Etera

​Menestyvän sijoitustoiminnan salaisuudet

Lehdistötiedote   •   Elo 28, 2012 12:52 EEST

Sijoitukset tuottivat erinomaiset 5,9 prosenttia

Etera ylsi tammi-kesäkuussa mainioihin sijoitustuottoihin. Sijoitustuotot olivat positiiviset jopa toisella neljänneksellä, jolloin osakekurssit laskivat voimakkaasti. Myös Eteran vakavaraisuus vahvistui.

Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 5 575 miljoonaa euroa. Sijoituksista 58 prosenttia oli korkosijoituksia, 24 prosenttia osakesijoituksia ja 15 prosenttia kiinteistösijoituksia. Muiden sijoitusten osuus oli 3 prosenttia.

Koko sijoitussalkun kannalta ratkaisevassa roolissa olivat joukkovelkakirjalainat, joiden tuotto oli alkuvuonna 8,3 prosenttia.

Noteerattujen osakkeiden tuotto kohosi 10,7 prosenttiin. ”Onnistuimme osakeriskin säätelyssä sekä arvopaperivalinnoissa. Hyvä esimerkki tästä on Eteran kotimaisten osakkeiden 9,8 prosentin tuotto samaan aikaan, kun kotimaisten osakemarkkinoiden tuotto jäi negatiiviseksi”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka kertoo.


Menestyvän sijoitustoiminnan salaisuudet

Markkinat ovat ajautuneet ehkä pitkäksikin aikaa korkean riskin ja matalan tuoton tilaan. Tämä vaikuttaa myös eläkeyhtiön sijoitusstrategiaan. Eterassa on vuoden 2010 lopusta lähtien siirrytty perinteisestä vertailuindekseihin pohjautuvasta varainhoitomallista dynaamiseen riskien allokointiin. Nyt voidaan jo arvioida muutoksen tuottavan tulosta.

Eläkerahastojen hoito ja hyvän tuoton tavoittelu ovat pitkäjänteistä työtä. Eläkkeiden maksu turvataan hamaan tulevaisuuteen. Mutta työeläkeyhtiöiden välinen tuottojen tai sijoitustoimintojen kilpailukyvyn vertailu on merkityksellistä myös lyhyemmällä aikavälillä.

Asiakas hyötyy

Panostukset sijoitustoimintaan ja hyvät sijoitustuotot näkyvät suurempina asiakashyvityksinä. Vertailuissa ei kannata katsoa vain yhtä mittaria: merkitystä on sillä, miten eri yhtiöiden vakavaraisuus ja tuotot ovat kehittyneet, mutta myös laadullisilla tekijöillä eli miten tuotot on tehty.

Osaamista ja määrätietoisuutta

Hyvien sijoitustuottojen taustalla voi olla tuuria, ja toisaalta aina edes taito tai kovakaan panostus ei takaa hyviä tuottoja. Tärkeää on, että sijoittaja keskittyy systemaattisesti omiin vahvuusalueisiinsa ja toiminta on mitoitettu optimaalisesti vallitsevan ympäristön kanssa.

Eläkeyhtiöillä jo lainsäädäntö ja vakavaraisuussääntely asettavat paljon rajoituksia riskinottoon. Se tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että riskinottokyky on heikompi silloin kun sijoitustuotot ovat huonoja.

Eterassa on pyritty hyvinkin etupainotteisesti vähentämään riskillisten omaisuusluokkien painoa hyvinä aikoina eli hintojen noustessa. Tämä on mahdollistanut riskin lisäämisen hintojen tullessa alas.

Onnistuessaan toimintamalli on yksinkertainen, mutta taustalla ovat määrätietoiset panostukset sijoitustoiminnon ja riskienhallinnan henkilöresursseihin, järjestelmiin ja analyysimalleihin.

Käytännössä tehdään näin…

Perinteisesti isojen instituutiosijoittajien riskistä suurin osa on tullut osakesijoituksista. Eterassa dynaaminen riskien allokointi ei ole ainoastaan sitä, että riskitasoa säädellään kunkin omaisuusluokan kohdalla (kuten osakkeet). Eri omaisuusluokat ja sijoitusinstrumentit ovat lisäksi lähtökohtaisesti tasa-arvoisia sijoitusjakaumia määriteltäessä.

Siispä, kun esimerkiksi koko salkun riskitaso halutaan säilyttää ennallaan ja yrityslainat nähdään osakkeita houkuttelevampana sijoituskohteena, voidaan viiden prosenttiyksikön suuruinen pienennys osakkeista korvata kymmenen prosenttiyksikön suuruisella sijoituksella yrityslainoihin.

Käytännössä tällainen tilanne on vallinnut koko alkuvuoden 2012. Eteran salkussa osakkeiden osuus on ollut pienempi verrattuna yrityslainoihin ja kehittyvien valtioiden lainoihin. Olemme osakkeiden sijaan nähneet yrityslainat ja kehittyvien valtioiden lainat houkuttelevampina sijoituskohteina.

Lue lisää

Etera sijoittajana

Etera asiantuntijana

Arvopaperijohtaja Lauri Vaittinen, 010 553 3336, etunimi.sukunimi@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.