Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Mille alalle tarvitaan tulevaisuuden työntekijöitä?

Lehdistötiedote   •   Marras 23, 2011 11:07 EET

Keski-Suomen ELY-keskus on julkaissut internet-sivuston, jossa tarkastellaan eri ammattialojen tulevaisuuden näkymiä Keski-Suomessa. Sivusto antaa tukea ja apua ura- sekä opiskeluvalintaan, joten se on suunnattu suoraan nuorille. Eri alojen työllisyystilannetta arvioidaan Keski-Suomessa noin viiden vuoden päästä sekä sitä, millaisissa ammateissa tuolloin on töitä. Kaikki esitetyt tiedot perustuvat tutkimuksiin, tilastotietoihin sekä asiantuntijanäkemyksiin.

Ammattialojen tulevaisuuden näkymät -sivusto löytyy osoitteesta www.millealalle.fi. Esittelyssä on 17 erilaisen alan toimialanäkymät ja tulevaisuuden osaamisalueet. Huomio on kiinnitetty erityisesti Keski-Suomessa tärkeisiin ammattialoihin: kuinka kunkin alan nähdään kehittyvän sekä millaista osaamista tullaan tarvitsemaan.

Millealalle.fi –sivustoa tukevat Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/millealalle, jossa on mahdollista käydä keskustelua asiantuntijoiden, kuten esimerkiksi opinto-ohjaajien ja ELY-keskuksen tutkijoiden kanssa. Tämän lisäksi voi esittää kysymyksiä, joihin asiantuntijat vastaavat. Sosiaalisen median käytöllä pyritään entistä vuorovaikutteisempaan toimintaan valtionhallinnossa.

Tulevaisuuden ennakoiminen

Eri toimialojen väliset rajat hämärtyvät koko ajan ja monet alat ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa ja usein kokonaisia ammatteja häviää esimerkiksi teknologisen kehityksen myötä. Myös aivan uudenlaisia ammatteja syntyy. Tärkeänä tekijänä tulevaisuuden työpaikkojen määrässä on eläköityminen, eli kuinka paljon työpaikkoja avautuu ihmisten jäädessä eläkkeelle. Tämä on huomioitu tarkasteluissa.

Monilla aloilla työpaikat ovat olleet perinteisesti julkisella sektorilla, eli valtiolla ja kunnilla. Viime vuosina kehitys on ollut yhä enemmän yksityistämisen suuntaan, eli palvelut siirtyvät valtiolta ja kunnilta yksityisten yritysten hoidettavaksi. Tulevaisuudessa yrittäjämäinen lähestyminen työntekoon tuleekin olemaan yhä tärkeämpi tekijä työllistymisessä. Kaikilla aloilla tarvitaan yhä enemmän yrittäjiä! On myös hyvä muistaa, että kaikilla aloilla tullaan tarvitsemaan sekä perusosaajia että korkeasti kouluttautuneita asiantuntijoita.

 

Kutsu medialle:

Tutkija Elina Tolonen esittelee uutta millealalle-sivustoa yhteishakujen infotilaisuudessa Jyväskylän kristillisellä opistolla (Sulkulantie 28) perjantaina 25. marraskuuta. Tilaisuus alkaa kello 9.00, mutta Elina Tolosen puheenvuoro on noin kello 9.45. Tervetuloa!

 

Lisätietoja:

Tutkija Elina Tolonen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 040 488 0707, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tutkija Jere Nieminen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 040 488 1633, etunimi-sukunimi@ely-keskus.fi