Valtioneuvosto

Ministeri Pekkarinen: puhtaista vesistä ei voida tinkiä

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 10:38 EEST

- Suomi on tuhansien järvien maa. Niiden puhtaudessa on jotain mitä me kaikki suomalaiset arvostamme. Tätä rikkautta meidän tulee varjella. Samalla meidän on kuitenkin maatamme myös viljeltävä, otettava siitä elantomme. Varjelu ja viljely on yhdistettävä kestävällä ja puhtaalla tavalla, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 1.10.2010 Joutsassa.

- Nyt tavoitteenamme on lisätä erityisesti luonnonvarojen energiakäyttöä. Siis puhdasta kotimaista saastuttavan ulkomaisen sijaan. Myös turpeella on sijansa niin pitkään kuin Suomeen laivataan päästöllistä tuontitavaraa, etenkin hiiltä ja öljyä. Turpeen käytön on kuitenkin oltava ympäristön kannalta kestävää.

- Turvetuotannon osuus typpi- ja fosforikuormituksesta (0,7 % typessä, 1,0 % fosforissa) on sinänsä varsin pieni. Alueelliset vaikutukset voivat kuitenkin olla erittäin merkittäviä. Tämä johtuu etenkin turpeen kiinteiden aineiden huuhtoutumisesta humukseksi vesistöihin. Näitä ympäristöhaittoja voi esiintyä etenkin latvajärvissä ja -joissa, joiden valuma-alueesta turvetuotannolla tai ojitetulla metsätaloudella on iso osuus.

- Yksi tällaisista alueista on Puulaveden alue, jossa Siikavesi kärsii turvetuotannon haitoista. Alueella suunnitellaan parhaillaan lisätuotantoa. Pelkona on, että haitat leviävät puhtaista vesistään tunnetulle Puulajärvelle.

- Turveteollisuuden on kannettava ympäristövastuu liiketoimistaan. Haittoja pitää minimoida kaikin käytettävissä olevin keinoin. Odotan turvetuottajien ja ympäristöviranomaisten pikaista linjausta siihen, miten järvien puhtaus voidaan turvetuotannon valuma-alueella varmistaa, perää Pekkarinen.

- Puhtaat vedet eivät ole rahakysymys vaan itseisarvo, jonka merkityksen varmasti kaikki ymmärrämme.

- Tämän linjauksen mukaisesti hallituksen piirissä on käynnistetty mittavat turvetuotannon ja myös muiden suo- ja turvemaiden käyttömuotojen vesistövaikutuksia ja niiden vähentämiseen tähtäävät työt. Maa- ja metsätalousministeriön vetämä suo- ja turvemaiden strategiatyö valmistunee muutaman viikon sisällä, arvioi Pekkarinen.

- Lisäksi Keski-Suomeen on suunnitteilla kolmivuotinen turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun pilottihanke. Tavoitteena on tuoda valtakunnallisesti uutta tietoa ja käytännön sovellutuksia turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojeluongelmien hallintaan.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097