.598 54.633


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma 7.000 7.000 7.000
Ylikurssirahasto 1.116 1.116 1.116
Muut rahastot 0.117 0.117 0.117
Muuntoerot -0.170 -0.409 -0.466
Kertyneet voittovarat 22.559 24.672 24.543
Omat osakkeet -1.212 -1.200 -1.200
Osakeperusteinen palkitseminen 0.640 0.466 0.420
Yhteensä 30.050 31.762 31.530


Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 2.457 3.518 6.548
Muut velat 0.240 0.000 0.000

Laskennalliset verovelat 1.637 1.305 1.286
Yhteensä 4.334 4.823 7.834

Lyhytaikaiset velat
Korollinen 4.343 5.008 2.916
Koroton 14.761 14.006 12.353
Yhteensä 19.104 19.014 15.269

Velat yhteensä 23.438 23.837 23.103

Oma pääoma ja velat yhteensä 53.488 55.598 54.633


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (1000 EUR)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaOsake- Ylikurssi- Muut Muunto- Kertyneet Omat Yhteensä
pääoma rahasto rahastot erot voittovarat osakkeet
ja osakeper.
palkitseminen


01.01.2009 7.000 1.116 0.117 -0.486 27.605 -1.610 33.742
Laaja tulos 0.020 0.008 0.028
Osingonjako -2.390 -2.390
Osakeper.palk. -0.260 0.410 0.150
30.09.2009 7.000 1.116 0.117 -0.466 24.963 -1.200 31.5301.1.2010 7.000 1.116 0.117 -0.409 25.138 -1.200 31.762
Laaja tulos 0.239 -0.299 -0.060
Osingonjako -1.814 -1.814
Osakeper.palk. 0.174 -0.012 0.162
30.09.2010 7.000 1.116 0.117 -0.170 23.199 -1.212 30.050


RAHAVIRTALASKELMA (1000 EUR)
2010 2009 2009
1-9 1-9 1-12
Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut 73.569 81.905 104.678
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut 0.172 0.363 0.489
Maksut liiketoiminnan kuluista -74.722 -71.131 -92.273

Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja -0.981 11.137 12.894

Maksetut korot -0.221 -0.385 -0.516
Saadut korot 0.029 0.156 0.166
Muut rahoituskulut ja -tuotot -0.031 0.016 -0.002
Maksetut verot -0.429 -1.438 -1.780

Liiketoiminnan rahavirta (A) -1.633 9.486 10.762


Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -2.446 -1.537 -1.663
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 0.462 1.268 1.004

Investointien rahavirta (B) -1.984 -0.269 -0.659


Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot 0.000 0.008 0.008

Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut -0.430 -0.611 -0.781
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut -1.428 -1.427 -2.273
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1.813 -2.390 -2.390

Rahoituksen rahavirta (C) -3.671 -4.421 -5.436


Rahavarojen muutos (A+B+C) -7.289 4.796 4.667
(+ lisäys, - vähennys)


Rahavarat tilikauden alussa 19.304 14.620 14.620
Rahavarojen muuntoero 0.156 -0.004 0.017
Rahavarat tilikauden lopussa 12.171 19.412 19.304


SEGMENTTIRAPORTOINTI

Segmenttien liikevaihto 2010 2009 2010 2009 2009
1-9 1-9 7-9 7-9 1-12

Tulosyksikkö Suomi
ulkoinen 49.480 47.479 17.191 16.624 63.898
sisäinen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja
ulkoinen 12.859 11.122 4.004 3.296 15.834
sisäinen 0.545 0.321 -0.103 0.178 0.457

Tulosyksikkö Puola
ulkoinen 6.212 7.431 2.880 3.300 9.465
sisäinen 0.000 0.044 0.000 0.024 0.015

Muut segmentit
ulkoinen 5.809 5.076 1.995 2.605 6.151
sisäinen 11.307 12.601 3.942 4.482 16.464

Liikevaihto yhteensä ulkoinen 74.360 71.108 26.070 25.825 95.348


Segmenttien liiketulos 2010 2009 2010 2009 2009
1-9 1-9 7-9 7-9 1-12

Tulosyksikkö Suomi 2.021 2.816 1.250 0.839 3.854
Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja -0.375 -0.932 0.051 -0.207 -0.966
Tulosyksikkö Puola -1.019 -0.300 -0.132 -0.029 -0.668
Muut segmentit 0.113 0.053 0.266 0.301 -0.985
Muut -0.380 -1.209 0.525 0.284 -0.442

Liiketulos yhteensä 0.360 0.428 1.960 1.188 0.793


Muut segmentit sisältää P.O. Korhonen Oy:n, Kidex Oy:n sekä tulosyksikkö
Internationalin, joka vastaa vientimarkkinoinnista. Muut kohdassa esitetään
jakamattomat konsernitoiminnot sekä kertaluonteiset myyntivoitot ja -tappiot.AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 1.1-30.9.2010

Maa-alueet Rakennukset Koneet& Muut ai- Kesk.er.
kalusto neelliset hankinnat

Hankinnat 0.000 0.041 0.836 0.000 0.955

Vähennykset 0.000 -0.073 -0.110 0.000 0.000


AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 1.1-30.9.2009


Maa-alueet Rakennukset Koneet& Muut ai- Kesk.er.
kalusto neelliset hankinnat


Hankinnat 0.000 0.102 1.154 0.067 0.096

Vähennykset -0.023 -0.706 0.000 0.000 0.000
LÄHIPIIRI JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTEJÄRJESTELMÄ

Toimitusjohtajalla, konsernin johdolla ja eräillä avainhenkilöillä on käytössä
pitkän aikavälin kannustejärjestelmä, joka ulottuu vuodesta 2010 vuoden 2012
loppuun.

TUNNUSLUVUT
2010 2009 2009
1-9 1-9 1-12

Liikevoitto/-tappio 0.360 0.428 0.793
- % liikevaihdosta 0.5 0.6 0.8
Voitto/-tappio ennen veroja 0.149 0.148 0.427
- % liikevaihdosta 0.2 0.2 0.4
Tilikauden voitto/tappio -0.299 0.008 0.137
% liikevaihdosta -0.4 0.0 0.1
Laimentamaton tulos/osake, eur -0.07 0.00 0.03
Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, eur -0.07 0.00 0.03
Oma pääoma/osake, eur 7.46 7.82 7.88
Omavaraisuusaste % 56.9 58.1 57.4
Oman pääoman tuotto * -1.3 0.0 0.4
Sijoitetun pääoman tuotto * 1.5 1.9 2.3
Korolliset nettovelat, meur -5.4 -9.9 -10.8
Nettovelkaantumisaste % -17.9 -31.5 -33.9
Bruttoinvestoinnit, meur 3.1 1.7 2.2
- suhteessa liikevaihtoon % 4.2 2.4 2.3

Henkilöstö kauden lopussa 611 620 606
Henkilöstö keskimäärin 594 639 636
Liikevaihto/henkilö, teur 125.2 111.3 149.9


Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjen laskentaperi-
aatteiden mukaisesti.
* tuotto-%:a laskettaessa on kauden tulos kerrottu osavuositilinpäätöksissä.


VASTUUSITOUMUKSET
30.9.2010 31.12.2009 30.9.2009

Annetut pantit ja kiinnitykset 14.836 14.480 14.487
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 0.385 0.256 0.299

VUOKRAVASTUUT 7.168 7.971 7.015


KURSSIKEHITYS 2010 2009 2009
1-9 1-9 1-12

Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 6.59 7.41 7.13
Jakson ylin, eur 8.60 8.00 8.00
Jakson alin, eur 6.26 5.21 5.21
Keskikurssi, eur 7.16 6.91 6.98


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu

Helsinki, 20. lokakuuta 2010

Martela Oyj
Hallitus

Heikki Martela
Toimitusjohtaja


Lisätiedot
Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711
Talousjohtaja Mats Danielsson, puh 050 394 8575


Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi


Source: Millistream