Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Meritaimenen kalastuskausi parhaimmillaan Suomenlahdella

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 10:27 EET

Vesien viilennyttyä on syksyinen meritaimenien kalastuskausi käynnistynyt merellä. Valtaosa meritaimenista saadaan saaliiksi loka-, marras- ja joulukuussa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa kalastajia vastuullisesta kalastuksesta ja kehottaa noudattamaan kalastussäädöksiä. Vain siten uhanalaiset, luonnonvaraiset meritaimenkannat pysyvät hengissä ja istutetuille meritaimenille saadaan mahdollisimman suuri tuotto.

Itäisellä Suomenlahdella meritaimenia on perinteisesti kalastettu syksyisin ja keväisin alle kolmen metrin vedestä saariston rantamatalista ja ulkokareilta. Kylmän veden aikaan meritaimen hakeutuu aivan rantaan ja sieltä se on myös pyydettävissä niin verkoilla kuin vavallakin.

Kalastusasetus määrittelee meritaimenen alamitaksi 50 senttimetriä ja verkon pienimmäksi sallituksi silmäkooksi 157 mm (eli verkon solmuväli 80 mm), kun pyydetään merilohta ja meritaimenta pintaan tai pinnan läheisyyteen ulottuvassa verkossa. Vuoden 2008 keväällä kalastusasetukseen lisättiin uusi momentti, jossa määritellään pintaverkoksi verkko, joka ulottuu joiltaan osin kolmea metriä lähemmäs pintaa tai on kokonaan pinnassa. Tällöin esimerkiksi neljän metrin syvyyteen pohjaan laskettua normaalia 1,8 metriä korkeata verkkoa pidetään kalastusasetuksen mukaan pintaverkkona. Pintaverkkopyydysten enimmäismäärä pyyntikuntaa kohden on 180 metriä (=6 x 30 m verkko) verkkoa kalastettaessa valtion yleisellä vesialueella meressä.

Kalastusasetuksen säädökset ovat voimassa kaikilla vesialueilla kuten osakaskuntien, Metsähallituksen ja valtion yleisellä vesialueella. Kalastettaessa meritaimenta rantamatalista verkolla pienin sallittu verkon silmäkoko on siis 80 mm, ja sekä vapa- että verkkokalastajien on huomioitava luonnollisesti myös 50 cm:n alamitta meritaimenella.

Kalastussäädöksillä turvataan meritaimenten vapaa kasvu lisääntymiskokoon asti. Meritaimen on lisääntymiskokoinen noin 3-6 kiloisena, jolloin se on viettänyt meressä 2-4 vuotta. Pyydettäessä meritaimenet vasta lisääntymiskokoisina tai sen jälkeen, saadaan myös istutetuille kaloille paras mahdollinen tuotto.

ELY-keskus, Merivartiosto ja Metsähallitus valvovat tänäkin syksyn verkkojen solmuvälien ja alamittojen noudattamista merialueella.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa:
Asiantuntija Mikko Malin, p. 040 7171 298 

Kuvat:
Meritaimen jäänyt verkkoon alle 1 metrin rantavedessä (pdf, kuva Mikko Malin)
Verkoilla saatuja meritaimenia (pdf, kuva Mikko Malin)