Stuk

Matkapuhelinten terveysvaikutuksia selvittävä COSMOS-tutkimus jatkuu Suomessa

Lehdistötiedote   •   Marras 08, 2011 22:42 EET

Säteilyturvakeskus (STUK) kutsuu marraskuussa 50 000 henkilöä mukaan COSMOS-tutkimukseen, jossa selvitetään matkapuhelimen käytön yhteyttä erilaisiin sairauksiin ja oireisiin.Suomalaisten keskimääräinen vuotuinen matkapuhelimella puhuttu aika on lisääntynyt noin 40 tunnista vuonna 2006 lähes 50 tuntiin vuonna 2010.

Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (IARC) tänä vuonna pidetyssä asiantuntijakokouksessa radiotaajuinen säteily luokiteltiin mahdollisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi. Muun muassa matkapuhelin lähettää radiotaajuista säteilyä. Luokitus perustuu ensisijaisesti suurentuneeseen pahanlaatuisen aivokasvaimen, gliooman, riskiin, josta on saatu viitteitä matkapuhelimen käyttäjien väestötutkimuksista. Tutkimuksista saatu näyttö ei kuitenkaan ole kiistatonta eikä harhan ja sattuman vaikutusta tuloksiin voida sulkea pois. Matkapuhelinsäteilyn muista terveyshaitoista on tällä hetkellä vain vähän tietoa.

Seurantatutkimuksesta aiempaa luotettavampaa ja monipuolisempaa tietoa

STUK aloitti vuonna 2009 matkapuhelimen käyttäjien seurantatutkimuksen (COSMOS) osana laajaa eurooppalaista hanketta. Nyt vuorossa on kolmas kutsukierros, jossa kutsu osallistua tutkimukseen lähetetään 50 000 suomalaiselle matkapuhelimen käyttäjälle.

Tutkimukseen kutsutaan puhelimeen eri määriä puhuvia 18–69-vuotiaita Elisan ja TeliaSoneran yksityisasiakkaita. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni kutsun saaneista osallistuu. Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että tutkimushenkilö antaa tutkijoille luvan pyytää operaattoreilta matkapuhelimen käyttömäärätietoja sekä täyttää tutkimukseen kuuluvan kyselyn.

COSMOS pyrkii antamaan aiempaa luotettavampaa ja monipuolisempaa tietoa matkapuhelimen käytön ja terveyshaittojen välisestä yhteydestä. Terveyshaitat kattavat pään alueen kasvainten lisäksi muun muassa neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin ja Alzheimerin taudit, verenkiertoelinten sairaudet sekä erilaiset oireet kuten päänsäryn, masentuneisuuden, unihäiriöt ja korvien soimisen. Tietoa tutkimukseen suostuneiden sairauksista kerätään kyselyn lisäksi terveydenhuollon rekistereistä.

Aikaisemmista tutkimuksista poiketen matkapuhelimen käytön määrä perustuu matkapuhelinoperaattoreilta saatuun tietoon, ei vain henkilön itsensä tekemään arvioon. Tämä on tärkeää, koska erityisesti paljon puhuvat arvioivat puheaikansa huomattavasti todellista suuremmaksi. Tutkimuksen onnistumisen kannalta onkin oleellista, että kaikki suuret matkapuhelinoperaattorit luovuttavat tutkimukseen suostuneiden käyttömäärätiedot tutkimusta varten. Seuranta kestää vähintään kymmenen vuotta.

COSMOS toteutetaan myös Isossa-Britanniassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tavoitteena on, että tutkimukseen osallistuu kansainvälisesti yhteensä noin 200 000 henkilöä. Tähän mennessä tutkimukseen on osallistunut yli 10 000 suomalaista matkapuhelimen käyttäjää.

Matkapuhelimen käyttö huolettaa Suomessa vähemmän kuin muualla Euroopassa

Eurobarometrin (pdf) mukaan neljännes eurooppalaisista pitää matkapuhelinta merkittävänä terveyshaittana. Tähän mennessä tutkimukseen osallistuneista suomalaisista noin 15 prosenttia ilmoitti kokevansa vähintään kohtalaista huolta matkapuhelimen käytön mahdollisista terveyshaitoista. Noin kolmannes vastanneista koki ajoittain lämmön tunnetta kasvoilla puhuessaan matkapuhelimella. Harvinaisempi oire oli päänsärky, jota kymmenes vastaajista kertoi kokevansa ainakin joskus matkapuhelimen käytön yhteydessä. Kansainvälisestä tutkimusaineistosta odotetaan tarkempia tutkimustuloksia viiden vuoden sisällä.

Tutkimusta rahoittaa Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekes) Wirecom-tutkimusohjelma, jota koordinoi Työterveyslaitos ja siihen osallistuu myös Turun yliopisto. Tekesin lisäksi tutkimusohjelmaa rahoittavat Nokia, TeliaSonera ja Elisa.

Lisätietoja:
www.cosmostutkimus.fi
Vastaava tutkija Sirpa Heinävaara, puh. 09 759 88 658
Tutkija Katja Kojo, puh. 040 730 5729
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. 09 759 88 210