Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Merenkurkussa suuri tutkimuspotentiaali

Lehdistötiedote   •   Syys 20, 2010 16:25 EEST

Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunta järjestää seminaarin Merenkurkun ja maailmanperintöalueen tutkimuksesta 24.9.2010 Academillissä

Merenkurkussa toimivat yliopistot, tutkimuslaitokset ja alueviranomaiset kokoontuvat 24.9.2010 pohtimaan Merenkurkun tutkimuksellisia haasteita ja yhteistyömahdollisuuksia eri tutkimusyksiköiden kesken. Tutkimuskonferenssissa kuullaan eri tieteenaloilta lyhyitä katsauksia päivän teemaan liittyen.  Konferenssin järjestää Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunta ja kokouksen valmisteluissa on tehty tiivistä yhteistyötä Geologian tutkimuskeskuksen, Åbo Akademin, Vaasan yliopiston, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

Merenkurkun saariston nimeäminen Unescon maailmanperintöluetteloon on osoitus alueen geologisesta ainutlaatuisuudesta. Erityisesti maaperägeologian alalla Merenkurkun paksut ja useiden jääkausien aikana muodostuneet moreenikerrostumat tarjoavat Turun yliopiston geologian professori Matti Räsäsen mukaan äärimmäisen mielenkiintoisen tutkimuskentän.  Jatkuvan maankohoamisen takia luonto on jatkuvassa muutostilassa ja lajisto on joutunut sopeutumaan toistuvien jääkausien aiheuttamiin muutoksiin. Biologiselle tutkimukselle Merenkurkku tarjoaa ehtymättömät mahdollisuudet selvittää niitä mekanismeja, joilla eliölajit sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin.


Saariston asukkaat ovat joutuneet sopeuttamaan elinkeinonsa ja asumisensa muuttuviin oloihin. He ovat käyttäneet luonnonvaroja monipuolisesti kalastaen, metsästäen, viljellen vähäisiä peltoja ja laiduntaen kotieläimiä saarissa. Luonnonvarojen käytöstä on päätetty yhdessä kylien jakokunnissa, jotka ovat ainutlaatuinen ja yhä toimiva instituutio.

Alueen käytön ja hallinnan kysymykset ovat tänäkin päivänä ajankohtaisia. Kasvava matkailu- ja virkistyskäyttö, luonnonsuojelusäädökset, asukkaiden ja omistajien oikeudet ja perinteinen määräysvalta alueisiin tulisi osata sovittaa yhteen. Åbo Akademin maaseutututkimusyksikössä, sosiaalitieteiden laitoksella ja Vaasan yliopiston aluetieteen oppiaineessa on viime vuosina paneuduttu Merenkurkun luonnonvarojen hallintaan ja niiden käyttöön perustuviin elinkeinoihin liittyviin kysymyksiin.

Merenkurkku tarvitsee kokonaisvaltaisen tutkimusohjelman ja sitä koordinoivan tahon. Maakuntajohtaja Olav Jernin mukaan ratkaisu tähän voisi olla maantieteen professuurin perustaminen Åbo Akademin Vaasan yksikköön.  Maantiede on kokonaisuuksia hallitseva luontoa ja yhteiskuntaa samanaikaisesti tarkasteleva tieteenala. Tällä hetkellä ruotsinkielinen yliopistotasoinen maantieteen opetus ja tutkimus on yhden Helsingin yliopiston professuurin varassa. Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunnan puheenjohtajana toimivan Jernin mukaan tutkimustoimintaa on hedelmällistä jatkossa kehittää yhteistyössä Ruotsin Höga Kustenin kanssa, koska alueet muodostavat yhteisen maailmanperintökohteen ja ne tutkimuksellisesti täydentävät toisiaan. Tämä avaa mahdollisuuksia myös EU:n raja-alueohjelmien käytölle rahoituksessa.

 

  • Maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto, puh. 044 320 6567
  • Professori Erland Eklund, Åbo Akademi, puh. 050 571 0044
  • Professori Hannu Katajamäki, Vaasan yliopisto, puh. 050 552 9689
  • Professori Matti Räsänen, Turun yliopisto, puh. 020 333 5494