Valtioneuvosto

Ministeri Pekkarinen: Jätteiden hyödyntämisastetta nostettava rajusti

Lehdistötiedote   •   Syys 04, 2010 02:21 EEST

- Suomessa jätteiden hyödyntämisaste on tällä hetkellä noin 40 prosenttia. Tässä olemme merkittävästi jäljessä Tanskasta, Ruotsista ja Saksasta, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 3.9.2010 Lahti Energia Oy:n kaasutusvoimalaitoksen peruskiven muuraustilaisuudessa Kymijärven voimalaitoksella. - Suomen tavoitteet jätteiden osalta tulee asettaa päästöttömyyden tavoin kunnianhimoisiksi: Suomi on vietävä kohti nollajäteyhteiskuntaa, jossa jätettä syntyy vähemmän ja sekin vähäinen määrä kierrätetään ja hyödynnetään tehokkaasti. - Tämä tarkoittaa enemmän jätteestä tuotettua uutta materiaalia ja jalostettuja tuotteita; tämä tarkoittaa kierrätys- ja talteenottoteknologian kehittämistä; ja tämä tarkoittaa enemmän jätteistä tuotettavaa raaka-aineita ja energiaa, totesi Pekkarinen. - Suomen kehittäminen kohti nollajäteyhteiskuntaa edellyttää tehokasta materian ja luonnonvarojen käyttöä ja koko jäteketjun tarkastelua. Jokainen kivi on käännettävä kussakin kierron vaiheessa. Tämä tarkoittaa runsaasti työtä kaikissa viidessä jätehierarkian osa-alueessa: jätteen synnyn ehkäisyssä, valmistelussa uudelleenkäyttöön, kierrätyksessä, tehtäessä jätteistä energiaa ja polttoainetta sekä loppusijoitettaessa jätettä turvallisesti kaatopaikalla. Jätteiden liittyvä liiketoiminta kuten niiden hyödyntäminen ja kierrätys ovat vahvassa kasvussa. - Suomessa sekä julkinen että yksityinen sektori ovat panostaneet alan kehitystyöhön. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen TEKESin panostus ympäristöteknologiaan on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana kolminkertaiseksi. - Kokonaisuudessaan ympäristöliiketoiminnan maailmanmarkkinat kasvoivat lähes 10 % vuosittain 2000-luvun puolenvälin paikkeilla. Suomessa koko ympäristöliiketoiminta-alan arvioitu liikevaihto vuosina 2000-2004 oli 4,5-9 miljardia euroa. Jätehuolto- ja kierrätysalojen liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. - Erityisesti alan kasvua ovat tukeneet raaka-aineiden hallitsematon hinnanvaihtelu sekä uudet säädökset ja direktiivit. Teknologia, liiketoiminta sekä niitä tukeva sääntely ja taloudellinen ohjaus yhdessä vievät alaa eteenpäin luoden edellytyksiä Suomen globaalille teknologiajohtajuudelle, arvioi Pekkarinen Lahti Energia Oy rakentaa Kymijärven voimalaitoksen yhteyteen ensimmäistä uuden sukupolven jätettä polttoaineena käyttävää kaasutusvoimalaitosta, joka perustuu Suomessa kehitettyyn kiertoleijukaasutustekniikkaan varustettuna kaasun jäähdytyksellä ja puhdistuksella. Laitoksessa tullaan käyttämään noin 250 000 tonnia jätepohjaisia kierrätyspolttoaineita vuosittain. Lisätiedot: elinkeinoministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, puh. 050 364 0836