Valtioneuvosto

Ministeri Häkämies: Puurakentaminen ja uudet tuotteet metsäalan muutoskärkinä

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2011 13:59 EET

- Metsäalan lähitulevaisuuden näkymät ovat haastavia. Pidemmällä tähtäimellä alalla on silti hyvät menestymisen mahdollisuudet. Siihen tarvitaan alan toimijoiden yksituumaisuutta ja vahvaa tahtoa, uusia ideoita ja uutta liiketoimintaa sekä uusia investointeja, totesi elinkeinoministeri Jyri Häkämies 4.11.2011 Helsingissä Metsäteollisuuden tulevaisuusseminaarissa.

Seminaarin järjesti työ- ja elinkeinoministeriöön sijoitettu Metsäalan strateginen ohjelma. Sen tehtävänä on käynnistää ja toteuttaa alan kilpailukykyä ja uudistumista edistäviä muutosprosesseja. Ohjelma panostaa 1) Puurakentamisen ja puutuoteratkaisujen lisäämiseen, 2) Perusmetsäteollisuuden jalostusasteen nostamiseen ja toimintojen vahvistamiseen, 3) Uuden yritystoiminnan luomiseen innovaatioiden ja uusien tuotteiden kautta ja 4) Puunkäytön lisäämiseen sekä metsä- ja energiateollisuuden puunhankinnan pullonkaulojen poistamiseen.

- Puurakentamisessa yksituumaisuus on jo löytynyt. Uudet rakentamismääräykset antavat erinomaisen pohjan puutalojen lisäämiselle. Pääkaupunkiseudun kaupungit sekä reilut 50 kuntaa haluavat olla tässä eturintamassa. Helsinki on ilmoittanut lähivuosina kaavoittavansa noin 200-300 tuhatta kerrosneliömetriä puukerrostaloille. Tämä vastaa kymmentä Jätkäsaaren kokoista puukerrostaloaluetta. Kaavoittajat, rakennuttajat,suunnittelijat, arkkitehdit ja rakennusalan yritykset ovat tässä nyt avainasemassa, korosti Häkämies.

- Perusmetsäteollisuuden toimintaedellytysten täytyy olla kunnossa, jotta uusia tuotteita ja uutta yritystoimintaa syntyy. Eniten huolta teollisuudelle aiheuttaa Itämeren rikkidirektiivi, Suomen energian hinta, tuet ja verot sekä epävakaa työmarkkinatilanne, Häkämies listasi.

- Metsäteollisuuden uudistuminen tapahtuu nykyisen teollisuuden rinnalle. Metsäteollisuuden sivuvirrat ovat uuden pk-teollisuuden kasvun mahdollisuus. Jos uudistumiseen todella panostetaan, voi jo vuonna 2020 yli neljäsosa tuotannon arvosta tulla uusista tuotteista.

- Nykytuotteilla on silti vielä pitkään tärkeä merkitys, jos huolehdimme kilpailukyvystämme. Euroopan paperin ja kartongin kulutus on vajaa 100 miljoonaa tonnia ja sahatavaran hieman yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jos kilpailukykymme on hyvä, mahtuu Suomen yli 10 miljoonan tonnin ja vajaan 10 miljoonan kuution tuotannot markkinoille tulevaisuudessakin.

Puunkäyttöä voidaan lisätä huomattavasti. Metsät kasvavat yli 100 milj. kuutiometriä vuodessa. Metsäteollisuuden puun käytöstä kotimaista puuta on vain runsaat 50 miljoonaa kuutiota.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen kasvattaa metsästä korjatun energiapuun käyttö nykyisestä noin kuudesta tavoitteiden mukaan 13,5 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Tarve nousee 16-18 milj. kuutioon, jos Suomessa investoidaan puuhun perustuvaan bioöljyyn ja liikennepolttoainejalostamoihin.

Varmuutta puun saatavuudesta pitää parantaa puumarkkinoita uudistamalla. Myös ketjua metsästä tehtaille pitää tehostaa puun kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Lisätiedot:

strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM, puh. 040 036 6148 (MSO)