Valtioneuvosto

METSO-ohjelmasta toistamiseen tukea kuntien metsäluonnon inventointiin

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 14:19 EET

Kunnat voivat hakea METSO-ohjelmasta rahoitusta metsäluonnon inventointiin ja kuntametsien luonnonarvojen säilyttämistä tukevaan metsien käytön suunnitteluun. Toinen hakukierros käynnistyi tänään, ja se päättyy 10. tammikuuta 2011. Ensimmäinen vastaava haku oli kesällä.

Inventoinneilla pyritään paikantamaan kuntien omistuksessa olevia kohteita, jotka täyttävät metsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet. Kunnat voivat ostaa inventointi- ja suunnittelutyön esimerkiksi ELY-keskuksilta, Metsäkeskuksilta, Suomen luonnonsuojeluliiton piireiltä tai metsänhoitoyhdistyksiltä.

Inventointien tarkoituksena on kannustaa kuntia luonnoltaan arvokkaiden kohteiden omaehtoiseen säilyttämiseen ja niiden luontoarvojen kehittämiseen. Saatuaan asianmukaiset tiedot alueensa METSO-kohteista kunta voi itse päättää, miten niiden kanssa toimii. Kunnat voivat esimerkiksi tarjota inventoinneissa löytyviä merkittäviä metsäkohteita METSO-ohjelmaan ja saada korvausta alueesta, mikäli valtio ostaa sen suojelualueeksi.

Ympäristöministeriö pyrkii kehittämään edelleen kunnille annettavaa tukea METSOn toteutuksen edistämiseksi.

METSO turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta

 

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen ja pysäyttää metsälajien uhanalaistuminen. Käytännön tavoitteena on turvata eteläisen Suomen metsien suojelualueverkoston laajuus ja kattavuus. Kunnilla on tavoitteen saavuttamisessa keskeinen rooli.

METSO-ohjelma kattaa vuodet 2008-2016. Ohjelman lähtökohtana on maanomistajien vapaaehtoisuus. METSO on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö,
puh. 050 345 0582, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö,
puh. 050 302 7597, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

Kuntien METSO-kohteiden inventoinnin ja suunnittelun rahoitustuki (pdf, 95 kb):
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=122433&lan=fi

www.metsonpolku.fi:
http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/index.php