Valtioneuvosto

Metsäalan strateginen ohjelma on tuottanut hyvää tulosta

Lehdistötiedote   •   Helmi 24, 2011 23:34 EET

Metsäalan strateginen ohjelma perustettiin vuoden 2009 alussa ns. Ahon työryhmän raportin suositusten perusteella. - Silloin olimme keskellä lamaa ja luonnollista oli, että metsäalan kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen nousi ohjelman keskeisimmäksi tavoitteeksi, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

Ohjelma on alan sidosryhmien mielestä ja ulkoisten arvioijien mukaan onnistunut erittäin hyvin.

- Metsäsektori käy vieläkin läpi suuria muutoksia ja sektorilla on erinomaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Siksi seuraavallakin hallituskaudella tarvitaan välttämättä uusi poikkihallinnollinen metsäsektorin kehittämisohjelma, jatkaa ministeri Pekkarinen.

Metsäalan strateginen ohjelma on tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien ja hallinnonalojen kanssa määritellyt metsäsektorille uudet kehittämisen painopisteet. Perusmetsäteollisuuden ja uusiutuvan energian arvoketjuja tulee tehostaa ja kehittää. Uusia puukuituun perustuvia innovaatioita tulisi tuotteistaa ja kaupallistaa. Puutuotteiden ja puurakentamisen tutkimus- ja kehitystyön pitää panostaa ja puutuotealan kasvua ja vientiä tulee edistää.

Ottaen huomioon metsäsektorin kansantaloudellisen merkityksen olisi toivottavaa, että uusi hallitus kirjaisi ohjelmaansa nämä asiat sektorin uusiksi kehittämisen painopisteiksi, ministeri toivoo.

Puulla on uusiutuvana ja hiiltä sitovana ja varastoivana raaka-aineena erittäin hyvä tulevaisuus. Metsäsektorin kasvumahdollisuudet ovat bioenergiassa ja biopolttoaineen jalostamisessa, sekä puutuotteissa ja erityisesti puurakentamisessa.

- Kun katsotaan pidempään tulevaisuuteen, puuta ja metsää voidaan jalostaa erittäin arvokkaiksi uusiksi lopputuotteiksi ja palveluiksi. Suomen metsät ja osaaminen tarjoavat tulevaisuudessa erinomaisia mahdollisuuksia mm. nanosellussa, puukomposiiteissa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä muissa biojalosteissa, Pekkarinen jatkaa.

Tällä hetkellä metsäsektorin kehittämisilmapiiri ja suorituskyky on huomattavasti parempi kuin pari vuotta sitten. Metsäteollisuuden tuotannon arvo nousi viime vuonna alustavien tietojen mukaan 19,5 miljardiin euroon eli lähes 25 % korkeammalle kuin vuonna 2009. Paperia ja kartonkia tuotettiin Suomessa viime vuonna 11,8 milj. tonnia, kun tuotanto korkeimmillaan on ollut reilut 13 milj. tonnia. Sahatavaraa tuotettiin 9,4 milj. kuutiometriä.

- Perusmetsäteollisuus on tärkeä Suomelle tulevaisuudessakin, mutta alan suuri riippuvuus paperin menestyksestä on koko kansantalouden haaste. Uusilla puukuituun ja puutuotteisiin perustuvilla innovaatioilla ja näihin liittyvillä palveluilla, on mahdollista monipuolistaa metsäsektorimme rakennetta, arvioi ministeri Pekkarinen.

Lisätiedot:

Strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM, puh. 040 036 6148