Metsähallitus

Metsähallitus on aloittanut soiden ennallistamistyöt Lapissa

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 17:34 EET

Rovaniemen Lintuaavalla ja Tervolan ja Tornion kunnanrajalla sijaitsevalla Vinsanmaan letolla on aloitettu soiden ennallistaminen puuston poistolla. Puuston korjuu suoritetaan näillä ennallistamistyömailla konetyönä. Työt jatkuvat avoimien ojien täyttönä loppusyksystä kaivinkonetyönä. Muutokset suolla alkavat näkyä jo muutaman vuoden kuluttua.

Ennallistamisessa soilta  poistetaan ojituksen jälkeen syntynyt puusto kokonaan tai pelkästään ojalinjoille muodostunut puusto. Talviaikainen puuston poisto soilta tehdään koneellisesti. Ojalinjapuiden poisto tehdään metsurityönä lopputalvesta tai myöhemmin sulan maan aikaan. Puuston poiston jälkeen suolla täytetään avoimet ojat kaivinkoneella. Ojat peitetään jäljitellen suon luontaista jännerakennetta. Kaivinkonetyöt toteutetaan suojelualueilla loppusyksystä vasta sen jälkeen, kun lintujen ja eläinten pesimäkausi on ohi.

Muutokset suon vesitaloudessa, kasvi-, hyönteis-, ja linnustossa alkavat näkyä jo muutaman vuoden kuluttua ennallistamisesta.

Suomen suoluontotyypeistä noin puolet on luokiteltu valtakunnallisesti uhanalaiseksi. Suurimmassa vaarassa ovat korvet, letot ja lähteiset suot. Ennallistamisella pyritään palauttamaan  suon vesitalous luonnontilaisen kaltaiseksi sekä muuttaa suomaisema lähelle luonnonmukaista, samalla pyritään vähentämään luontotyyppien uhanalaisuutta. Soiden ennallistamisesta hyötyvät useat lajit. Sammal- ja putkilokasvilajisto hyötyvät vesitalouden palautumisesta. Suolinnusto, sudenkorennot ja perhoset hyötyvät palautuneen vesitalouden lisäksi avoimesta ympäristöstä.

Metsähallitus ennallistaa Lapin luonnonsuojelualueilla soita tänä vuonna 217 h

Tämän vuoden ennallistamistyöt keskittyvät Lounais-Lapin alueelle. Ennallistamiskohteita ovat Lintuaapa Rovaniemellä, Asmuntinsuo Ranualla, Palojänkkä  Torniossa sekä Tervolan ja Tornion kunnanrajalla sijaitseva Vinsanmaan letto. Näistä Asmuntinsuo  kuuluu valtakunnalliseen Suoverkosto-Lifeen.
Suoverkosto-Life käynnistyi vuoden 2010 alussa. Se on  Suomen suurin LIFE Luonto -hanke. Metsähallituksen luontopalvelut ennallistaa hankkeessa lähes 4 300 hehtaaria suoalueita. Viisivuotisessa hankkeessa on mukana yhteensä 54 Natura 2000 -aluetta eri puolilta Suomea.

Lisätietoja:
Suunnittelija Mika Puustinen, Metsähallitus p. 0400 241516
www.metsa.fi/suoverkostolife

Metsähallitus, PL 8016, Pilke, Ounasjoentie 6 (käyntiosoite), 96101 Rovaniemi www.metsa.fi

Metsähallitus on luonnonvara-alan palveluja tuottava valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa ja julkisia hallintotehtäviä. Toimialueeseemme kuuluvat metsätalous, luonnonsuojelu- ja valtion retkeilyalueiden hoito, retkeilypalvelut, luontomatkailuliiketoiminta, metsästys- ja kalastus valtionmailla, maa-aineksen jalostus ja myynti, maakauppa- ja maanvuokrausliiketoiminta, sekä taimi- ja siemenliiketoiminta. Luonnonvarojen kestävä ja ympäristötietoinen käyttö sekä suojelu on ollut Metsähallituksen toimialana jo 150 vuoden ajan. Toimintamme perustana on valtionmaiden tuloksellinen kokonaishallinta, ja asiakkaitamme ovat niin kansalaiset kuin suuryrityksetkin.