Valtioneuvosto

Metsäyhtiö Tornatorilta yli 70 hehtaaria METSO-suojeluun Etelä-Karjalan Ruokolahdella

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 13:11 EEST

Ympäristöministeriö ja Tornator Oy tiedottavat

Tornator Oy perustaa metsien monimuotoisuutta turvaavaan METSO-ohjelman mukaisen yksityisen suojelualueen Ruokolahdelle Viitalammin alueelle. Suojeltava alue on pinta-alaltaan 73 hehtaaria. Alue on runsaspuustoinen, sisältäen monipuolisen metsälajiston sekä merkittävästi Asta-myrskyn kaatamaa järeää puustoa. Perustettava suojelualue tullaan jättämään pysyvästi metsätaloustoimien ulkopuolelle, ja sen annetaan kehittyä pikkuhiljaa kohti luonnontilaisuutta.

Yhtiö oli jo aiemmin päättänyt suojella osan Viitalammilla olevista metsistään. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maastoinventoinnin tulosten perusteella alueen oli katsottu soveltuvan METSO-ohjelmaan, ja suojelua oltiin viemässä yhteistyössä maanomistajan kanssa eteenpäin.

Heinäkuun lopussa Etelä-Karjalassa riehunut Asta-myrsky kaatoi osan alueen puustosta, mikä aiheutti maanomistajalle paineita korjata pilaantuva puutavara alueelta. Ympäristöministeriö ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus olivat kuitenkin nopeasti valmiita jatkamaan suojeluneuvotteluita, ja neuvotteluissa päästiin pian molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Suojeltava alue on kooltaan suurempi kuin yhtiön aiemmin METSO-ohjelmaan tarjoama alue.

"METSO-ohjelma on metsänomistajalle vapaaehtoinen ja hyvä keino suojella metsien monimuotoisuutta", toteaa Tornatorin toimitusjohtaja Arto Huurinainen.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki on hyvillään Tornatorin päätöksestä. "On hienoa, että yhtiö tarttui tilaisuuteen suojella tämä monimuotoisuuden kannalta rikas metsäalue. Sen myötä saamme Etelä-Karjalaan verrattain laajan METSO-kohteen, jolla on tärkeä rooli alueen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa", ministeri Lehtomäki kiittää.

Viitalammen alue on yhtiön toinen METSO-ohjelmaan hyväksytty alue. Ensimmäinen kohde sijaitsee Pohjois-Savossa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen, Tornator, puh. 0400 674 902, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Ympäristöesimies Maarit Sallinen, Tornator, puh. 040 720 7148, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Ylijohtaja Timo Tanninen, ympäristöministeriö, puh. 040 531 9335, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Metsätalousinsinööri Pekka Jokinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 040 778 9903, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Lisää aiheesta:

METSO-ohjelman verkkosivut:
http://www.metsonpolku.fi