Valtion Ympäristöhallinto

METSO-ohjelma pääsi viime vuonna suojelutavoitteisiinsa

Lehdistötiedote   •   Helmi 11, 2011 10:56 EET

Metsien monimuotoisuutta turvaava METSO-ohjelma etenee hyvin. Ympäristöministeriön ja Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten vuoden 2010 tavoite täyttyi, kun kaikkiaan 4 100 hehtaaria yksityismaata saatiin suojelun piiriin.

Valtion omistukseen metsiensuojelualueita saatiin 1 660 hehtaaria, ja yksityisiä suojelualueita perustettiin 2 304 hehtaarin verran. Lisäksi viime vuoden kuluessa tehtiin kaksitoista 20 vuoden määräaikaista maanomistajan ja valtion välistä suojelusopimusta. Niiden yhteispinta-ala on 65 hehtaaria.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki on tyytyväinen tulokseen. ”Tavoitteeseen pääsy osoittaa, että maanomistajat ovat ottaneet vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO:n omakseen.  Onkin paikallaan, että arvioimme METSO:n kaltaisen rahoitusmekanismin ulottamista jatkossa koskemaan myös muita kuin metsäisiä elinympäristöjä. Samaan suuntaan kannustaa myös tuore luonnonsuojelulain arviointi.”

Eniten viime vuonna suojeltiin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Myös lehtoalueita, puustoisia soita sekä kallio- ja jyrkännealueita saatiin suojeluun melko hyvin. METSO-suojelu eteni koko maassa kohtuullisen hyvin.

Yksityismaiden osalta METSO pohjaa maanomistajien tekemiin vapaaehtoisiin suojelutarjouksiin. Tarjouksia arvioidaan erityisten suojelukriteereiden valossa. Suojeluun halutaan muun muassa lahopuustoa, järeää lehtipuustoa, lehtoja, perinneympäristöjä, harjujen paahdeympäristöjä ja maankohoamisrannikon metsiä.

Vanhat suojeluohjelmat lähes valmiit

Ympäristöministeriö vastaa myös valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien toimeenpanosta yksityismaiden osalta. Näiden ns. vanhojen ohjelmien korvauskysymykset on pääosin jo ratkaistu yksityismaiden osalta. Länsi-Suomessa ja Lounais-Suomessa toteutus kuitenkin jatkuu vielä laajemmin.

Valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien osalta valtion omistukseen hankittiin tai yksityisiä suojelualueita perustettiin vuoden 2010 aikana noin 7 000 hehtaarin alueelle. Erityisesti toteutettiin Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita, vanhojen metsien suojeluohjelman alueita ja rantojensuojeluohjelmaa. Vanhat luonnonsuojeluohjelmat ja Natura 2000 -verkosto on lähes kokonaan toteutettu.

Lisätietoja:

Ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö, 
puh. 0400 143 922, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Metsänhoitaja Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 
puh. 0400 284 244, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Suunnittelija Veikko Miettinen, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 928, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi