Metla

Metsäpalot vähentyneet laajalti pohjoisissa havumetsissä - syy ihmistoiminnan muutoksissa

Lehdistötiedote   •   Kesä 14, 2011 14:58 EEST

Metsäntutkimuslaitoksen vetämä kansainvälinen tutkijaryhmä on selvittänyt metsäpalojen esiintymistä viime vuosisatoina eri puolilla pohjoista havumetsävyöhykettä. Uusiin maastotutkimuksiin ja aiemmin julkaistujen aineistojen uudelleen analysointiin perustuen tutkijat ovat saaneet selville uusia asioita metsäpaloista.

Tutkimuksissa ilmeni, että palot ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet asuttujen seutujen lisäksi myös harvaan asutuilla ja tiettömillä alueilla Keski-Siperiassa ja Luoteis-Kanadassa. Yllättävä havainto oli myös se, että palot alkoivat vähentyä kaikilla tutkituilla alueilla Fennoskandiassa, Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa viimeistään 1800-luvun lopulla. Viimeaikoina pohjoiset havumetsät ovat palaneet laskennallisesti satojen tai tuhansien vuosien välein. Aiemmin palojen välit olivat keskimäärin vain muutamia vuosikymmeniä.

Mielenkiintoista havainnoissa on, että lähes kaikilla seuduilla palojen vähentyminen alkoi ennen laajamittaista valtiollista palontorjuntaa. Koska palojen sammuttaminen ei näin ollen tarjoa hyvää selitystä palojen vähentymiselle, tutkimuksessa selvitettiin mahdollisia vaihtoehtoisia syitä.

Tietyt ilmastomuuttujat, etenkin erilaiset kuivuusindeksit, korreloivat vuosittaisten paloalojen kanssa, mutta eivät kykene selittämään palojen jyrkkää vähentymistä. Tutkituista ilmastomuuttujista vain lämpötilassa oli havaittavissa trendi, joka periaatteessa voisi selittää palojen vähentymisen. Tarkemmassa analyysissä yhteyttä ei kuitenkaan löytynyt. Tulos on varsin järkeenkäypä, koska lämpenevän ilmaston on arveltu pikemmin lisäävän kuin vähentävän metsäpaloja.

Tutkimuksissa nostettiin esiin myös aikalaisten näkemys ihmisten ikiaikaisesta vaikutuksesta metsäpaloihin. Metsänhoitajat olivat 1800-luvulla yksimielisiä siitä, että suurin osa metsäpaloista on ihmisten sytyttämiä. Elinkeinorakenteen muutoksesta johtuva aiempaa varovaisempi tulen käyttö voisi selittää palojen vähentymisen. Hypoteesi sopii parhaiten olemassa olevaan aineistoon ja vanhimpiin palotilastoihin. Lisätutkimuksia kaivataan asian vahvistamiseksi.

Lisätietoja

Tutkimukset tehtiin Metsäntutkimuslaitoksen, Helsingin yliopiston, Venäjän tiedeakatemian ja Pohjoisen Brittiläisen Kolumbian yliopiston (UNBC) yhteistyönä. Tutkimuksia rahoittivat Suomen Akatemia (projekti 121919), Oskar Öflundin säätiö, Nordenskiöldin säätiö ja Euroopan tutkimusneuvosto (projekti 205905).