PEFC Suomi

Metsien sertifioinnissa on tilaa vaihtoehdoille

Lehdistötiedote   •   Loka 08, 2010 20:55 EEST

Suomessa on tilaa eri metsäsertifiointijärjestelmille, toteaa Suomen PEFC:n puheenjohtaja Ritva Toivonen tänään uutisoidusta Suomen FSC-standardin valmistumisesta.

On hyvä, että on olemassa vaihtoehtoisia metsäsertifiointijärjestelmiä, kunhan ne ovat luotettavia ja niihin olennaisesti liittyvä tarkastustoiminta on riippumatonta ja ammattitaitoista”, sanoo Toivonen.

”Sekä PEFC:n että FSC:n tavoitteena on edistää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta. Siinä mielessä asiamme on yhteinen, vaikka järjestelmät ovatkin rakenteeltaan erilaisia.”

PEFC on käytössä maailmanlaajuisesti

PEFC-sertifiointi on käytössä kaikissa maanosissa ja eri metsänomistajaryhmissä, kuten pienmetsänomistajien, yritysten, kuntien ja valtioiden metsissä.

”Yhä useammat puupohjaisia tuotteita valmistavat yritykset ovat mukana PEFC:ssä ja niiden määrä kasvaa Suomessa ja maailmalla koko ajan. Sitä mukaa, kun markkinoille tulee lisää PEFC-merkittyjä tuotteita, myös kuluttajilla on paremmat mahdollisuudet tehdä vastuullisia, ympäristön kannalta hyviä valintoja”, sanoo pääsihteeri Auvo Kaivola Suomen PEFC:stä.

PEFC on ollut jo kymmenen vuotta Suomessa

Ensimmäiset PEFC-järjestelmän mukaiset metsäsertifioinnit tehtiin Suomessa jo vuonna 2000. PEFC-sertifiointi kattaa nykyisin yli 95 % maamme talousmetsistä.

PEFC:n sääntöjen mukaisesti kansalliset standardit luodaan ja päivitetään aina laajassa ja avoimessa yhteistyössä, johon kaikki halukkaat saavat ottaa osaa. Vuosina 2008 - 2009 tehdyssä Suomen PEFC-standardin päivitystyössä oli mukana 40 sidosryhmää, joiden kautta muun muassa metsänomistajat, ulkoilujärjestöt, saamelaiset, metsäalan työntekijät ja yrittäjät, kuluttajat ja elinkeinoelämä toivat itselleen tärkeät tavoitteet mukaan osaksi standardia.

”Meille PEFC-metsäsertifiointi on ennen kaikkea ihmisten, ei organisaatioiden asia”, sanoo Toivonen. ”Vapaaehtoiseen sertifiointiin mukaan lähteminen tai sertifioidun tuotteen ostaminen on loppujen lopuksi kiinni meidän ihmisten halusta tehdä vastuullisia päätöksiä.”

Suomen uusi PEFC-standardi sai kansainvälisen hyväksynnän viime heinäkuussa.

PEFC on suomalaisten valinta

PEFC soveltuu metsäsertifioinneista parhaiten suomalaiseen metsätalouteen muun muassa siksi, että siinä perhemetsänomistajille on tarjolla mahdollisuus hakea sertifikaattia yhdessä muiden metsänomistajien kanssa.

”Yksittäisten pienten tilojen sertifiointi on kallista, eikä se tue ekologisten tavoitteiden saavuttamista niin hyvin kuin ryhmäsertifiointi. Ryhmäsertifiointi tuo myös kaikenkokoisten tilojen omistajille mahdollisuuden sertifiointiin”, sanoo Kaivola.

Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista ja metsien monipuolista käyttöä voidaan suunnitella tehokkaammin kuin yksittäisten pienten tilojen erillisessä sertifioinnissa.

 

Lisätietoja:

Pääsihteeri Auvo Kaivola

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

puh. 0400 765437

s-posti auvo.kaivola@pefc.fi

www.pefc.fi

PEFC Suomi edistää ja kehittää Suomessa sovellettavaa PEFC-metsäsertifiointia. PEFC soveltuu metsäsertifioinneista parhaiten suomalaiseen perhemetsätalouteen. Yli 95 % Suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitu. Kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetun tuotteen tunnistaa PEFC-merkistä. www.pefc.fi

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen, maailman laajimmin käyttöönotettu metsäsertifiointijärjestelmä ja maailman suurin ympäristöliike, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. www.pefc.org