Valtioneuvosto

Ministeri Arhinmäki haluaa vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurikompetenssia

Lehdistötiedote   •   Marras 29, 2011 13:52 EET

EU:n kulttuuriministerikokous päätti tänään Brysselissä liittymisestä kaupallisten tv-kanavien katseluun liittyvään, ehdollista pääsyä koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen. Lisäksi kokous hyväksyi päätelmät lasten suojelusta digitaalisessa maailmassa.

Kokouksessa käytiin myös laaja keskustelu kulttuurialan osuudesta talouden elpymisessä ja kasvussa sekä työpaikkojen luomisessa. Keskustelussa oli esillä erityisesti kulttuuripolitiikassa tarvittavien tilastojen ja tietoperustan muodostaminen.

Kulttuuriministerit hyväksyivät myös neuvoston päätelmät kulttuuri- ja luovuuskompetensseista. Suomi on ollut aktiivinen päätelmien valmistelussa. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki piti aiheesta ainoana ministerinä puheenvuoron, jossa hän korosti lasten ja nuorten kulttuurikompetenssin vahvistamista. Hänen mukaansa sillä lisätään monin tavoin lasten ja nuorten hyvinvointia.

-Nuorten syrjäytymiseen ja lasten yksinäisyyteen tarvitaan uusia ratkaisuja, Arhinmäki muistutti.

Kulttuurikompetenssilla tarkoitetaan yksilön kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Kulttuurikompetenssi karttuu kokemuksien ja oppimisen kautta. Siihen kuuluvat kulttuuriin liittyvät tiedot, taidot, tietoisuus ja asenteet.

Neuvoston päätelmien mukaan kulttuuri- ja luovuuskompetenssit vaikuttavat mm. lasten koulumenestykseen, koulussa viihtymiseen ja sosiaaliseen kasvuun. 

- Kun lasten ja nuorten kulttuurikompetenssiin kiinnitetään huomiota niin koulussa kuin vapaa-ajalla, vahvistetaan lasten ja nuorten itsetuntoa ja luodaan mahdollisuuksia oman lahjakkuuden löytämiseen ja sen kehittämiseen, Arhimäki korosti.

Arhinmäen mukaan kulttuurikompetenssi, johon kuuluu oman kulttuurin tunteminen ja soveltaminen, on tärkeää myös suvaitsevaisuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden hyväksymisen kannalta.

Lisätietoja:
-johtaja Jukka Liedes (OKM), puh. 040 5430333
-kulttuurisihteeri Iina Berden (OKM), puh. 040 180 6240