Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Metelin liittymän kevyen liikenteen järjestelyt valtatiellä 22 Paltamossa

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 23:34 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valtatien 22 kevyen liikenteen järjestelyistä Metelin liittymän kohdalla. Suunnitelmaan sisältyy valtatien 22 kevyen liikenteen alikulkukäytävä Golftien länsipuolelle.

Suunnitteluhankkeen ensisijaisena tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan kevyen liikenteen alikulku Golftien liittymän länsipuolelle ja siihen liittyvät erilliset kevyen liikenteen väylät. Golftien liittymän itäpuolella valtatiellä 22 sijaitseva linja-autopysäkki siirretään alikulun yhteyteen. Liikenneturvallisuutta parannetaan myös tarkastelemalla valaistuksen riittävyyttä ja suunnittelemalla tarvittava valaistus.

 

Suunnittelutyö, jonka pohjana on toimenpiteiden vaihtoehtotarkastelu syksyltä 2010 sekä asemakaava, on käynnistynyt valmistelevilla toimenpiteillä tammikuussa 2011. Tiesuunnitteluvaiheen aikana pidetään maaliskuussa 2011 kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja –ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu toukokuussa 2011, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Paltamon kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu lokakuun 2011 loppuun mennessä. Rakennuskustannusarvio on noin 600 000 € (sis. alv 23 %). Hanke sisältyy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelmaan kevyen liikenteen olosuhteiden parantamishankkeena. Tarkkaa rakentamisen ajankohtaa ei ole vielä tiedossa.

Lisätietoja:
hankevastaava Ari Kuotesaho puh. 0400 382 327 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus,  rakennusmestari Mervi Kilpeläinen puh. 044 2885 512 Paltamon kunta, hankintapalvelukonsultti Olavi Merjanaho puh. 0400 289 112 TIENEUVOJA om  ja projektipäällikkö Viljo Heikkinen puh. 040 566 7034   WSP Finland Oy.