Valtioneuvosto

Metsäneuvosto: Tulevan hallituksen huolehdittava metsäalan kilpailukyvystä ja kannattavuudesta

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:40 EET

Metsäneuvosto julkisti tänään ehdotuksensa seuraavan hallituksen ohjelmaan. Siinä todetaan, että metsäalan kilpailukykyä ja kannattavuutta on parannettava kohdentamalla rahoitusta erityisesti seuraaviin Kansallisen metsäohjelman ajankohtaisiin toimenpiteisiin:

• Kohdennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä yritysrahoitusta uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen

• Tehostetaan alan innovaatiojärjestelmää kehittämällä tutkimusrakenteita ja turvaamalla pitkäjänteinen rahoitus alan tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnalle

• Edistetään hyvää ja nykyistä monipuolisempaa metsänhoitoa uudistamalla metsälainsäädäntöä sekä kehittämällä metsävaratietokantaa ja metsänomistajien palvelutarjontaa

• Turvataan kestävää metsätaloutta sekä pienpuun energiakäyttöä edistävä rahoitus ja uudistetaan sitä koskeva lainsäädäntö

• Suurennetaan metsätilojen kokoa ja kehitetään niiden rakennetta sekä edistetään sukupolvenvaihdoksia

• Toimeenpannaan METSO-toimintaohjelma (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma), turvataan sen rahoitus ja edistetään talousmetsien luonnonhoitoa sekä huolehditaan vesiensuojelutoimenpiteistä

Kansallinen metsäohjelma 2015 on metsäalan yhteisesti kokoama ja valtioneuvoston 16.12.2010 hyväksymä metsäalan kokonaisvaltainen kehittämisohjelma. Sen päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen hyödyntämällä metsiä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Ohjelman vision mukaan ala on vuonna 2020 biotalouden vastuullinen edelläkävijä, jolloin metsiin perustuvat elinkeinot ovat kilpailukykyisiä ja kannattavia ja metsien monimuotoisuus ja muut ympäristöhyödyt ovat vahvistuneet.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylijohtaja Juha Ojala, puh. 050 413 55 15
metsäneuvos Marja Kokkonen, puh. 040 524 62 67

 

Lisää aiheesta:

Metsäneuvoston ehdotukset seuraavan hallituksen ohjelmaan:
http://www.mmm.fi/attachments/kmo/5wMqbbYPh/Liite_2_Metsaneuvoston_ehdotukset_hallitusohjelmaan_KORJATTU.doc