Valtioneuvosto

Metsähallitus säilytetään kokonaisena

Lehdistötiedote   •   Syys 24, 2010 20:14 EEST

Hallituksen kyselytunnin uutisointiin liittyen maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila haluaa selventää Metsähallituksen kehittämisen periaatteita. Metsähallituksen organisaatiomallin kehittämisessä maa- ja metsätalousministeriö lähtee siitä, että valtion kiinteistöomaisuuden hallinta säilyy yhtenä kokonaisuutena. Eri käyttötarkoitusten harkittu painottaminen ja päällekkäiskäytön mahdollisuuksien hyödyntäminen takaavat kansalaisille parhaat palvelut ja myös taloudellisesti parhaan tuloksen. Valtion maa- ja vesialueiden käytön strateginen ohjaus muodostuu arvopohjaisista valinnoista, ja vaatii siksi vahvaa vastuuministeriöiden (MMM ja YM) omistajaohjausta myös jatkossa.

Markkinoilla olevaa liiketoimintaa Metsähallitus tulee harjoittamaan osakeyhtiömuodossa. Tämä on valtion yleinen linjaus, joka sopii myös Metsähallitukseen. Metsähallituksen liiketoiminnan on oltava myös terveellä tavalla kannattavaa, mikä tuo mukanaan liiketoiminnalle ominaisia tehokkuusvaatimuksia. Luontopalvelut ovat keskeinen osa Metsähallituksen toimintaa. Luontopalveluihin liittyvät julkisen vallan tehtävät on nekin tarkoituksenmukaisinta ja tehokkainta toteuttaa metsähallituskokonaisuuden osana.

Metsähallituksen tulevan organisaatiomallin juridinen muoto selviää aikanaan valmistelun edetessä. Metsähallituksen toiminnalliset periaatteet perustuvat joka tapauksessa metsähallituskokonaisuuden turvaamisen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Minna-Mari Kaila, puh. 040 775 60 60
osastopäällikkö Juha Ojala, puh. 050 413 55 15
etunimi.sukunimi@mmm.fi