Valtioneuvosto

Merityönlainsäädäntö uudistuu

Lehdistötiedote   •   Syys 30, 2010 13:51 EEST

Hallitus esittää 30.9.2010, että eduskunta antaisi uuden merityösopimuslain. Se korvaisi voimassa olevan merimieslain ja olisi merityölainsäädännön peruslaki.

Työnantajan sairaanhoitokustannusten maksamisvelvollisuuden laajentuisi esityksessä nykyisestä 42 päivästä 112 päivään. Työnantajan korvausvelvollisuus rajoittuisi kuitenkin vain siihen osaan kustannuksia, joka normaalisti jää sairastuneen maksettavaksi julkisista varoista maksettujen korvausten jälkeen.

Hallitus ehdottaa myös, että työntekijöiden kotimatkaoikeudet laajentuvat. Työntekijän kotimatkaoikeus ei enää rajoittuisi EU:n alueelle, vaan kaikkia työntekijöitä kohdeltaisiin yhdenmukaisesti näiden kotipaikasta tai kansalaisuudesta riippumatta.

Nykyisin voimassa olevasta mahdollisuudesta myöntää ulkomaalaiselle työnantajalle poikkeuslupa, jolla tämä vapautetaan velvollisuudesta noudattaa suomalaisia työsuhteen ehtoja, luovutaan.

Työsuhteen vähimmäisehdot määräytyisivät ensisijassa työehtosopimuslain nojalla työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaan. Järjestäytymätön työnantaja olisi velvollinen soveltamaan alan yleissitovaa työehtosopimusta.

Lakiehdotukseen sisältyy nimenomainen säännös vuokratyöntekijöiden työsuhteessa sovellettavan työehtosopimuksen määräytymisestä. Vuokratyöntekijän työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus määräytyisi käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan. Tältä osin säännös poikkeaa työsopimuslain vastaavasta.

Uudistuksen taustalla on ILO:ssa vuonna 2006 hyväksytty merityötä koskeva yleissopimus, jolla uudistettiin 37 ILO:n aikaisempaa yleissopimusta ja vahvistettiin merityötä koskevat kansainväliset vähimmäisvaatimukset.

Lisätiedot:

vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen, TEM, puh. 010 604 8932

hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, puh. 010 604 8937