Gummerus

Michael Jonaksen teos tarjoaa uutta tietoa Suomen ja natsi-Saksan suhteista

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 23:37 EEST

Wipert von Blücher oli Saksan pitkäaikainen suurlähettiläs Suomessa vuosina 1935–1944. Kolmannen valtakunnan lähettiläs – Wipert von Blücher ja Suomi (Ajatus Kirjat) kertoo Suomen roolista talvi- ja jatkosodassa ensimmäistä kertaa tämän Saksan ja Suomen suhteiden yhden keskeisimmän tarkkailijan ja vaikuttajan henkilöhistorian kautta. Teos perustuu Michael Jonaksen 2009 ilmestyneeseen saksankieliseen väitöskirjaan.

Keskustelu Suomen roolista talvi- ja jatkosodassa on kestänyt vuosikymmeniä. Tutkijat ovat taittaneet peistä muun muassa siitä, oliko Suomi pelkkä tahdoton ajopuu suurvaltojen mittelössä, kävikö maamme erillissotaa Saksasta riippumatta ja suunnitteliko Suomen johto Karjalan takaisinvaltausta vielä talvisotaa käytäessä. Kolmannen valtakunnan lähettiläs kertoo tapahtumien kulun saksalaisesta näkökulmasta. Suuri vaikutus Saksan ja Suomen suhteissa sekä ylipäätään suomalaisessa politiikassa oli saksalaisella Wipert von Blücherilla (1883–1963), josta tuli talvisodan edellä pääasiallinen osapuoli keskusteluissa Suomen hallituksen kanssa. Blücherin rooli talvisodan diplomatiassa on erityinen, sillä konservatiivisena diplomaattina hän edusti Saksan keisarikunnan aikaisia käsityksiä Suomen-politiikasta.

Kolmannen valtakunnan lähettiläs hahmottaa muun muassa Blücherin perhetaustaa, konsulin- ja diplomaatinuraa sekä hänen konkreettista asennoitumistaan politiikkaan. Teos ottaa kantaa muun muassa siihen, miten Blücher suhtautui kansalaissosialismiin sekä siihen, miten hän asennoitui kansallissosialistisen Saksan lähettiläänä Suomen demokraattisliberaaleihin, sosialistis-vasemmistolaisiin piireihin. Ketkä olivat suomalaisen eliitin parissa Blücherille erityisen tuttuja, mitä ryhmittymiä ja keitä lehdistön edustajia lähellä hän oli?

Berliinin ja Helsingin lähentymisen syyt on historiantutkimuksen valossa osoitettu olevan sotilaallis-strategisia. Kolmannen valtakunnan lähettiläs käsittelee saksalais-suomalaisen sotilasliittouman syntyä: Mihin pisteeseen asti Blücher oli sitoutettu saksalais-suomalaisen sotilasyhteistyön valmisteluihin? Miten paljon ja missä vaiheessa Saksan lähettiläs oli saanut tietoa näistä salassa toteutetuista toimista?

Lopuksi teos valottaa saksalais-suomalaisten suhteiden katkeamista syyskuussa 1944. Blücher piti erittäin tärkeänä, että entiset aseveljet eroaisivat siististi, ja hän torjui tylysti valtakunnanulkoministerin yritykset järjestää Suomessa kansallissosialistinen vallankaappaus, jolla maa pidettäisiin Saksan rinnalla sodassa. Välien rikkouduttua Suomen kanssa Blücher siirtyi eläkkeelle marraskuussa 1944.

”Kauttaaltaan erinomaista työtä
[…] Michael Jonaksen tutkielma on epäilemättä poikkeuksellisen ansiokas.”
– Professori Seppo Hentilä

”Kenenkään ei tulisi lausua mitään erillissota/liittosuhdeasiasta ja yleensä Suomen sodanajan poliittisesta historiasta lukematta Michael Jonaksen kirjaa.”
– Matti Klinge, Onko omaisuus varkautta (Siltala 2009)

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Katja Leino, viestintäpäällikkö, p. 0400 132 642 tai 010 6836 204, katja.leino@gummerus.fi

Arvostelukappale- ja kuvapyynnöt
Mari Lääperi, tiedottaja, p. 040 561 7472 tai 010 6836 207, mari.laaperi@gummerus.fi 

Ajatus Kirjat
Vuonna 1981 perustettu Ajatus Kirjat on osa Gummerus Kustannus Oy:n tietokustantamisen kokonaisuutta. Lehtori Kaarle Jaakko Gummerus aloitti kustannustoiminnan yhdessä vaimonsa Gustavan kanssa vuonna 1872. Kaarle Jaakko ja Gustava halusivat kantaa kortensa kekoon kansan valistamiseksi ja julkaista painotuotteita huviksi ja hyödyksi kaikille Suomen kyläläisille. Gummerus toimii edelleen suomalaisena perheyhtiönä, jonka omistajat ja henkilökunta kunnioittavat Kaarle Jaakon alkuperäistä liikeideaa "huviksi ja hyödyksi". Julkaisemme kotimaista ja suomennettua kaunokirjallisuutta, lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä tieto- ja harrastekirjoja. Kustannusohjelmaamme kuuluvat myös sanakirjat ja kielten kirjat. www.gummerus.fi