Eduskunta

Metropolipolitiikka näkyy arkipäivässä

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2010 12:18 EET

Innovaatioiden ja kansainvälisen kilpailukyvyn rinnalla korostuivat liikenneyhteydet, lähipalvelut ja asuminen, kun eduskunta käsitteli täysistunnossa valtioneuvoston selontekoa metropolipolitiikan avainkysymyksistä.

Metropolialueet pyrkivät tukemaan seudun vahvuuksiin perustuvien potentiaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisestä metropolialueiden välisessä kilpailussa. Ne vahvistavat myös niitä pienempien kaupunkiseutujen kehitysedellytyksiä ja ovat kasvun ja kilpailukyvyn vetureita.

Helsingin seudun merkitys Suomen kansantalouden ankkurina maailmantalouteen tulee entistä suuremmaksi. Metropolialueen merkitys kansantalouden näkökulmasta on Suomessa poikkeuksellisen suuri. OECD:n 78 metropolialueen vertailussa (2006) Helsinki oli väkiluvultaan sijalla 74, mutta kansantaloudelliselta merkitykseltään sijalla 7. Helsingin seutua pidetään eräänä Euroopan innovatiivisimmista alueista. Kuitenkaan alueen kyky houkutella ulkomaisia investointeja, yrityksiä ja huippuosaajiakaan ei ole kovin hyvä.

Nämä valtioneuvoston metropolipolitiikan keskeiset lähtökohdat ja linjaukset korostuivat eduskunnan käsitellessä aihetta tiistaina 9. marraskuuta. Metropolitiikan vahvuuksien kehittäminen ei ole ristiriidassa muiden alueiden kehittämisen kanssa, korosti asuntoministeri Jan Vapaavuori (kok) avauspuheenvuorossaan. Hän korosti alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisujen merkitystä unohtamatta myöskään syrjäytymisen ehkäisemistä. Vapaavuori painotti alueen kaupunkien ja kuntien yhteistyötä, sillä elinvoimainen ja kilpailukykyinen metropolialue edellyttää hyvin toimivaa ja ekotehokasta yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää. Kuntayhteistyön sisältö ja päätöksentekorakenteet ovat tärkeä osa metropolialueen toimivuutta.

Eri puheenvuoroissa viitattiin myös sosiaaliseen eheyteen, asumiseen sekä lähidemokratiaan liittyvät näkökohdat. Yritysten tarpeiden sekä koulutuksen ohella korostui myös arjen sujuvuus pääkaupunkiseudun asukkaiden arkipäivässä.

Metropolialueeseen luetaan yhteensä 14 kaupunkia ja kuntaan. Tällä alueella asuu yhteensä noin 25 % maan koko väestöstä.

Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.