Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Merilohia palautetaan Kokemäenjokeen ja Kuloveteen

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 22:42 EET

Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset myönsivät Kokemäenjoen-Loimijoen ja Vammalan seudun kalastusalueille luvan siirtää ja istuttaa merilohia Kuloveteen ja Kokemäenjoen patoallasväleihin. Lohet pyydetään Harjavallan padon alapuolelta tai Porin edustan merialueelta.  Siirtoistutukset pyritään aloittamaan keväällä 2011, ja lupa on voimassa vuoden 2013 loppuun asti.

Lohien istutuksen tarkoituksena on kokeilla ja selvittää mahdollisuuksia jatkuvaan lohen siirtoistutukseen Kokemäenjoella ja Kulovedellä. Merilohen istutuksella on huomattavaa merkitystä matkailulle ja kalataloudelle. Lohien siirtokokeilu antaa tietoa lohien käyttäytymisestä ja mahdollisesta lisääntymisestä Kokemäenjoessa. Siirto lisää Kokemäenjoen ja Kuloveden kalataloudellista arvoa.

Kokemäenjoessa on viisi voimalaitosta, jotka estävät vaelluskalojen nousun merestä jokeen. Kalateiden rakentaminen näin tehokkaasti rakennettuun jokeen ei ole tarkoituksenmukaista. Lohien ylisiirto kustannetaan voimalaitoksille määrätyillä kalatalousmaksuilla.

Lisätiedot

  • kalastusbiologi Hannu Salo, Hämeen ELY-keskus, puh. 050 356 8328
  • kalastusbiologi Leena Rannikko, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 050 395 2560